האם החלק הפנימי של רצועות התפילין צריך להיות שחור ?

כ' תמוז- סימן ל"ג - מאמצע סעיף ג' ''הלכה למשה מסיני'' עד סעיף ד'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הדין כאשר גוי צבע את הרצועות  ?ומדוע לא יעשה קטן את הקשר של תפילין? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ג סעיפים ג' – ד']  

שחרות הרצועות בצד החיצוני

הלכה למשה מסיני, שהצד החיצוני של הרצועות הפונה כלפי חוץ, צריך להיות שחור, ומביא המשנה ברורה בשם ספר 'ברוך שאמר', שיהיו שחור כעורב, ולכאורה, משמע במשנה ברורה, שכל הרצועה כולה צריכה להיות שחורה, ואומר המשנה ברורה, שצריך לשים לב, שבמקום שבו הוא מהדק את הרצועה ליד, שם מצוי שהשחרוריות דוהה במשך הזמן, ולכן, צריך להקפיד ולבדוק שהתפילין שחורים באותו מקום, ומביא הביאור הלכה, שההלכה למשה מסיני שהרצועות צריכות להיות שחורות, זה הולך בין על רצועות של יד, בין על רצועות של תפילין של ראש, והביאור הלכה מסתפק, האם כל הרצועה כולה צריכה להיות שחורה, או רק הרצועה שנצרכת להכשר של התפילין, שהרי הרצועה יש לה שיעור (שצריך שישתלשל עד הטבור, ושהרוחב שלה כשעורה) ויש צד לומר, שמכיוון שהכל מקשה אחת, ולמעשה הכל משמש אותו כרצועה, אז אף על פי שחלק ממנה לא נצרך להכשר של התפילין, אבל סוף סוף זה חלק מהרצועה, וצריך שהיא תהיה שחורה.

שחרות הרצועות בצד הפנימי

החלק הפנימי של הרצועה שנוגע בגוף האדם, לא צריך להיות שחור, ולא נהגו כהרמב"ם שגם החלק הפנימי צריך להיות שחור, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו' בשם ספר 'קסת הסופר', שדן לומר, שצריך לומר, שהצדדים שברצועה כן צריך שיהיו שחורות, אבל מובא שם בהערה עוד להוכיח מהפרי מגדים, שהצדדים שברצועה לא צריך שיהיו שחורות, שהרי צביעת הרצועות לשיטת הרמ"א, מעכבת, ואדם שצבע את הרצועות שלא לשמה, אומר הפרי מגדים עצה לזה, שיצבע את החלק הפנימי בשחור, ויגלגל אותו שיהיה כלפי מעלה, ואם נאמר שגם הצדדים צריכים להיות צבועים לשמה, אז מה הוא ירוויח שצבע את החלק הפנימי, והרי את הצדדים הוא כבר צבע שלא לשמה, ולכן, באמת הצדדים אינם צריכים להיות צבועים לשמה, על כל פנים מבואר, שהחלק החיצוני צריך להיות צבוע בצבע שחור, אבל הפנימי לא צריך להיות שחור, ומותר לצבוע אותו בכל הצבעים, חוץ מצבע אדום, והמקור לכך, הוא מהגמרא במנחות לה. רש"י מסביר שאם יראו אדום, יחשבו שהוא בעל פצעים, וזה גנאי.

צביעת הרצועות על ידי גוי

כתב השולחן ערוך, טוב שישחירם ישראל לשמה, ולא גוי, ומדייק המשנה ברורה מלשון השולחן ערוך, שזה רק עניין לכתחילה, וזה לא מעכב, אבל אם צבע אותם ישראל שלא לשמה, או אפילו גוי צבע אותם, בדיעבד כשר, אבל הרמ"א חולק וסובר, שהתפילין צריכים להיות צבועים לשמה, ולכן, גוי לא כשר לצביעת התפילין, כיוון שהוא לא יכול לחשוב לשמה.

עשיית קשר תפילין על ידי קטן

מביא המשנה ברורה פרי מגדים, שקטן לא יעשה את הקשר של התפילין, שכל שאינו בקשירה, אינו בעשייה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן