חגים ומועדים

חנוכה

סגולות לזיווג בחנוכה

סגולה ראשונה בכל יום לאחר ההדלקה, להגיד את פרק ל' שבתהילים (מזמור שיר חנוכת הבית) שלוש פעמים, ולכוון ביותר בפסוק

חנוכה

סגולת ימי החנוכה

*היום הראשון* מסוגל לתפילה על דיכאון או תחושת בדידות. *היום השני* מסוגל לתפילה על שידוכים ושלום בית. *היום השלישי* מסוגל

חנוכה

ל"ו בקבוקי יין כנגד ל"ו נרות של חנוכה – טעמים ומנהגים בסעודת 'זאת חנוכה'

מנהג צדיקים וגדולי הדורות לעשות סעודה גדולה ברוב עם ביום השמיני של חנוכה הנקרא 'זאת חנוכה'. ב"ליקוטי מהרי"ח" כתב, שבוודאי

זווית הלכתית

נעשה בר מצוה בחנוכה – האם צריך להמתין בהדלקה עד צאת הכוכבים שאז יהיה ודאי גדול?

שאלה: מי שנעשה בר מצוה באחד מימי החנוכה, האם יכול להדליק לפני צאת הכוכבים כפי מנהג אביו, או שכיון שאז

זווית הלכתית

האם נשים חייבות לומר 'הלל' בחנוכה? סיים ברכת 'מודים' או 'נודה לך' ונזכר שלא אמר 'על הנסים' – היכן צריך לאומרה?

מה הדין במי שטעה ואמר 'על הנסים' בברכת 'רצה'? בימי החנוכה אומרים 'על הנסים' בכל התפילות: שחרית, מוסף (בשבת ובראש־חודש),

הלכות חנוכה

הנוהגים להדליק נרות שבת 40 דקות לפני השקיעה – מתי ידליקו בערב שבת חנוכה?

מתי מדליקים נרות בערב שבת חנוכה? בערב־שבת מדליקים תחילה את נרות החנוכה, ולאחר מכן את נרות השבת; ואשה המדליקה נרות

חנוכה

מתי מחלקים 'חנוכה געלט'? – הטעמים והאופנים במנהג חלוקת מעות חנוכה בקהילות ישראל

מובא ב"מגן אברהם" (סי' תר"ע) שנהגו הנערים לסבב בחנוכה על הפתחים. ב"פרי מגדים" כתב הטעם, שכיון שמטרת היוונים היתה להרוס

חנוכה

"חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך" – הרמז המיוחד בפסוק לתירוץ ה-501 על קושית ה'בית יוסף'

בהמשך לחידוש הנפלא שהבאתם שבוע שעבר לתירוץ ה-501 לקושית הב"י, ברצוני להביא לזה המשך: שהנה איתא במדרש על הפסוק "הדודאים

הלכות חנוכה

נרות שמפיצים ריח טוב בהדלקתם – האם ניתן להדליק בהם בחנוכה וליהנות מריחם? המדליק בשעה מאוחרת כשכל בני הבית ישנים – האם ידליק בברכה?

האם ניתן להדליק נרות חנוכה לאחר חצות לילה? מי שלא הדליק את נרות החנוכה עד צאת־הכוכבים, ידליקם בברכה בתוך חצי

חנוכה

מלאכת הכתיבה אף היא היתה מאמץ רב עבורו, והוא היה מכתיב לרבי ניסים את חידושיו, ביום הראשון הוא אמר לו שלוש מילים, ורבי ניסים כתב. ביום השני ארבע מילים, ובשלישי חמש מילים, וכן הלאה, עד שכעבור כמה ימים נכתב סעיף קטן שלם בספר 'חזון איש'…

וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחַצְרוֹת קָדְשֶׁךָ וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה אֵלּוּ לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל מפורסמת קושיית ה'בית יוסף', מדוע תיקנו רבנן

חנוכה

לאטקעס, בלינצ'עס, סופגניות ו… אורז לבן – מנהגי קהילות ועדות ישראל במאכלי חנוכה

כתב הרמ"א (בסי' תרע, ב) שהמנהג לאכול גבינה ומאכלי חלב בחנוכה, וכמובא בר"ן במסכת שבת (דף י) כיון שהנס נעשה

הלכות חנוכה

במקום עבודתי יש חדר קבוע לתפילות מנחה וערבית – האם צריך להדליק שם נרות חנוכה?

האם מדליקים נרות חנוכה בשטיבלאך? נוהגים להדליק נרות חנוכה בבית־הכנסת בברכה – משום 'פרסומי ניסא'. ובית־הכנסת שאין מתפללים בו בקביעות

חנוכה

"הרגשתי שאחותי זקוקה לביקורי! אך אומר לך דבר נוסף", הוסיף החזו"א, "כשעמדתי לצאת מהבית הרגשתי שאיני מסוגל ללכת ולא ידעתי כיצד אוכל להגיע אליה, אך ידעתי דבר אחד: שאם לא אצא מהבית ודאי לא אגיע…"

הרב ישראל ליוש "וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחַצְרוֹת קָדְשֶׁךָ וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה אֵלּוּ לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל" מפורסמת קושיית ה'בית יוסף',

חנוכה

האם גם אצלכם בבית הכנסת נוהגים לזרוק מגבות ומטפחות על מי שמדליק את נרות החנוכה?

המנהג בהרבה קהילות בישראל, שבעת שהשמש היה מדליק נרות חנוכה בבית המדרש היו הילדים זורקים עליו מגבות ומטפחות, והייתה רוח

הלכות חנוכה

האם ילד צריך להדליק נרות חנוכה מדין 'חינוך'? האם מי שהדליק בצד ימין של הפתח יצא יד"ח?

נרות חנוכה: מי מדליק וכמה נרות מדליקים? מצות נר חנוכה – נר אחד לאיש וכל בני ביתו, והמהדרין – נר

חנוכה

חבריהם כבר נרדמו, אך הם עדיין מפלפלים, מקשים ומתרצים. נלחמים נגד העייפות כאריות. לפתע הבחינו בגוי רוסי ענק, כנראה איכר, לראשו כובע צמר. מבטו נתקע בעיניהם המופתעות…

העשן הזדוני התאבך באירופה הנרדפת. צמאון הדם העמלקי העיף את גרורותיו התזזיתיות לכל עבר. תלמידי ישיבת מיר המעטירה, ניצלו בניסי


ראש השנה
יום כפור
סוכות
חנוכה

עשרה בטבת
טו בשבט
פורים
פסח

ל"ג בעומר
ספירת העומר
שבועות
י"ז בתמוז

תשעה באב
ימי בין המצרים