האם מועילה קשירה לרצועות שנחתכו או נקרעו ?

כ"א תמוז- סימן ל"ג - סעיף ה'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע יש חילוק בין רצועות של יד שנקרעו לבין רצועות של ראש שנקרעו?ומה נפסק להלכה לגבי תפירת רצועות תפילין של ראש שנקרעו? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ג סעיף ה']  

נחתכו או נקרעו רצועות התפילין

נחלקו השיטות, באופן שנחתכו או נקרעו לאדם רצועות התפילין, השיטה הראשונה סוברת, שמועיל לתפור אותם בגידים לצד פנים, באופן שזה לא ייראה כלפי חוץ, ומועיל הדבר בכל מקום ברצועות התפילין, אבל קשירה, פוסלת את הרצועות, ואילו השיטה השנייה סוברת, שתלוי היכן נקרעו הרצועות, שאם נקרעו רצועות התפילין של ראש בחלק שמהדקים בו את התפילין, שם תפירה פוסלת, וכן בתפילין של יד, אם נקרעו הרצועות בחלק שמהדקים את התפילין ליד, ובהמשך הרצועה עד המקום שכורכים בו על האצבע, זה פוסל, ולא מועיל תפירה, אבל בשאר המשך הרצועה, מועיל תפירה, וטעם החילוק בין רצועות של יד לרצועות של ראש מבואר בדרכי משה, ובהערות למשנה ברורה מהדורת 'דרשו' מביאים את דבריו, שהרצועות שנצרכים כדי להדק בהם את התפילין, בהם לא מועיל בהם תפירה, ממילא, הרצועות של התפילין של ראש, אותה רצועה שבה מהדקים את התפילין, לא מועיל בה תפירה, כיוון שהיא נצרכת להידוק של התפילין לראש, אבל בתפילין של יד, כדי להדק את התפילין שיהיו מחוברים היטב ליד, לא מספיק רק הרצועה שמקיפה את הזרוע, אלא צריך גם לכרוך את הרצועה סביב האצבע שלש פעמים, ורק אז זה מחזיק את התפילין שיהיו מהודקות, ולכן, לאותו משך רצועה, לא מועילה תפילה, ומביא המשנה ברורה בשם הט"ז, שגם בתפילין של ראש, אם נקרעו הרצועות שלפניו, אותם רצועות, דהיינו, הימנית שעד הטבור והשמאלית עד החזה שהם מעכבים את התפילין, לא מועיל בהם תפירה, אבל הרבה אחרונים חולקים עליו, והכרעת השולחן ערוך היא, שבשעת הדחק, יש לסמוך על השיטה הראשונה שסוברת, שמועילה תפירה ברצועות של תפילין של ראש או של יד שנקרעו, ולא משנה היכן, אבל לא יברך, משום שזה ספק של תורה, ורק בכדי שלא יתבטל ממצות תפילין, יניחם בלי ברכה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן