חגים ומועדים

יש לדון במצוות הדלקת המנורה בזמן הזה, האם נוכל להדליק במקום המקדש?
חנוכה

יש לדון במצוות הדלקת המנורה בזמן הזה, האם נוכל להדליק במקום המקדש?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית סוגייתנו עוסקת בעניין קדושת מקום המקדש בזמן הזה. ומבואר

מדוע מצאנו דין 'מהדרין' רק במצוות נר חנוכה? ומה תיקנו כדי שלא יבוא אחד מבני הבית להשתמש בנרות?
חנוכה

מדוע מצאנו דין 'מהדרין' רק במצוות נר חנוכה? ומה תיקנו כדי שלא יבוא אחד מבני הבית להשתמש בנרות?

הרה"ג יהודה לב שליט"א מחבר ספר 'לב המועדים' הדלקת נר חנוכה חובת ההדלקה: כל אחד מישראל חייב בהדלקת הנר, אפי'

"בלילות החנוכה היה מספר, שבנערותו היה משחק בכדור, אבל קיבל על עצמו עול תורה ולכל אחד יש תקווה"
חנוכה

"בלילות החנוכה היה מספר, שבנערותו היה משחק בכדור, אבל קיבל על עצמו עול תורה ולכל אחד יש תקווה"

יעקב א. לוסטיגמן כמעט שש שנים חלפו מאז פנה הודה, זיווה והדרה של עיר הקודש והמקדש, עם הסתלקותו לשמי רום

רבנו פנה אל נכדו ואמר לו בהתפעלות: "הבט בשלהבות הנרות, חלקן מהבהבות וחלקן דולקות יפה, גם זה מההשגחה העליונה – איזו שלהבת תהבהב ואיזו לא!"
חנוכה

רבנו פנה אל נכדו ואמר לו בהתפעלות: "הבט בשלהבות הנרות, חלקן מהבהבות וחלקן דולקות יפה, גם זה מההשגחה העליונה – איזו שלהבת תהבהב ואיזו לא!"

שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף (תהלים קה יז) אמר פעם רבנו מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל: "לכאורה אם נתבונן במהלך

האם מרן הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל שאל את הקושיא או לא?
חנוכה

האם מרן הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל שאל את הקושיא או לא?

ברצוני להביא פולמוס מרתק, אודות הקושיא המיוחסת בעולם הישיבות למרן הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל. ידועה קושיית ה'בית יוסף' (שו"ע

על מרן הגר"ש סלנט זצ"ל מסופר שנכנס דרך החלון, כדי להספיק עוד שניה או שתיים בהדלקת נרות החנוכה
חנוכה

על מרן הגר"ש סלנט זצ"ל מסופר שנכנס דרך החלון, כדי להספיק עוד שניה או שתיים בהדלקת נרות החנוכה

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א ישנו הקשר מעניין בין שבת ל… 'זאת חנוכה'. ליומו האחרון של חנוכה קוראים בקהילות

הוא הביט לאחריו… עשרות זוגות עיניים ננעצו בו, רטט עבר בגופו וזעקה אדירה מילאה את כל ישותו…
חנוכה

הוא הביט לאחריו… עשרות זוגות עיניים ננעצו בו, רטט עבר בגופו וזעקה אדירה מילאה את כל ישותו…

הרב בנימין גולד השמועה עשתה לה כנפים, בין יושבי מחנה ההשמדה 'ברגן בלזן'… הימים היו ימי הרת עולם, ימי הזעם

מה הטעם שנס חנוכה לא הוזכר במשנה? ומדוע קבעו את חנוכה על נס פך השמן ולא על נס נצחון המלחמה?
חנוכה

מה הטעם שנס חנוכה לא הוזכר במשנה? ומדוע קבעו את חנוכה על נס פך השמן ולא על נס נצחון המלחמה?

הרה"ג יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' חנוכה – מאי חנוכה "דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא

יש לדון במצות הדלקת המנורה בזמן הזה, האם נוכל להדליק במקום המקדש?
חנוכה

יש לדון במצות הדלקת המנורה בזמן הזה, האם נוכל להדליק במקום המקדש?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית סוגייתנו עוסקת בענין קדושת מקום המקדש בזמן הזה,

לפתע הוא שם לב לדבר מוזר: חנוכיית זהב ענקית היתה במזנון, וסמוך לה היו מונחים שברי בקבוק. תמה הגבאי: מה הקשר בין שברי הזכוכית לארמון שכזה??
חנוכה

לפתע הוא שם לב לדבר מוזר: חנוכיית זהב ענקית היתה במזנון, וסמוך לה היו מונחים שברי בקבוק. תמה הגבאי: מה הקשר בין שברי הזכוכית לארמון שכזה??

הרב אהרון כהן "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" (על הניסים) מסופר על גבאי צדקה, שהגיע לאיטליה כדי להתרים כסף לטובת

בראש חודש כסליו היה הגרב"צ פלמן זצ"ל מתחיל לעסוק בשיעוריו בהלכות חנוכה, והסביר מהו הסוד האמיתי של סגולת: "הרגיל בנר הווין לי בנים תלמידי חכמים"
חנוכה

בראש חודש כסליו היה הגרב"צ פלמן זצ"ל מתחיל לעסוק בשיעוריו בהלכות חנוכה, והסביר מהו הסוד האמיתי של סגולת: "הרגיל בנר הווין לי בנים תלמידי חכמים"

בראש חודש כסליו היה הגרב"צ פלמן זצ"ל מתחיל לעסוק בשיעוריו בהלכות חנוכה. גם כאשר עמדו באמצע סידרת שיעורים על נושאים

מדוע אין לכולם בנים תלמידי חכמים, והרי כולם זהירים בהדלקת נר שבת ונר חנוכה?
חנוכה

מדוע אין לכולם בנים תלמידי חכמים, והרי כולם זהירים בהדלקת נר שבת ונר חנוכה?

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א "בקובץ המועדים" (בהוצאת "מכון ירושלים") הובא כתב ידו של רבי יצחק סגי-נהור, בנו של

'מעוז צור': פירוש מלא וביאור מיוחד למילות השיר
חנוכה

'מעוז צור': פירוש מלא וביאור מיוחד למילות השיר

ראשית פותח הפייטן בתפילה להקב"ה שיבנה לנו את בית המקדש מעוז צור ישועתי – השם שהוא צורי, בו מעוזי ומבטחי


ראש השנה
יום כפור
סוכות
חנוכה

עשרה בטבת
טו בשבט
פורים
פסח

ל"ג בעומר
ספירת העומר
שבועות
י"ז בתמוז

תשעה באב
ימי בין המצרים