חגים ומועדים

הרב עקיבא שצ'רנסקי

ההצלחות שכן נחלנו השנה, ההשגים שכן השגנו השנה, הם בזכות המאבקים וההתפלשויות שעברנו בשנה שעברה

הרב ישראל עקיבא שצ'רנסקי שליט"אשרנס אז הנה אנחנו כאן. שוב פעם, בשקיעתה של שנה חולפת. כל האוזניים של הלוח שנה

סגולות וישועות

חלות עגולות בחודש תשרי – על שום מה?

מנהג ישראל בכל שבתות השנה וביו"ט לעשות חלות מוארכות לכבוד שבת ויו"ט, ואילו בחודש תשרי המנהג לאפות חלות עגולות ולא

ראש השנה

האם טובלים את פרוסת 'המוציא' רק בדבש או גם במלח? היכן נהגו לטבול בסוכר? והיכן נהגו לטבול את החלה ב… תפוח בדבש?

נהגו ישראל עם קדושים בראש השנה לטבול את פרוסת החלה בדבש, לסימן טוב שתהא שנה טובה ומתוקה כדבש, והוא מנהג

זווית הלכתית

תקע תש"ת במקום תשר"ת – מה הדין?

שאלה: מעשה בבעל תוקע, שלאחר שתקע פעמיים תשר"ת, תקע תקיעה, ואחריה – במקום שברים תרועה – תקע רק שברים, ושהה.

אלול

"כשהגיע המברק שלך הייתי באמצע הלימוד", סיפר לי החזו"א, "נשאתי עיני לשמים וחשבתי: אוי, רבש"ע, אני יושב בב"ב והשאלה באה מניו-יורק הרחוקה – כיצד אענה על שאלה כזו?!"

סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א. שמעתי מהרה"ח ר' יודל בערגער, שבימי בחרותו הרבה להתאבק בעפר רגלי גדולי ישראל מכל

ראש השנה

בליל ראש השנה גילה הבחור שבמקום ראש הדג הונח על צלחתו זנב דג. בעל ה'אור שמח' התבונן בתלמידו זה כדי לראות מה יעשה וכיצד ינהג.

אחד מסממני התשובה העיקריים, המעניקים לאדם זכויות בראש השנה, מתבטא בכך שהוא מעורר אנשים אחרים להתרחק מהחטא שעשה הוא עצמו.

ראש השנה

5 דברים שאולי לא ידעת על מנהג אכילת דבש בראש השנה

הגמרא מביאה סוגי מאכלים שנאכלים בראש השנה לסימן טוב, אמנם ישנו מאכל אחד שאינו מוזכר בגמ' וכמעט כולם מקפידים שיהא

סגולות וישועות

סגולה לפרנסה – קניית סכין חדשה לכבוד ראש השנה

מנהג חסידים ואנשי מעשה לקנות סכין חדש בערב ראש השנה, ומקובל שהדבר מסוגל לפרנסה והשפעות טובות, כמובא בספרים בשם הרה״ק


ראש השנה
יום כפור
סוכות
חנוכה

עשרה בטבת
טו בשבט
פורים
פסח

ל"ג בעומר
ספירת העומר
שבועות
י"ז בתמוז

תשעה באב
ימי בין המצרים