הדף היומי מסכת זבחים דף קב

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי היה הקב"ה כהן?
מי האשה המכובדת ביותר בישראל? ומי נתן סטירה למלך? דף קב עמוד א * אין זר ואין קרוב רואים את הנגעים. * הגמרא מביאה שזו מחלוקת תנאים אם משה היה כהן או לא. * כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם. * "ונצבת לקראתו על שפת היאור" - דעה אחת: מלך הוא והסביר לו פנים, דעה שניה: רשע הוא והעיז פניך בו. * לעולם תהא אימת מלכות עליך. * בקש משה מלכות לו ולזרעו, ולא נתנו לו (לזרעו). * בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילו. * הגמרא מביאה את המקורות לכך שכהנים בעלי מומים חולקים. דף קב עמוד ב * לדעת אבא שאול (החולק על משנתנו) לעולם הכהן אינו אוכל עד שיהא טהור משעת זריקה עד שעת הקטר חלבים. * הגמרא מביאה את המקורות לכך שטבול יום אינו חולק במנחה חטאת ושלמים לאכול לערב. * בכל מקום מותר להרהר חוץ ממרחץ ומבית הכסא (ואם הוא אנוס אז מותר). על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף קב

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים