"הוא משלם ריבית כבר שנים, על הלוואה שנהנה ממנה לפני 20 שנה!..."

מה הקשר בין אתרוג ל'היתר עסקה'?

"מעטפה עם המחאה בסך 12 אלף דולר מארה"ב, הייתה בדרך אלינו..."

לפעמים אתה חושב שעשית חסד עם אחרים, אבל האמת היא...

"ברית כרותה, שכל הקורא בכל יום מעשה הקטורת, ינצל מכל רע!"

בפרשתנו קוראים על הקטורת, בה נקשרו וסגולות רבות. ריכזנו כאן שלוש מהן:
פרשת השבוע - מתוך גיליון 'לקראת שבת'

הגר"ש ואזנר זצ"ל: "ההלכה היא שמרבים בשמחה רק באדר ב'"

הרב חנניה צ'ולק שליט"א, בפנינים והארות לפרשת השבוע

"אתה זה שמחתן אותם?? הקב''ה מחתן אותם!", זעק רבי שמואל הומינר

שיחה מיוחדת מהגה"צ רבי בן ציון גוטפרב שליט''א, על אמונה וצדקה

"זקני הרה"צ רבי משה אליהו גראס זצ"ל, היה אמיד מאוד, ותמיד מצא אמתלאות כיצד לתת כסף לעניים בלי שישימו לב"

מתוך שיחה מיוחדת מכ"ק מרן אדמו"ר מתולדות משה שליט"א בגודל מעלת מצוות הצדקה והנתינה לזולת

ולפתע החל לחלק 'תפקידים', בפנותו אל אחד מיושבי השולחן שהיה מתמצא בסיטמאותיה של העיר העתיקה וירושלים, שהוא יעמוד על המשמר בשערי העיר, כדי להדריך את עולי הרגלים, ואילו לרעהו שהיה ידוע בחושו המסחרי, הסמיכו להיות אחד מסוחרי הכבשים והעיזים הגדולים, כדי שיהיה בהמות להקריב בהם את קרבנותיהם

הציפיה לגאולה של הגה"ח רבי נטע צינווירט זצ"ל  - מעשה מצוה בפרשה

קבלות וחיזוקים מדוברים בין המסדרונות ובחדר האוכל...

רשמים מביקורים בישיבות הקדושות
הכל על 'דרשו'

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן