חגים ומועדים

בין המצרים

כיצד חתונה מוטעית הובילה לחתונה מפתיעה?

 כיצד חתונה מוטעית הובילה לחתונה מפתיעה? הנני נותן לו את בריתי שלום (כ"ה, י"ב) שנה נוספת חלפה עברה, ושוב הלב

בין המצרים

אילו איסורים של תשעת הימים נוהגים השנה במוצאי הצום?

במוצאי הצום נוטלים ידיים כהוגן, ומבדילים על הכוס בלא הקדמת הפסוקים, אלא בברכת הגפן וברכת המבדיל בלבד (אין מברכים על

בין המצרים

התפילות ב'שבת חזון' מעלות את התפילות של כל השנה…

  שלש השבתות של בין המיצרים הן כנגד שלושת הרגלים "רב לך שבת בעמק הבכא". ימי המצרים בין י"ז בתמוז

בין המצרים

מדוע פרקי איכה והקינות נסתדרו לפי סדר האלף-בית?

ירמיהו הנביא כתב את מגילת איכה ברוח הקודש מפי הקב"ה, כדכתיב (ירמיהו ל"ו א', ב'): "ויהי בשנה הרביעית… היה דבר

בין המצרים

האם מסגרת הלימוד של 'אבות ובנים' נחשבת כלימוד ברבים?

הרב בנימין בירנצוייג שליט"א  במה חמורה אמירת פרקי אבות בשבת ת"ב, מקריאת התורה בשבת זו? בענין האיסור ללמוד בתשעה באב,

בין המצרים

ניקיון הבית, רחצה, ולבישת בגדי שבת – איך מתכוננים לשבת חזון?

לקראת שבת פרשת דברים – חזון, ט' באב: א. מנקים את הבית כרגיל, ללא שפשוף ומירוק והברקת חלונות; פורסים מפות

בין המצרים

כל הקהל מכים כף אל כף ואומרים כולם בדאגה ובעצבות גדולה: 'ברוך דיין האמת'

            1. יש נוהגים להכריז בליל ט' באב את מנין השנים שעברו מהחורבן המנהג אצל

בין המצרים

מאיזו שעה מותר לנקות את הבית בתשעה באב?

מנהג כל ישראל שלא לעשות בתשעה באב מלאכה הדורשת עיסוק ממושך, וכן שלא לעסוק במסחר. וחכמינו ז"ל אמרו, כי העוסק

בין המצרים

האם ישנה מצות תלמוד תורה בתשעה באב?

מלבד איסורי האכילה והשתייה וכו' הקיימים בתשעה באב, אסור ללמוד תורה, מטעם שהיא משמחת את הלב, וכפי שנאמר: "פיקודי ה'

בין המצרים

איזה איחול מחליף את 'להתראות' בתשעה באב?

איזה איחול מחליף את 'להתראות' בתשעה באב? 'שאלת שלום' אסורה בתשעה באב, דהיינו, אסור לאדם לברך את זולתו לשלום; והנתקל

בין המצרים

האם מותר למרוח 'קרם גוף' בתשעה באב?

הרחיצה אסורה בתשעה באב כאשר היא נעשית לשם תענוג, אבל רחיצה הנעשית לשם הסרת זוהמה, לכלוך וריח מצחין מהגוף, או

בין המצרים

"לפני חמישים שנה לא שאלו האם מותר להתרחץ בתשעת הימים"

  היום לא מבינים מה שפעם כל יהודי פשוט הבין שאל אחד את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א על מה שכתוב

בין המצרים

לפליאת בני המשפחה מדוע הוא מבקש יין לעריכת סיום בג' באב, בעוד שמדי שנה הוא מסיים מסכת יבמות רק בערב תשעה באב, השיב מרן הגר"ח: "סיימתי מסכת ברכות בחלום"

ביום רביעי ג' מנחם אב תשע"ג, כשהקיץ מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א משנתו ביום, ביקש מנכדו הגר"ג הוניגסברג שליט"א שיביאו לו

בין המצרים

'משנכנס אב': רחיצה, סיכה וטבילה – מה אסור ומה מותר?

איסור רחיצה לבני אשכנז – מראש חודש.  לבני ספרד – ממוצ"ש בכניסת שבוע שחל בו עד צאת ת"ב. האיסור לבני


ראש השנה
יום כפור
סוכות
חנוכה

עשרה בטבת
טו בשבט
פורים
פסח

ל"ג בעומר
ספירת העומר
שבועות
י"ז בתמוז

תשעה באב
ימי בין המצרים