אודות דרשו


ארגון 'דרשו' הוקם לפני יותר מ-18 שנים, כפרויקט לעידוד לימוד התורה שהחל את פעילותו בטורונטו שבקנדה כהרחבה של השיעור הקבוע שמסר נשיא ומייסד 'דרשו' מידי יום במשרדו. אט אט התרחב הארגון לארה"ב וארץ הקודש, וממנה אל העולם כולו.

במרוצת השנים נבחנו ב'דרשו' יותר מ-150 אלף בני אדם, הוקמו מאות רבות של מוקדי בחינה, נפתחו סניפים במאות ערים ויישובים, ב-15 מדינות הפזורות על פני חמש יבשות. הארגון שהחל את דרכו כיוזמה פרטית ומצומצמת, הפך למעצמה תורנית, ולישיבה הגדולה ביותר בהיסטוריה.


פעילות 'דרשו' לוותה משלבי הקמתו של הארגון ועד עצם היום הזה, על ידי מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור. תכלה היריעה ויכלו המילים, ולא נספיק לכתוב כאן את שמותיהם של גדולי הדור אשר סמכו את ידיהם על 'דרשו', ושיבחו בכל פה את פעילותו העצומה של הארגון.

פעילות 'דרשו'

הארגון מפעיל 14 מסלולי לימוד שונים, חלקם מוקדשים ללימוד הדף היומי במגוון אופציות, החל מלימוד ומבחן חודשי וכלה במבחנים על הש"ס כולו במסגרת תוכנית 'קנין תורה', בה חברים מאות רבות של צורבים צעירים ומבוגרים, הקונים קניין נצח של אלפי דפי גמרא.

ל'דרשו' מספר תוכניות לעידוד לימוד ההלכה, הבולטת שבהן היא תוכנית 'הדף היומי בהלכה', החתומה על מהפכה אדירה המצויה בהתהוות, במסגרתה הופך הלימוד היומיומי במשנה הברורה לנחלת הכלל, וברבבות בתי אב בישראל ובעולם כולו לומדים מדי יום את העמוד היומי של המשנה הברורה. כמו"כ מפעיל 'דרשו' את תוכנית 'קניין הלכה', ללימוד ההלכות בעיון משורשי הסוגיות ועד הלכה למעשה כפסקיהם של גדולי האחרונים.

נוסף לתוכניות הלימוד האישיות מקיים 'דרשו' גם תוכניות קבוצתיות ללימוד, באמצעות חיבור שוטף עם עולם הישיבות ועם רשתות הכוללים. בין היתר קיימים מסלולי לימוד לשעות הבוקר המוקדמות בהיכלי הישיבות, לימוד בימי שישי ובשבתות.

 


'אחינו'

לצד ההשקעה הבלתי פוסקת בעידוד והשבחת לימוד התורה, ובהנחלת לימוד הדף היומי בהלכה לכלל ישראל, מפעיל 'דרשו' את זרוע הקירוב שלו – 'אחינו'.

 

הפעילות ב'אחינו' מוקדשת לקירוב. עד השנים האחרונות עסק 'אחינו' בקירוב רחוקים, ובאחרונה התרחבה הפעילות גם ל"קירוב קרובים".

במסגרת קירוב הרחוקים פועלים עשרות רבות של פעילים ומתנדבים הפזורים מדן ועד אילת, מפעילים 'מדרשיות' לבני נוער הצמאים לדבר ה', מבצעים הרשמה לישיבות המותאמות לחוזרים בתשובה, פועלים בבתי הספר התורניים על מנת לשכנע את התלמידים להצטרף לעולם הישיבות במקום לבחור במסלולי המשך אחרים, ואף מלווים אותם לאחר כניסתם לישיבות תוך שמירה על קשר שוטף עם ההורים ואנשי הצוות החינוכי.

'קירוב הקרובים' של 'אחינו' מתבצע באמצעות 'מוקד ישיבה', על שלל אגפיו ועשרות הפעילים העמלים יומם ולילה כדי לסייע לבחורים מתוך המגזר החרדי המתקשים במסגרות הישיבתיות, זקוקים לעזרה ואוזן קשבת, או שיבוץ מקצועי בישיבה שתתאים לאופיים ולהלך רוחם.

הארגון מפעיל מספר אתרי אינטרנט, פרויקט 'הרב של האינטרנט', המשיב מדי חודש לאלפי פניות במגוון רחב של נושאים, מוקדי מענה טלפוניים לצעירים חרדיים ולצעירים מתעניינים ביהדות. במסגרת מוקד הישיבה מופעלת גם שלוחה חסידית המותאמת עבור תלמידי הישיבות החסידיות, יוצאים לאור עלונים שונים ועוד.

משרדנו הראשיים של 'דרשו' שוכנים ברח' הקבלן 45 בירושלים.

טלפון – 02-560-9000