חגים ומועדים

ט"ו בשבט

האזינו: אילן במה אברכך, פירותיך מתוקים וצלך נאה…

http://files.dirshu.co.il/images/shonot/IlanBameAvarechcha_Berger.mp3     לרגל חמשה עשר בשבט הלחין המשפיע הרה"צ רבי יוסף ברגר שליט"א – עורך הגליון הנודע "פנינים" ומרבני

ט"ו בשבט

האוכל עוגות בתוך הסעודה האם מברך עליהן? והאם על דובדבן המונח ע"ג פרוסת עוגה יברך בורא פרי העץ?

פירות מסוכרים שאין ניכר צורת הפרי ש: מצוי היום שמוכרים פירות חתוכים לפרוסות, ומסוכרים בסוכר, ולא ניכר צורת הפרי, האם נשתנה

ט"ו בשבט

ישב האדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב בעל 'ברכת משה' זי"ע בשולחנו הטהור בט"ו בשבט, והנה ניגש אליו יהודי ואמר: "אני הוא הפרי של חמשה עשר בשבט"!

הרה"ג ר' שמואל צבי גנץ שליט"א, רא"ח בק"ק נדבורנה בימי ירח האיתנים שהה חסיד נלהב אצל רבו הרה"ק רבי יצחק

ט"ו בשבט

הנה נוטל הצדיק פרי חדש לברך עליו שהחיינו. העיניים מרוכזות, הלבבות דופקים בקצב, הפנים נסוכות שמחה, ופתאום… נפץ אדיר זעזע את האוויר!

שמעון טיקוצקי הרה"ג ר' אברהם שמואל יהודה גשטטנר, מחשובי תלמידיו ומקורביו של הג ה"ק בעל 'ויחי יוסף' מפאפא זי"ע, מציין

ט"ו בשבט

היהודי שהתעשר בזכות קניית פירות ט"ו בשבט

מעשה שהיה ביהודי שנקלע לרגל עסקיו, בערב ט"ו בשבט, אל העיר פריז, ומכיון שעמד לחזור באותו יום לארץ ישראל, התעכב

זווית הלכתית

המדבר בטלפון, ושומע את חברו מברך "שהכל", האם יש לענות אמן על הברכה? ברכת "אשר יצר" או "בורא נפשות" – מה קודם?

סדר הברכות בט"ו בשבט אוכלים הרבה מיני "פרי העץ", ויש לדעת על איזה פר י יברך כדי לפטור את השאר.

ט"ו בשבט

"הפירות היבשים מיובאים ממדינות שונות שם אין פיקוח, מוסיפים לפירות מיני חומרים כימיים המכילים גפרית, זרחן מסוכן ועוד"

לקראת ט"ו בשבט הקרב, כשהשקיות מתמלאות בפירות יבשים מכל המינים והצבעים, יהודים לא חוסכים מהונם ומאונם וכל המרבה הרי זה

זווית הלכתית

באיזה מקרה מברכים על 'גרעיני אבטיח' ברכת 'שהכל', והאם זה שייך גם ב'גרעינים שחורים'?

מצוי היום בעיקר לפני ט"ו בשבט, שמוכרים בחנויות קליפות של פירות מסוכרים, ויש לברר ענין ברכתם. בהלכות ברכות (סימן רב

זווית הלכתית

האם דיני הקדימה לברכה הם חובה או רק 'מעלה'? ולאיזה מאפה יש דין קדימה לברכה על פני תבשיל?

האם דיני הקדימה לברכה הם חובה או 'מעלה'? כאשר מונחים לפני אדם שני מאכלים וחפץ לאכול את שניהם, פעמים שעליו

חגים ומועדים

שיעורי שמע לטו בשבט

הרב אריה זילברשטיין – הלכות ברכות   הרב משה ידלר – דין קדימה בברכות   הרב שלמה לוינשטיין   הרב

ט"ו בשבט

"כשהייתי ילד, ברוסיה, לא היו פירות טריים… הסבתא שלי הייתה מחלקת לילדים תאנים מיובשות מטורקיה או מרוסיה הדרומית, ואומרת: אלו 'פרות חמשה עשר'…"

"מהי בעצם המציאות של ט"ו בשבט? היום הזה קובע 'הלכה' לגבי פירות האילן, והלכה היא דבר חשוב מאוד בחיים של

ט"ו בשבט

רבים נוהגים לומר תפילות מיוחדות בעת אכילת הפירות; יש שנוהגים ללמוד סדר מסוים של משניות וזוהר, ואלו מנהגים חשובים מאוד

"יומו של יהודי המקפיד על לימוד הלכה תמידין כסדרן, מקבל צורה אחרת לגמרי" – אומר הגאון רבי יצחק לוקסנברג שליט"א,

בשלח

החת"ס נהג בכל שנה להתחיל ללמוד מסכת מגילה בט"ו בשבט ולסיימה בפורים, לקיים מה שנאמר "ליהודים הייתה אורה ושמחה" – אורה זו תורה ושמחה זה יו"ט

הרה"ג יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' בשבט מוסר (פרק ט"ז) כתב: "איתא בצוואת ר' אליעזר הגדול: 'בני הוי זהיר

בשלח

מה מברכים על סלט פירות, ומה הברכה על שתיית קפה בסוף הסעודה?

 מה מברכים על פירות מסוכרים שאין ניכרת בהם צורת הפרי שאלה: מצוי היום שמוכרים פירות חתוכים לפרוסות ומסוכרים בסוכר, ולא


ראש השנה
יום כפור
סוכות
חנוכה

עשרה בטבת
טו בשבט
פורים
פסח

ל"ג בעומר
ספירת העומר
שבועות
י"ז בתמוז

תשעה באב
ימי בין המצרים