הדף היומי מסכת זבחים דף קא

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה למדנו ממשה רבינו?
מתי נתמנה פנחס להיות כהן? והאם משה רבינו היה כהן גדול? דף קא עמוד א * מדוע שרפו אהרן ובניו את שעיר חטאת של ראש חודש (ביום השמיני למילואים)? - לדעת רבי נחמיה: מפני אנינות (שמתו שני בני אהרן), לדעת רבי יהודה ורבי שמעון: מפני שנגעה בה טומאה. * הגמרא מבארת באריכות כיצד שתי הדעות הללו מפרשות את הפסוקים שנאמרו בעניין זה (מה שאל משה ומה השיב אהרן). דף קא עמוד ב * שעיר נחשון וחטאת שמיני - לא נשרפו (אלא רק שעיר של ראש חודש). * רבי נחמיה סובר שאנינות לילה היא מהתורה. * לדעת רבי אלעזר בשם רבי חנינא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, ולדעת רב אשי: עד ששם שלום בין השבטים בימי יהושע. * לדעת רב: משה רבינו היה כהן גדול [והגמרא מקשה על כך כמה קושיות מברייתות ומתרצת]. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף קא

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים