מאות שיעורי 'דף היומי בהלכה' ברחבי הארץ


עיר מסירהשכונהמקום השיעורכתובת השיעורזמן השיעורשם מוסר השיעורשפה
אופקיםביהכנ"ס שיויתי בביהמ"ד תפארת חייםשיכון חזון איש21:00 - 21:25הרב פנחס יצחקי שליט"אעברית
אופקיםישיבת בית אהרן בניניוחזון איש 3015:00 - 15:20הרב פנחס יצחקי שליט"אעברית
אופקיםישיבת הדרת תורההחידא 513:20הרב שלום דרעי שליט"אעברית
אופקיםכולל עטרת שלמהרבי עקיבא 313:00 - 13:13הרב משה רוזנבלט שליט"אעברית
אופקיםבהכנ"ס שבט יעקב (היכל אסתר)שבזי 1517:45 - 18:00הרב דוד כהן שליט"אעברית
אופקיםכולל ישרי לברמב"ם15:45 - 16:00הרב בנימין פרעס שליט"אעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קויתי ה' בביהמ"ד היכל שמואלרח' האר"י20:30 - 21:00הרב יהודא טשזנר שליט"אעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קיויתי ה'רחבת הארי 122:40 - 23:00הרב יוסף מרדכי שפירא שליט"אעברית
אור הגנוזביהכנ"ס המרכזיישוב אור הגנוז19:00 - 19:30הרב ישראל מאיר שר שליט"אעברית
אור יהודהבר גיוראביהכנ"ס אהל משהיקותיאל אדם 3319:00 - 19:45הרב דוד אשכנזי שליט"אעברית
אזורביהכנ"ס בית ישראל (הבוכרים)סמטה אלמונית 5 יום ה' בלבד 21:15 - 19:45הרב זוהר זגורוב שליט"אעברית
אחיסמךאחיסמךשיעור טלפוניהרב חזקיהו אברהם ברוידא שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס עוד יוסף חייהודה הנשיא 5322:00 - 22:45הרב אלצפן עטרי שליט"אעברית
אלעדישיבת בני ראובןהמאירי 507:00הרב יוסף שלמה שמואלי שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס מנין בני תורה - משכן נחמיהרבי יוסי בן קיסמא 3711:20 - 12:00הרב איתמר חבשוש שליט"אעברית
אלעדישיבת כנסת יחזקאלהראש 423:15 - 23:30הרב שמואל הרמן שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס "מאור שרגא"אבן גבירול 17/2113:15-14:00הרב יחיאל מרדכי רוטלוי שליט"אעברית
אלעדישיבת תורה בתפארתהיהודה הנשיא 123:30הרב אלעזר מנחם גולד שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס קהל חסידיםרבי פנחס בן יאיר 21אחרי הנץהרב מנחם שטרן שליט"אעברית
אלעדביהמ"ד בערגאסזיוסף קארו 1121:00 - 21:20הרב יוסף בעריש דייטש שליט"אאידיש
אלעדישיבת אמרי חכמהרש"י 520:00 - 20:10הרב נריה כהן שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס נודע ביהודהרש"י 5אחרי תפילת מעריב 22:15הרב יעקב סטל שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס 'ניסים ושלום'בן זכאי 103 (ע"י מסוף קווים)19:00 - 20:00הרב יהודה פרדו שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס צמח צדיק ויז'ניץבן עוזיאל 3420:20הרב מנחם שטרן שליט"אאידיש
אלעדישיבה לצעיריםבן זכאי 7920:20הרב יוסף ברכץ שליט"אעברית
אלעדאחוות אחיםפנחס בן יאיר 2021:00הרב יעקב פולק שליט"אעברית
אלעדישיבת אור אפריםשמעון הצדיק 2413:00 - 13:20הרב אברהם חיים שטרן שליט"אעברית
אלעדאביעזריביהכנ"ס קול יעקבחוני המעגל 1021:00הרב חיים שלמה נחמני שליט"אעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת בנימיןיהודה הנשיא 2621:45 - 22:00הרב יעקב גולד שליט"אעברית
אלעדדגל התורהדגל התורהבן זכאי 8121:15 - 21:45הרב אליהו רייך שליט"אעברית
אלעדהוילותביהמ"ד יערפו טלרבן גמליאל 3219:00 - 19:30הרב יחיאל אלקריף שליט"אעברית
אלעדמערב העירישיבת ויז'ניץרשב"י 1519:30 - 20:15הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"אאידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד צאנזיונתן בן עוזיאל 1018:45 - 19:00 לאחמ"כ מנחההרב גדליה וינגרטן שליט"אאידיש
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל20:00הרב חיים שטרן שליט"אאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס בית מאוראבן גבירול 2021:15 - 21:30הרב שלמה פרלמן שליט"אעברית
אלעדרמת מאירביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 2211:20 - 12:00הרב יוסף פנירי שליט"אעברית
אספר-מצודת דודמיצד21:00הרב שמואל קויטני שליט"אעברית
אשדודביהכנ"ס מנחת ישראלהורקנוס 2307:30-08:00הרב שמחה רוזנפלד שליט"אעברית
אשדודרובע אביהכנ"ס אביר יעקבשיבת ציון פינת הראשונים20:30 - 21:15הרב יוסף בנגי שליט"אעברית
אשדודרובע בבית מדרש "משכיל לדוד"דוד ילין 118:30הרב דוד מלכה שליט"אעברית
אשדודרובע בביהכנ"ס יצחק ירנןדוד ילין 3שחרית: 07:30, לאחמ"כ השיעורהרב חיים בר ששת שליט"אעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בעלזחטיבת הנגב 3521:40הרב חיים פסח הורוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע גביהכנ"ס בית שמואלפיצבורג 466:15 לפני שחריתהרב דוד ארנפלד שליט"אעברית
אשדודרובע זכולל עטרת צביהאדמו"ר מגור 820:50הרב שמעון נמירובסקי שליט"אעברית
אשדודרובע זביהמ"ד סערט ויז'ניץ תפילה למשהבעל הנס 4409:40 - 10:00הרב יצחק זאב לנדאו שליט"אעברית
אשדודרובע זביהמ"ד ישועת משהיוחנן בן זכאי20:30 - 21:30הרב שלמה זלמן וייס שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס ויז'ניץ אמרי חייםבעל הנס 1421:00 - 21:20הרב יחזקאל ליבוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חיים - כולל בית מאירבעל הנס 1409:45 - 10:05הרב דוד שטיין שליט"אאידיש
אשדודרובע זישיבת פיטסבורגהאדמו"ר מויזניץ 710:00 - 10:30הרב בנימין פורייס שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס נעשכיזחלפתא 507:00הרב יחיאל מאיר צוקר שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס בעל הנסבעל הנס 2010:30 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אברהם גרובייס שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חייםרבי מאיר בעל הנס 220:05הרב יעקב שמשון גנוט שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס מנחת ישראלרבי אליעזר בן הורקנוס19:00 -19:20הרב שמחה טשערסקי שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס עטרת שלמהרבי אליעזר בן הורקנוס 2008:30 - 08:50הרב יחזקאל סוכצבסקי שליט"אעברית
אשדודרובע זישיבת שלום רבאדמורי ויז'ניץ16:00 - 16:30הרב משה דרור ויצמן שליט"אעברית
אשדודרובע חישיבת אהל דבהנרקיס 311:00, יום ה' השיעור ב- 15:00הרב נפתלי וירניק שליט"אעברית
אשקלוןביהכנ"ס בית אהרןשי אגנון 818:15 - 19:00הרב אשר ועקנין שליט"אעברית
אשקלוןברנעכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7218:45 - 20:45הרב חיים הלוי שליט"אעברית
אשקלוןגבעת ציוןביהכנ"ס המאור הקדושדניאל 6/220:15 - 21:00הרב יוסף עמוס שליט"אעברית
באר שבעכולל בית המדרש הפתוח שיג שיחרחה פריאר 912:45 - 13:15הרב מאיר יצחק ישראל בצלאל שליט"אעברית
באר שבעמרכז העיר סניף ראשי בדואר באר שבעשדרות רגר11:15 - 12:15הרב חיים ברקוביץ שליט"אעברית
בית אריהביהכנ"ס עופר האייליםהשירה העברית 2718:40 - 19:00הרב דוד עדס שליט"אעברית
בית לחם הגליליתקבר רחלקבר רחל10:00 - 10:20הרב אבישי אליהו שליט"אעברית
בית שמשביהכנ"ס תפילה למשההרב מבריסק 1406:50 - 07:20הרב אברהם אוסלנדר שליט"אאידיש
בית שמשביהכנ"ס תפארת יעקבאחיה השילוני 1113:00 - 13:20הרב עמנואל נרדמן שליט"אעברית
בית שמשישיבת מתיבתאהמשלט 1009:00 - 09:30הרב יחזקאל יהודה שמאע שליט"אעברית
בית שמשמכינה לישיבה נודע בשעריםנחל ערוגות 1720:30 - 20:50הרב משה בלוך שליט"אעברית
בית שמשביהמ"ד 'אור מרים'חגי הנביא 521:00 - 21:45הרב שמואל כהן שליט"אצרפתית
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד קהילת חניכי הישיבותאור שמח 1312:10 - 12:20הרב מיכאל עזריאל שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1714:00הרב יאיר מישור שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תפילה למשה סלאניםהרב מבריסק 1621:15הרב חיים צבי איזנבך שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס לעלובמנחת יצחק 1521:30 - 22:00הרב אהרן מרדכי גרין שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 7בין מנחה למעריבהרב יעקב ראטה שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתישיבת קנין דעתאור שמח 1714:00הרב שמחה אורלוויק שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס משכן שלמה - ברסלבהחיד"א 109:20 - 09:35הרב שמואל שפירא שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס מנין אברכיםרח' בן איש חי 1022:15הרב אברהם ישראל כהן שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס המרכזיבן איש חי 1021:30 - 21:45הרב זאב בלעדי שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס המרכזיבן איש חי 10 21:00הרב משה ברנסדורפר שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בני הישיבותבן איש חי15:45 - 16:15הרב אליהו אוחיון שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס ברסלב - אנשי הצדיק - כולל ויחי יעקבאבא שאול 309:45 - 10:15הרב יעקב זאב חשין שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בית אביגדור משה גורבן איש חי 1020:20 - 20:40הרב זאב פיגא שליט"אעברית
בית שמשיפה נוףביהכנ"ס לעלובבן קיסמא 8מעריב: 21:30 השיעור: 21:45הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"אעברית
בית שמשרמה אביכנ"ס זכות אבותנחל שורק 2550 דק' לפני שקיעההרב יואל יוסף שליט"אעברית
בית שמשרמה אישיבת באר התורהנחל שחם 222:45 - 23:15הרב בן ציון אביטן שליט"אעברית
בית שמשרמה אביהכנ"ס הגר"אנחל לוז 620:30 - 21:00הרב אהרן רוס שליט"אאנגלית
בית שמשרמה אביהכנ"ס אש קודשנחל מאור 610:00 - 10:30הרב משה יעקבסון שליט"אאנגלית
בית שמשרמה אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3412:25הרב פנחס בלויא שליט"אעברית
בית שמשרמה את"ת תשב"רנחל ערוגות 1109:15הרב אברהם רביבו שליט"אעברית
בית שמשרמה בביהכנ"ס לעלובדובר שלום 712:30 - 13:00הרב ברוך בקר שליט"אאידיש
בית שמשרמה בדמשק אליעזר ויזניץנהר הירדן 1821:30הרב אברהם צבי קטינא שליט"אאידיש
בית שמשרמה בביהכנ"ס אב הרחמיםרבי טרפון 420:40 - 21:00הרב ידיעאל מלול שליט"אעברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס היכל התורהעובדיה הנביא 1520:55 - 21:15הרב יצחק שוס שליט"אעברית
בית שמשרמה גישיבת באר מרדכיעובדיה הנביא 1514:00 - 14:30הרב יעקב מנחם פריינד שליט"אאידיש
בית שמשרמה גביהכנ"ס המרכזייונה בן אמיתי 609:00 - 09:15הרב שמואל קליין שליט"אעברית
בית שמשרמה דביהכנ"ס 'פרושים'אביי 206:45 - 07:05הרב שלמה שמעון רוטמן שליט"אאידיש
בית שמשרמה דביהכנ"ס בני הישיבותאביי 6בין מנחה למעריבהרב אפרים ליפשיץ שליט"אעברית
בית שמשרמה דביהכנ"ס סלאניםאביי 220:45 - 21:15הרב ישראל רוזובסקי שליט"אאידיש
בית שמשרמה ד 2ביהכנ"ס בעלזארב חנן 419:50 - 20:15הרב אבישי אליהו שליט"אעברית
בית שמשרמה ד 2ביהכנ"ס מנין אשכנזריש לקיש 3220:45 - 21:05הרב שמואל כהנא שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ביאלאנחל לוז 420:00 - 20:15הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3320:15 - 20:30הרב יהודה ליכטמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס זכות אבותנחל שורק 2512:40 - 13:15הרב גמליאל כהן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס שמחת חייםנחל שורק 2117:30 - 17:50הרב גד אלוש שליט"אצרפתית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס נחל נחשוןנחל נחשון 909:30 - 09:40הרב יחיאל כהנוביץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס תפארת חיים (בעז"נ)נחל שורק 1520:15 - 20:45הרב אברהם מרקס שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק15:30הרב נדב פרץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3319:00 - 19:15הרב צבי דוידוביץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויז'ניץ מונסיר' יהושע 1806:00הרב אהרן שמואל לונדנר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ראחמיסטריווקאמעלות הרמ"א07:15הרב אשר אנשיל למברגר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון22:40 - 23:10הרב יעקב שטיינברג שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בבית המדרש בויאןנהר הירדן 2022:15 - 22:30הרב שמעון פישמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים רמת בית שמשרבי אלעזר 31בין מנחה למעריבהרב מאיר סירוטה שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד בעלזהאדמור מבעלז 620:30הרב יששכר מייזליק שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות א"יר' אלעזר21:15הרב אהרון ברש"א סמט שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש גביהמ"ד קאלישדבורה הנביאה (מול 22)21:15-21:30הרב משה ריבלין שליט"אאידיש
ביתר עיליתישיבת אור התלמודהמגיד ממזריטש 319:15 - 19:45הרב יעקב הירשמן שליט"אאידיש
ביתר עיליתישיבת אהבת תורהקניג 1314:00 - 14:20הרב חיים פקשר שליט"אעברית
ביתר עיליתביהכנ"ס אהל תורה יוסף קארו 419:00 - 19:15הרב חננאל עמר שליט"אעברית
ביתר עיליתביהכנ"ס ביאלאקדושת לוי 8421:45 - 22:00הרב משה פרידמן שליט"אעברית
ביתר עיליתביהכנ"ס שבתלמוד תורה מעשי חיאקדושת לוי 9907:15 - 07:35הרב שלמה פנחס ברים שליט"אאידיש
ביתר עיליתביהכנ"ס יד סופר ערלויהתעוררות תשובה 221:15 - 22:00הרב אברהם שמעון פולק שליט"אאידיש
ביתר עיליתביהכנ"ס באיאן 'נחלת יעק'מעזריטש פינת מהרי"ץ19:20 - 19:40הרב שמעון קויפמן שליט"אאידיש
ביתר עיליתביהכנ"ס חסד לאברהםקדושת לוי20:45 - 21:15הרב מרדכי פרלין שליט"אעברית
ביתר עיליתבהכנ"ס סאווראןאוהב ישראל 107:00 - 07:20הרב בן ציון אריה שליט"אעברית
ביתר עיליתביהכנ"ס אהל יששכרהמגיד ממזריטש 7322:40 - 23:00הרב חננאל עמר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת להבת התורההדף היומי 1518:45 - 19:15הרב יעקב לור שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנא 120:15 - 20:30הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס אמשינובנדבורנא 2522:40הרב מאיר זונאבנד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס היכל מאיררבי יוסף קארו 1620:30 - 21:30הרב יוסף דוד כהן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת מדרש יחיאלכף החיים 1521:00 - 21:20הרב חיים וכסלר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הדרת מנחםכף החיים 712:40 - 13:20הרב מרדכי מייזליק שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת מטה ראובןאבן עזרא 1019:20 - 20:00הרב ישראל דרברמדיקר שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבית הצלהקניג 220:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנה 112:00 - 12:15הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביכנ"ס מנחת שלמהאור החיים22:00 - 22:20הרב בעריש גוטשטיין שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס 'עטרת צבי'כף החיים 1412:00 - 13:00הרב דוד שפירא שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס היכל מרדכיקדושת לוי 3320:45 - 21:20 (במסגרת שיעור דף היומי)הרב אליהו גדלביץ' שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס בית אהרן - קרליןפחד יצחק פינת ברים22:15הרב דוד סגל שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1בית החסידים אלכסנדרחב"ד 222:30 - 22:45הרב יוסף מרק שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1קלויז תפארת אהרון באיאןקדושת ציון 621:00 - 21:30הרב צבי אלימלך פריזנד שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ברסלבפחד יצחק 2619:30הרב ישראל ברזובסקי שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 421:30 - 22:00הרב יחזקאל כהנא שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1721:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1כולל דורשי ציון בביהמ"ד מתמידיםדרכי איש 3009:30 - 10:00הרב בן ציון אריה שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ישיבת 'שער התלמוד'בנין דוד 114:10 - 14:20הרב יצחק אקער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 418:40הרב יחזקאל כהנא שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1705:30הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קרלין סטוליןברים 1205:30הרב משה זלצמן שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס טוב דעתפנים מאירים 921:45 - 22:00הרב ישראל קינד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1קהל יראים בודאפעסטהמגיד ממעזריטש 2121:00 - 22:00הרב משה טוביה ויסברגר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס אמשינובדרכי איש 2122:20הרב חיים אלעזר אלתר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציון20:15 - 21:45הרב יוסף אייזנער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותמוצפי 45שלוש שעות לפני הנץהרב גמליאל עקשטיין שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס היכל עמית חייםאוהב ישראל 3622:15 - 22:00 לאחמ"כ תפילת ערביתהרב שמואל ועקנין שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 420:30 - 20:45הרב יצחק זאב וייס שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ת"ת עץ חייםהחוזה מלובלין 3210:30הרב אברהם ברנד שליט"אאידיש
בני ברקביהכנ"ס באבובחזון איש 1621:15 - 21:35הרב דוד פוגל שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס לעלובהושע 2319:50 - 20:20הרב מרדכי גלבשטיין שליט"אאידיש
בני ברקישיבת שערי תורהמהרש"ל 2020:20 - 20:35הרב אברהם דב שולמן שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס הגדולרבי עקיבא 5307:00 - 07:30הרב יחיאל מקייטן שליט"אעברית
בני ברקמלון אריסטוקרט (ויז'ניץ)דמשק אליעזר 16משולב בשעור הדף היומי 11:00 - 10:00הרב מרדכי גנוט שליט"אעברית
בני ברקכולל תורה בתפארתההרצוג 909:10 - 09:30הרב גרשון רודרמן שליט"אעברית
בני ברקביהמ"ד סטריקובמלצר 3021:00הרב ישעיה פרידמן שליט"אעברית
בני ברקכולל חוק לישראלאהבת שלום 1320:15 - 21:30הרב חיים משה דסקל שליט"אאידיש
בני ברקביהמ"ד 'אנטר' מרכז רימוניםאהרונוביץ 10 קומה א 06:30 - 06:00 ולאחמ"כ תפילת שחריתהרב מרדכי קדוש שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס התאחדות אברכיםאבן שפרוט 3בין מנחה לערבית (מנחה 20 דק' לפני ש')הרב ארז שבתאי שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס צעירי פוניבז'אדמו"ר מצאנז 1011:30 - 11:45הרב יצחק פנחס גולדווסר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס יסודותשד' איינשטיין 518:45 - 19:00הרב אביחי נשר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס שערי ציוןעזרא 719:20 - 19:40הרב שמעון ללום שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס נועם יהודהיואל 1321:00 - 21:40הרב מאיר פומרנץ שליט"אעברית
בני ברקישיבת בית מאיראמרי חיים 2419:20 - 19:40הרב יאיר דודיאן שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס וואסלויסורוצקין 217:00 - 18:00הרב צבי מאיר זילברברג שליט"אעברית
בני ברקישיבת פוניבז'גבעת הישיבה14:00 - 14:30הרב אהרן ספרא שליט"אעברית
בני ברקבית החסידים נועם יהודה - גוריואל 1321:00 - 21:30הרב מאיר פומרנץ שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס בית אריה (בעזרת נשים)הרב גרוסברד 520:30 - 20:50הרב אליהו לורינץ שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס חברוןחי טייב 621:30 - 21:45הרב יואל מנצר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס בית אהרןרד"ק 820:50 - 21:10הרב ניסן גולדברג שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס חניכי הישיבות - שערי ציוןעזרא 712:15 - 12:45הרב יהושע תם שליט"אעברית
בני ברקישיבת גאון יעקבנחמיה 1315:30הרב גבריאל אריה יפה שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס עטרת חייםעזרא 11 בבית האבות ערת אבות10:00 - 10:45הרב נחום טלר שליט"אעברית
בני ברקביהמ"ד 'אנטר' מרכז רימוניםאהרונוביץ 10 קומה א20:30 - 21:00הרב מרדכי קדוש שליט"אעברית
בני ברקישיבת נחלת דןבן יעקב 1708:15 - 08:30הרב דוד משען שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס ספינקאדונולו 1120:30 - 20:50הרב ישעיהו ליברמן שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס הגדולרבי עקיבא 5315:40הרב חיים אשכנזי שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס מגן אברהםהרצוג 3608:00 - 08:20הרב יוסף אריה שליט"אעברית
בני ברקביהמ"ד משכן יחזקאלחברון 2507:30 - 07:45הרב חיים רוטלוי שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס משכן יחזקאלחברון 2509:00 - 09:20הרב חיים רוטלוי שליט"אעברית
בני ברקביהמ"ד המרכזירבי טרפון 1613:30 - 14:00הרב משה יוסף פרומר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס צדק לדודבר אילן 1119:15 - 20:00הרב שמעון קדוש שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס חמדת צביבן זכאי 4322:00 - 22:20הרב בנימין ברוורמן שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס הליגמןרבי עקיבא 9720:10 - 20:30הרב ברוך סטפנסקי שליט"אעברית
בני ברקבית כנסת בית אברהםרדזמין 309:30 - 09:45הרב עקיבא ולדמן שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס צא"ירוזנהיים 2021:30 - 21:50הרב דוד סץ שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס הגדול ויזניץתורת חיים 820:00 - 20:25הרב חיים מאיר וסרמן שליט"אאידיש
בני ברקביהכנ"ס אהל אברהםהרב שך 5420:10 - 20:35הרב חיים נידאם שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס ביאלה פשיסחאחבקוק 319:30 - 19:50הרב שלמה רוזנר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס הגדול ויזניץתורת חיים 1008:00 - 08:30הרב אפרים ניהויז שליט"אאידיש
בני ברקביהכנ"ס מאור ישראלהחלוצים 219:15 - 19:45 אחרי ערביתהרב ערן פנחס שליט"אעברית
בני ברקישיבת פונוביז לצעיריםמלצר 315:30הרב אריה לייב שפירא שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס איצקוביץ - המרכזיהרב שך 4 22:30 - 23:00הרב אליהו מונק שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס ברסלבאלשיך 515:40 - 15:55הרב יצחק אגמי שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס קהילת חניכי הישיבותמנחם 2220:40הרב משה חיים פרץ שליט"אעברית
בני ברקביהמ"ד מבקשי השםקהילות יעקב 6307:45 - 08:00הרב אליעזר שפיגלר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס 'דרכי איש'אדמור מגור 1615:45הרב ישי קרעי שליט"אעברית
בני ברקישיבת חכמה ומוסרשאול המלך 113:10 - 13:30הרב משה דב רוז שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס אהל יעקב ולאההרב פרדו 2הרב ישראל שימחון שליט"אעברית
בני ברקישיבת פונוביז' לצעיריםמלצר 315:30 - 16:00הרב אריה לייב שפירא שליט"אעברית
בני ברקישיבת אורחות תורהשלמה המלך 1019:00 - 19:15הרב אברהם ישעיהו צביון שליט"אעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 207:05הרב בינימין בלומנפלד שליט"אעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 213:10 - 13:25הרב זאב פוקס שליט"אעברית
בני ברקויז'ניץישיבת אמרי חייםקיבוץ גלויות 287:00-7:50הרב דוב ורטהיימר שליט"אאידיש
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד שערי אליהווילקומיר 609:00 - 09:30הרב ישראל יוספי שליט"אעברית
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס פולמאהאדמור מגור 214:00 - 14:10הרב ברוך הרטמן שליט"אאידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס שערי אליהווילקומיר 608:30 - 08.45הרב יהונתן הוניגסברג שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס צאנז זימיגראדמינץ 24הרב אפרים קר שליט"אעברית
בני ברקמערב העירישיבת בית מתתיהוישראל מסלנט 714:30 - 15:00הרב אלחנן אהרן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירבית המדרש - מתיבתא (קומה ב')הרב קוק 310:00 - 10:15הרב דניאל שטרן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס לעלוברבי עקיבא 6519:15הרב יונה זאב וינברג שליט"אאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס מתיבתאהרב קוק 307:00 - 07:15הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"אעברית
בני ברקמרכזביהכנ"ס "לוקווע"דונולו 1120:30 - 20:55הרב ישעיהו ליברמן שליט"אעברית
בני ברקמרכזביהכנ"ס התאחדות אברכיםאבן שפרוט 6בין מנחה לערבית (מנחה 20 דק' לפני קיעה)הרב ארז שבתאי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר בית החסידים דגורהרב דסלר 819:30 - 20:30הרב יהודה אריה לייב זילברשטיין שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר נאות יוסףיואל 1809:00 - 09:15הרב אברהם ישעיהו הבלין שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד קאליב ע"ש פולקהשלושה 3007:45 - 07:15 (שחרית ב -06:30)הרב עובדיה גינתי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס נחלת משהמלצר 3616:30 - 16:50הרב דוד היימן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד הליכות חייםראב"ד 2012:40 - 13:00הרב שאול לוסטיג שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד דחסידי גורחידושי הרי"ם 417:15 - 18:00הרב יהודה אריה לייב זילברשטיין שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס לדרמןרשב"ם 1922:45הרב חיים אונגר שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץבית הכנסת "ישמח ישראל"הגליל 1018:15הרב אליהו כהן שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץחיידר פרדס כץברוט 2007:15 - 07:30הרב אליהו ארזי שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץכולל שערי דעהאברבנאל 10514:00 - 14:30הרב יוסף מילר שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס התאחדות אברכיםמנחם בגין 4821:30 - 21:50הרב אברהם נעימי שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס שירת ישראלהגליל 1018:40 - 19:00הרב מרדכי אליהו לפאיר שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס אליהו הנביאהמכבים 5118:15 - 19:00הרב נתנאל נהרי שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס שבת אחיםקבוץ גלויות 2819:20 - 19:55הרב מאיר דינר שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס זיו יהודה (בבית שני)הרב חי טייב 620:20 - 20:30הרב אליהו חיים גולדשמיד שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס בית תפילהנויפלד 1021:00 - 21:25הרב אלחנן אהרן שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס פרמישלאןאברבנאל 608:30 - 08:45הרב ברוך ארנסטר שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגישיבת שער התלמודהירקון 7712:30 - 13:00הרב נפתלי וייס שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםככר האחד עשר20:25 - 20:45הרב יהודה אריה שוורץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס היכל שלמהקובלסקי 2019:30-20:20הרב אליהו הורביץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס יוצאי חברוןחי טייב 607:30 - 07:45הרב זאב פוקס שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י אשכנז נחלת סירוקהאברמסקי 2609:00 - 09:15הרב אליה טובים שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס חניכי הישיבותגניחובסקי 7 כיכר האחים מאיר20:25 - 20:50הרב ישראל אפרגוט שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס בית תפילהנויפלד 1013:50 - 14:20הרב אברהם שלום צדוק שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםמאחורי גניחובסקי 2506:10 - 06:25הרב אליה טובים שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס נחלת סירוקה (בית שני)אברמסקי 2621:15הרב אליהו הורביץ שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס קול יעקבטולידאנו 1218:30 - 19:00הרב יהושע ברכץ שליט"אצרפתית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1921:30הרב יהודה לנדאו שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןביהמ"ד זוטשקאבאר מים חיים 1621:05 - 21:30הרב פנחס כאהן שליט"אעברית
בני ברקשיכון גביהמ"ד בית אריהבעל התניא פינת גרוסברד08:10הרב שריאל רוזנברג שליט"אעברית
בני ברקשיכון גבית כנסת מנין הצעיריםחולדה הנביאה 215:30הרב יעקב קוליץ שליט"אעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס תפילה למשה - לעלובברויאר 27בין מנחה לערביתהרב נפתלי צבי הרשקוביץ שליט"אאידיש
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 72מיד אחרי תפילת נץהרב אברהם קסטנר שליט"אעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 7222:40הרב שמואל וינוגרד שליט"אעברית
בת יםכולל בית יעקבסמטת הכרמל 609:30 - 13:00הרב אליהו מעברי שליט"אעברית
בת יםמרום ישראלשדרות העצמאות 1611:30 - 13:00הרב עמרם צרפתי שליט"אעברית
בת יםרמת יוסףביהכנ"ס תורת ישריםעוזיאל 2517:00 - 17:25הרב שלמה בכור שליט"אעברית
בת יםרמת יוסףביכנ"ס הגדול האהלסימטת הורדים 6בין מנחה למעריבהרב יעקב רוזין שליט"אעברית
גבעת זאבביהכנ"ס משכן דוד אהרןהאיילות 220:45 - 21:15הרב אליהו פטאל שליט"אעברית
גבעת שמואלביהכנ"ס בית יוסף חייםהנשיא 1706:00 - 06:20הרב שמואל מויאל שליט"אצרפתית
גני מודיעיןישיבת 'גני מודיעין'שתילי זיתים 212:00-12:30הרב חיים זאב פקשר שליט"אעברית
גני תקווהביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת משהקרית ישמח משה21:45 - 22:15הרב מיכאל מצגר שליט"אעברית
דימונהטיילת הספורטכולל גאון יעקברחבת שאול המלך - מול הצרכניה20:30 - 21:15הרב יצחק שריקי שליט"אעברית
דימונהטיילת הספורטביהמ"ד משכן שאולטיילת הספורט17:15 - 17:55הרב דניאל בן שושן שליט"אעברית
זכרון יעקבביהכנ"ס נווה רמזטרומפלדור 420:00 לאחמ"כ תפילת ערביתהרב נפתלי פאף שליט"אעברית
זכרון יעקבביהכנ"ס מסילת ישריםאליהו בית צורי 716:00הרב יחזקאל רוז שליט"אעברית
חדרהביהכנ"ס שירת ציוןשניר 6לאחר מנחההרב יעקב שובע שליט"אעברית
חדרהכולל ברכת שמואלכלנית 29:05 - 9:45הרב שמעון מרק שליט"אעברית
חולוןביכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10020:00 - 20:15הרב שמעון אחדות שליט"אעברית
חיפהישיבת יחל ישראלמקור ברוך 519:30-19:50הרב משה אליעזר הימל שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס צאנזמיכאל 3209:30הרב זאב יהודה אליאס שליט"אאידיש
חיפההדרביהכנ"ס ביאלאמיכאל 120:15 - 20:45הרב עוזר גליקסברג שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס בית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 521:00הרב ברוך שכטר שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס הגר"ארבי עקיבא 1719:50 - 20:10הרב יקותיאל פרוידיגר שליט"אעברית
חיפההדרביהמ"ד ברכת אליהוהרצוג 1209:00 - 09:15הרב יחיאל קרליבך שליט"אעברית
חיפההדרביהמ"ד הגדול מקור ברוךמקור ברוך 522:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרישיבת יחל ישראלהנגב 4113:00הרב שמואל מליק שליט"אעברית
חיפההדרביכהנ"ס הגדול ויז'ניץמקור ברוך ג12:50הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרבית מדרש אריאלהרב הרצוג 709:15 - 10:00הרב ברוך קינד שליט"אעברית
חיפההדרת"ת אילת השחרהרצל 9210:00הרב טל פאריב שליט"אעברית
חיפהנווה שאנןביהכנ"ס נחלת אשרהגליל 53 א14:00 - 15:00הרב אשר ולדמן שליט"אעברית
חיפהנווה שאנןישיבת 'נחלת הלווים'רחבת בן ארצי 2708:10הרב עוזר גליקסברג שליט"אעברית
חצור הגליליתבית החסידים האר"יהאר"י06:30 - 06:50הרב מאיר פומרנץ שליט"אעברית
חצור הגליליתביהכנ"ס דברי אמתהאר"י17:45 - 18:00הרב ישראל בינדר שליט"אעברית
חרישבית המרא דאתראההגשמה 15/520:00 - 20:30הרב שמואל דוד רייסנר שליט"אעברית
חרישביהכנ"ס כוכבי אורהגפן 8בין מנחה למעריבהרב דוד ברנד שליט"אעברית
טבריהישיבת מאורות רפאלאהלי יעקב 2612:00 - 12:30הרב יצחק במברגר שליט"אעברית
טבריהבימד"ש אהבת שלוםהרב ורנר 1913:15 - 13:35הרב זאב דינר שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס שערי דעתהמגינים 3220:45 - 21:15הרב יעקב יוסף ועקנין שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס אור תורההרב ורנר 20בין מנחה למעריבהרב משה נחמו הכהן שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס המרכזי "נוף כנרת פוריה"הרב אליישיב 1022:30 - 22:45הרב ברוך נולמן שליט"אעברית
טבריהנוף כנרת - פוריהבית החסידים מודז'יץדרך מרן 2721:30 - 21:45הרב עלי לרנר שליט"אעברית
טבריהנוף כנרת - פוריהביהכנ"ס סלאניםדרך מרן 521:30 - 22:00הרב ישראל גלבשטיין שליט"אעברית
טבריהשיכון גביהכנ"ס ליד אור החייםהאבות 13אחרי הנץהרב אברהם מסס שליט"אעברית
טל שחרביהכנ"ס המרכזי "טל שחר"נהר הירדן 2409:30-10:00הרב יצחק כהן שליט"אעברית
יבנאלישיבת בית שלמה (היכל הק' המרכזי)רבי נחמן מברסלב 1מיד לאחר תפילת מנחההרב נחמן סלמה שליט"אעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורקישיבת דרכי אישדרך האבות 3318:45 - 19:00הרב יאיר לקס שליט"אעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-ביהמ"ד נר אביגדוריד בנימין20:45הרב גלעד דהרי שליט"אעברית
יסודותביהכנ"ס יסודותיסודות06:45 - 07:00הרב יוסף אברהם גולד שליט"אעברית
יסודות-ביהכנ"ס יסודותיסודות21:15, לאחר מעריבהרב יוסף אברהם גולד שליט"אעברית
ירושליםבית משפחת רוזנבאוםדברי חיים 26 קומה 5-13:40הרב יהודה צבי רוטר שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס 'החדש'הרב אברהם רביץ 1618:30 - 19:00הרב אהרן ברמן שליט"אעברית
ירושליםישיבה לצעירים רמות (הרב קירזון)בצרי 1007:45 - 08:00הרב אברהם משה קירזון שליט"אעברית
ירושליםישיבת פורת יוסףרחבת הכתל14:00 - 14:20הרב דניאל יונסי שליט"אעברית
ירושליםהסעה למיר.19:10הרב אברהם לנדסמן שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס פנינת אשרמשה זילברג 1619:30 20:15הרב שמואל טרעפ שליט"אעברית
ירושליםכולל קהילת יעקביוסף בן מתתיהו 1013:00 - 13:30הרב אשר אייזנבאך שליט"אעברית
ירושליםישיבת מאור חייםחפץ חיים 118:15 - 19:00הרב משה שטרית שליט"אעברית
ירושליםישיבת 'תורה אור'סורוצקין 309:30 - 09:45הרב יהושע בורנשטיין שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס סדיגוראשמואל הנביא 7910:30 - 10:45הרב זאב אייזנשטיין שליט"אעברית
ירושליםבית משפחת לורעובדיה 1121:10 - 21:30הרב שניאור סירוטה שליט"אאידיש
ירושליםביהכנ"ס שערי נסיםשאול המלך 4013:45 - 14:05הרב אליהו גודמן שליט"אעברית
ירושליםקבר רחל אמנוקבר רחל אמנוחצי שעה קודם עלות השחרהרב אברהם ישי שלומי שליט"אעברית
ירושליםישיבת קנייני התורהאליעזרוב 811:30-12:00הרב יוסף מאיר אביטבול שליט"אעברית
ירושליםביהמ"ד גורירמיהו18:45 - 19:10הרב ישראל זילברשטיין שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס זכרון משהפרי חדש 917:10 - 17:30הרב ישעיהו קראוס שליט"אעברית
ירושליםישיבת תורה אורסורוצקין 309:00-09:30הרב דוד מונק שליט"אעברית
ירושליםישיבת משכן ישראל שיעור גריינס 1615:10 - 15:30הרב שמחה שוורץ שליט"אעברית
ירושליםישיבת באר יהודהחכם עזרה עטיה 411:30הרב בניהו גבאי שליט"אעברית
ירושליםבית הרב עובדיה זצוק"להקבלן 4521:15 - 21:45הרב דוד זרביב שליט"אעברית
ירושליםכולל פנימיות התורהבר אילן 25 מול כניסה ג'20:00 - 20:30הרב אהרן וסרצוג שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס מנין אברכים (חדר שיר השירים)החיד"א 2121:05 - 21:15הרב אליהו אלטמן שליט"אעברית
ירושליםישיבת תורת שלמה זוויעהילשמואל הנביא 7315:45 - 16:10הרב יעקב לייב גולדמן שליט"אאידיש
ירושלים-ים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית 12:30 - 13:15הרב שמואל בקר שליט"אעברית
ירושליםבוכריםכולל דבר המלךישא ברכה 4212:00הרב פנחס קוריץ שליט"אאידיש
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנחת שלמהמוצפי 1119:40 - 20:00הרב אברהם ליפקה שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס בית אנאל וישראליוסף חכמי 2609:05 - 09:45הרב אילן מראג'י שליט"אעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 819:00הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ישיבת 'וולפסון'משה זילבר קרית נוער שער 523:00 - 23:30הרב דוד נויבירט שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ישיבת פני שמאולהפסגה 2009:30הרב שאול שמחה נויבירט שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפסגה 49-5112:40 - 13:15הרב יעקב מאיר וידר שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס נזר אהרןרח' שערי תורה18:30 - 19:00הרב יונתן שושן שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנין אברכיםהחיד"א 2120:40 - 21:00הרב אברהם ויג שליט"אעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 810:00 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ביהכנ"ס גלנץבית ישראל16:30הרב שמואל פרוידברגנר שליט"אאנגלית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר בביהמ"ד בית שלוםשערי שמים 709:10 - 09:30הרב יצחק גרנט שליט"אאנגלית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר המרכזיחסידי קרלין09:30 - 09:40הרב יעקב חיים פטשניק שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת זוועיהלרפפורט 2618:15 - 19:15הרב שמעון אהרן גוטליב שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ביהכנ"ס שבט הלויאהלי יוסףבימי ו' בין השעות: 12:00 - 09:00הרב יעקב רוזנשטיין שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מירבית ישראל 309:30הרב יוסף הרשלר שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר חבורת הרב ברנשטייןבנין מא"ש09:20 - 10:00הרב פנחס ברנשטיין שליט"אאנגלית
ירושליםבית ישראל בנין מאה שעריםבית ישראל 315:45הרב ישראל גורדון שליט"אעברית
ירושליםבר אילן ביהכנ"ס אור הצפוןרח' אבינדבאחרי הנץהרב דוד קורץ שליט"אעברית
ירושליםגאולהישיבת בויאןמשה חגיז 814:00הרב אשר פישמן שליט"אאידיש
ירושליםגאולהישיבת עטרת שלמהדוד ילין 1913:05 - 13:30הרב ראובן פרידמן שליט"אעברית
ירושליםגאולהביהכנ"ס אברהטקשטראוס (מאחורי ביקור חולים)10:45 - 12:00הרב אברהם משה רוט שליט"אעברית
ירושליםגאולהבית טובי העירמלכי ישראל 3611:30הרב יהודה רבינוביץ שליט"אעברית
ירושליםגאולהביהמ"ד חמדת הימיםרבי יצחק מברדיטשוב 513:00 - 13:45הרב יוחנן יהודה יהושע ישועה שליט"אעברית
ירושליםגבעת משהביהמ"ד אהל משהגבעת משהאחרי הנץהרב שלמה אנגל שליט"אעברית
ירושליםגבעת משהרחמסטריווקאגבעת משה 1010:00הרב ישראל מאיר ארלנגר שליט"אאידיש
ירושליםגבעת שאול ישיבת סורוצקיןגבעת שאול 4013:00 - 15:00הרב אליהו דאהן שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס יד שלמהיונתן בן עוזיאל 418:40 - 19:10הרב יעקב בקר שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס פרשבורג לפני הבימהגבעת שאול 509:20 - 09:40הרב אברהם רוב שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול ישיבת משנה תורהאברהם גאון 918:40 - 19:00הרב בנימין זאב ברוורמן שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול ישיבת אש התלמודמרכז ספיר (בנין 2)13:45הרב יהודה לוינגר שליט"אעברית
ירושליםגוש שמונים ישיבת אור לציוןאהלי יוסף 1718:30 - 19:00הרב אברהם דיין שליט"אעברית
ירושליםגוש שמונים ישיבת תפארת יעקבגבעת משה 818:00-19:00הרב אביגדור גולדבלט שליט"אעברית
ירושליםגילהביהכנ"ס החדש מתחת לביהכנ"ס אביעזרהסנונית20:45הרב מתתיהו מנת שליט"אעברית
ירושליםגני גאולה ביהכנ"ס נחלת עקיבאתכלת מרדכי08:40 - 09:00הרב דוד אייזנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםגני גאולה מנין שומע תפילהחירם 1109:00 - 09:30הרב יהושע גולד שליט"אעברית
ירושליםהר חומהמרכז תורני יסדת עזורשבסקי 512:55 - 13:25הרב מאיר גרשנזון שליט"אעברית
ירושליםהר חומהביהכנ"ס קהילת אהבת ישראלמהר"ל מפראג 11בין מנחה לערביתהרב דוד בוארון שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס משכן ציוןמשקלוב 18בין מנחה לערביתהרב שמואל בקר שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס בית עזריאלשאולזון 2220:20 - 20:40הרב דניאל ברונר שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת דרך השםאבן דנן12:15 - 12:30הרב יצחק זילבר שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס זכרון משהשאולזון 5116:00 - 16:45הרב רועיאל שונברון שליט"אעברית
ירושליםהר נוף שטיבלהאדמו"ר מבאיאן 1608:45 - 09:00הרב ברוך קלמן שליט"אאנגלית
ירושליםהר נוף ישיבת אורחות לימודהרב קצנלבוגן 92א,ג, ה: 11:15 - 10:45 ב,ד: 15:00 - 14:30הרב ישראל פוקס שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס מאור ישראלהקבלן 4509:15 - 09:45הרב משה בן פורת שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס קהילת עדת ישראלאבן דנן 3040 דק' לפני הנץהרב ברוך קלמן שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת "כנסת מרדכי"אבן דנן 420:00-20:30הרב יהודה צבי מרצבך שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבותקצנלבוגן 7115:45 - 16:00הרב יעקב פלס שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת 'דבר ירושלים'קצנלבוגן 5316:00 - 17:00הרב מנחם גולדשטיין שליט"אאנגלית
ירושליםהר נוף ביהמ"ד בוסטוןהאדמור מרוז'ין 1708:00הרב אריה חיים שטראוס שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס זכרון משהשאולזון 5120:30 - 21:15הרב רועיאל שונברון שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס הגר"א (בעז"נ)קצנלבוגן 1419:00הרב בן ציון דרוטמן שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ביהכנ"ס הרמב"ןהיהודים14:00 - 14:15הרב בנימין דאר שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ביהמ"ד צילו של היכלבנין פורת יוסף קומה ב' (בעזרת נשים)14:00 - 14:15הרב יצחק גראב שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסף, כולל צילו של היכלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן16:45הרב משה רוקח שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסףרחבת הכותל המערבי18:45 - 19:00הרב אלעזר כהן שליט"אעברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 721:45 - 22:30הרב אהרן סמט שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים ישיבת אהבת שלוםחזונוביץ 109:00 - 09:30הרב יוגב ביתן שליט"אעברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס אהלי שםעין יעקבבין מנחה למעריבהרב אליהו בן שבת שליט"אעברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 7 21:00 - 21:15הרב אהרן סמט שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים ישיבת חוסן יהושעמאה שערים 4908:35 - 09:00הרב שמואל בירנבוים שליט"אאנגלית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 706:30 - 07:00הרב משה מרדכי דוידוביץ שליט"אאידיש
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס חניכי הישיבותזכרון יעקב 620:00 - 20:30הרב בנימין מור שליט"אאנגלית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 45יום ראשון 21:30הרב אברהם משה דינר שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס שארית יוסףסורוצקין 2408:20 - 08:50הרב יוחנן יהודה יהושע ישועה שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףישיבת אמרי משהפנים מאירות 117:20 - 17:35הרב שמואל סוקולובר שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהמ"ד תורה אורסורוצקין 309:40 - 10:15הרב יוסף פוסטרנק שליט"אספרדית
ירושליםמעלות דפנהביהמ"ד בית מרים גיטלמקווה ישראל 11721:30הרב אליהו כהן שליט"אעברית
ירושליםמעלות דפנהישיבת אור שמחשמעון הצדיק 2209:00הרב יהונתן פרץ שליט"אאנגלית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס באיאן (בהיכל התורה)מלכי ישראל 4420:30 - 21:30הרב מרדכי גאלדהירש שליט"אאידיש
ירושליםמקור ברוך בית החסידים דגוריהודה המכבי 508:15הרב ישראל שוירץ שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס גור (בנין הת"ת)ברנדייס פינת ירמיהו20:15הרב אברהם רייס שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס זכרון בתיהגשר החיים 1422:00 - 22:15הרב נפתלי צבי פרוש שליט"אאידיש
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד באיאןיהודה המכבי 908:45 - 09:00הרב יוסף אייזנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםנווה יעקב בהכנ"ס אהלי יעקבזוין 1920:20 - 20:50הרב משה ברמן שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס המרכזי (באהל יאושיהו)אבא אחי מאיר 1822:10הרב מאיר השל שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס 'בית תפילה'צוקרמן 209:00 - 09:20הרב חיים לייב אנגלרד שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס עטרת אברהםשדרות נווה יעקב 3418:15הרב יוסף בנימין מסרי שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב ישיבת 'בית ישראל'זוין 313:30הרב נחמיה רובינסון שליט"אאנגלית
ירושליםנווה יעקב שטיבל שע"י בית הכנסת חניכי הישיבותויקטור ויוליוס 608מידי ערב בשעה 23:05הרב ישראל יצחק זילברמן שליט"אעברית
ירושליםנווה צביביהמ"ד ויז'ניץנחמיה 1420:40הרב ישראל הופמן שליט"אאידיש
ירושליםנווה צביישיבת רש"י - מרכזיישא ברכה 3522:30הרב שמואל גרוסברד שליט"אעברית
ירושליםנחלאותביהכנ"ס אבי יחזקאליצחק בראשי 2919:20 - 19:30הרב שמואל לוצקין שליט"אעברית
ירושליםנחלאותביהכנ"ס בית יצחקעובדיה סומך 1112:30 - 13:00הרב יהודה רזאל שליט"אעברית
ירושליםסנהדריהישיבה תיכונית חורבהרב בן ציון אתון 2אחרי שחרית או בסדר צהריםהרב מרדכי כהן שליט"אעברית
ירושליםסנהדריה המורחבתכולל ירושליםמעגלי לוין12:30 - 13:00הרב גבריאל קרוסקל שליט"אאנגלית
ירושליםסנהדריה המורחבתישיבה תיכוניתהרב בן ציון אטון 208:00 - 08:15הרב צבי דנטלסקי שליט"אעברית
ירושליםסנהדריה המורחבתת"ת חכמת שלמהמעגלי הרי"ם לוין 12715:30 - 15:50הרב יעקב ברלין שליט"אאידיש
ירושליםעזרת תורהישיבת טשכנובאבן האזל 1014:20 - 14:40הרב משה צבי אייזנבך שליט"אאידיש
ירושליםעזרת תורהישיבת טשכנוב ירושליםאבן האזל 1014:20 - 14:40הרב משה צבי אייזנבך שליט"אאידיש
ירושליםעיר העתיקה'צילו של היכל'בנין פורת יוסף09:30הרב יעקב עבדו שליט"אעברית
ירושליםעיר העתיקהכולל צילו של היכלבתי מחסה 6 (ביהמ"ד פורת יוסף)14:15 - 14:45הרב מאיר טורצ'ין שליט"אעברית
ירושליםפסגת זאבחוט השניהששה עשר 3316:00 - 17:00הרב דוד לובטון שליט"אעברית
ירושליםפסגת זאבביהכנ"ס באר מריםהששה עשר 4321:00 - 22:00הרב משה איטח שליט"אעברית
ירושליםקטמון ישיבת אהל שמעוןיותם 121:00 - 21:30הרב שמעון ברויאר שליט"אאידיש
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס בית שלמהורבורג 710:30 - 11:45הרב יונתן שושן שליט"אעברית
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס טיילורשטרן 3016:00 - 16:30הרב אברהם מזרחי שליט"אעברית
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס טיילור (בעסרת נשים)שטרן 3019:30 - 20:00הרב חיים אברמוביץ שליט"אעברית
ירושליםקרית מנחםביהכנ"ס זכור לאברהםקולומביה 720:50הרב יוסף דוד גטה שליט"אעברית
ירושליםקרית משהביהמ"ד היכל יעקבריינס 1706:00הרב אברהם בר ששת שליט"אעברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס שערי ירושליםניסנבוים 2007:30 - 07:45הרב יצחק פינץ שליט"אעברית
ירושליםרוממהישיבת מתמידיםמנחת יצחק 1419:40-20:10הרב שלמה קלפהולץ שליט"אאידיש
ירושליםרוממהישיבת חכמה ודעת ברסלבהרקמה ק15:45 - 16:15הרב נחמן אדרי שליט"אעברית
ירושליםרוממהישיבת מתמידיםמנחת יצחק 1419:30הרב חיים גוטליב שליט"אאידיש
ירושליםרוממהביהכנ"ס אליהו הנביאפתח תקוה 121:00 - 21:15הרב אהרן בן אדיבה שליט"אעברית
ירושליםרוממהישיבת חכמה ודעתהרקמה 715:30 - 16:15הרב איתמר רפאל שליט"אעברית
ירושליםרוממהביהכנ"ס מעייני שמחהפנים מאירות 113:50 - 14:15הרב אייל עטיה שליט"אעברית
ירושליםרמות ביכנ"ס קניון רמותשד' גולדה מאיר 25510:00 - 10:15הרב יחיאל סבר שליט"אעברית
ירושליםרמות אשערי תבונהרחוב שירת הים 521:15 - 21:30הרב אברהם ראם שליט"אעברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס משכן שרגאשיבת ציון 1019:15 - 20:00הרב איציק פלדמן שליט"אעברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס היכל אפריםנרות שבת 61321:00 - 21:30הרב פסח שחר שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 1418:15-18:45הרב שמואל שמאי שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס זכרון אברהםבן זאב 120:55 - 21:10הרב מרדכי ירוסלבסקי שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס צא"ירוזנבלט09:00הרב משה נוסבוים שליט"אעברית
ירושליםרמות גמאורות ברמהרוזנבלט 2110:10הרב שמעון יזדי שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהמ"ד זכרון מסעודרוזנבלט 2221:30 - 22:00הרב מרדכי בן סעדון שליט"אעברית
ירושליםרמות דישיבת כבוד התורה - אורחות אישמינץ 4617:00 - 17:30הרב אלחנן הירש שליט"אעברית
ירושליםרמות דת"ת דרך תבונהאור שרגא 410:35 - 10:45הרב משה צין שליט"אעברית
ירושליםרמות דכולל נחלת משהחזקיהו שבתאי 2713:30 - 14:00הרב דוד בוטח שליט"אעברית
ירושליםרמות דישיבת מסילת התורהמירסקי 509:15 - 09:35הרב שלמה סלובטיצקי שליט"אעברית
ירושליםרמות פוליןביהכנ"ס אוהל יוסףרמות פולין21:05 - 21:30הרב רפאל בלוך שליט"אעברית
ירושליםרמות פוליןישיבת שבילי התורהחזקיהו שבתאי 2512:30 - 13:00הרב מנדי קוריץ שליט"אעברית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס תורה ותפילהמעבר המתלה 5לאחר תפילת שחרית ב- 07:35הרב בנימין כשרים שליט"אאנגלית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס קהל בית תפילהרמת הגולן 1622:15 - 22:45הרב דוד שטיינהויר שליט"אאנגלית
ירושליםרמת שלמהכולל ישיבת מירכהנמן 1113:30 - 13:50הרב יוסף ברמן שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס מנין אשכנזקהילות יעקב 2107:45 - 08:15הרב רפאל מנציק שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2513:00הרב פנחס אליהו אייזנטל שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס שערי דודאגרות משה06:15 - 06:45הרב נחמיה שטיינהרטר שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהכולל יששכר באהלך בביהכנ"ס המרכזיכהנמן 1613:05הרב יהודה שקול שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהת"ת שירה חדשהג'ולטי 2608:20 - 08:35הרב בנימין זאב פרנקל שליט"אעברית
ירושליםשמואל הנביא ביהכנ"ס אור החייםעץ הדר בלוק 700:00 - 00:15הרב הראל מוסאי שליט"אעברית
ירושליםשערי חסדביהכנ"ס אהל אסתרהשל"ה 11בין מנחה למעריבהרב יוחנן רכס שליט"אעברית
ישעימרכז העיר ביהכנ"ס בית המיסדיםמרכז הישוב18:00הרב מרדכי הנפלינג שליט"אעברית
כוכב יעקבביהכנ"ס בית משהאהבת ישראל 3109:20 - 09:35הרב אלחנן נדב שליט"אעברית
כוכב יעקבביהכנ"ס חניכי הישיבות - בית משהאהבת ישראל 3122:15 - 22:35הרב ישראל מאיר קוגל שליט"אעברית
כוכב יעקבביהמ"ד היכל התורהאהבת ישראל מול 4421:30 - 22:15הרב יוחנן יהודה יהושע ישועה שליט"אעברית
כוכב יעקבביכנ"ס הגבעההגבעה 71520:00 - 21:00הרב שלמה רוזן שליט"אעברית
כפר סבאמדרשיית נועםמשה סנה 413:00הרב יהונתן אזרחי שליט"אעברית
כפר סבאביהכנ"ס הגדול בכפר סבאהרצל 4620:15 - 21:00הרב משה בר שליט"אעברית
כפר סבאביהכנ"ס ע"ש קוניבסקיאוסטושינסקי 12לאחר תפילת ערביתהרב יעקב בן ציון קרמר שליט"אעברית
כפר סבאמרכז העיר ביהכנ"ס שובה ישראלויצמן 12517:00 - 19:00הרב יהודה אטינגר שליט"אעברית
כפר סבאמרכז העיר ביהמ"ד 'שובה ישראל'ויצמן 12512:30 - 13:00הרב ישי יפת שליט"אעברית
כרמיאלביהכנ"ס כרם מיכאל (בעז"נ)נתיב הלוטוס 11 (הכניסה מרח' השושנים)12:20-12:45הרב אליעזר שטאל שליט"אעברית
כרמיאלביהכנ"ס בן איש חיהפרחים 5209:30 - 10:00הרב שמעון קורלנסקי שליט"אעברית
כרמיאלמרכזביהכנ"ס מוריהמעלה הכרמים 2921:45הרב דוד דרור שליט"אעברית
לודביהכנ"ס "חניכי הישיבות" גני איילוןבחניון מתחם A21:10-21:30הרב יואל לב שליט"אעברית
לודכולל המלאך מיכאלשדרות ירושלים 1419:00 - 19:30הרב אליהו ממן שליט"אעברית
לודביהכנ"ס שארית ישראלשפירא 25 פינת הציונות09:00 - 09:30הרב ישראל מרדכי קלופפר שליט"אעברית
לודביהכנ"ס שארית ישראלשפירא 2521:00 - 21:30הרב אליה זאבי כהן שליט"אעברית
לודאחיסמךביהכנ"ס חניכי הישיבותהרב אליישיב 218:50 - 19:15הרב צבי רותן שליט"אעברית
לודאחיסמךביהכנ"ס המרכזיהרב אלישיב 522:45 - 23:00הרב אהרן פוטולסקי שליט"אעברית
לודאחיסמךביהנ"ס חניכי הישיבותהרב אליישיב 109:15 - 09:30הרב אורי שרגל שליט"אעברית
לודאחיסמךביהכנ"ס חניכי הישיבותהרב אלישיב 118:55 - 19:20הרב יחזקאל הורביץ שליט"אעברית
לודאחיסמךביהכנ"ס בית תפילהשבט אשר 1116:10 - 16:25הרב ישראל וייספיש שליט"אעברית
מבשרת ציוןהקסטלביהכנ"ס ישורוןמבצע קדש 718:30 - 19:15הרב יהודה סרבניק שליט"אעברית
מגדל העמקהגפןביהמ"ד תורת חייםהרב עובדיה יוסף 25בין מנחה למעריבהרב אוריאל חמו שליט"אעברית
מודיעין עיליתבית המתנדבשערי תשובה 2321:40הרב דוד נויגרשל שליט"אעברית
מודיעין עיליתבית כנסת מרכזירחוב רשב"ם22:30הרב פנחס קולמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס ברית יצחקמנחת חינוך18:00-18:30הרב אלדד בן עודד שליט"אעברית
מודיעין עיליתבהכנ"ס ברית יצחקמנחת חינוך15:20 - 15:35הרב אברהם ישעיהו זכריש שליט"אעברית
מודיעין עיליתת"ת נתיבות התורהמהרי"ל 2607:10 - 07:25הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אעברית
מודיעין עיליתכולל אהבת שלוםרבי עקיבא 3016:00 - 16:15הרב ישראל מאיר כץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתכולל עטרת שלמהמנחת שלמה16:00 - 16:30הרב ציון זיו שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס קהילת רמב"םרמב"ם מול 2221:00הרב שמחה זיסל שוורץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהנ"ס אוהל דבאור החיים 2706:00הרב דוד לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתישיבת חדרהשערי תשובה19:40 - 20:00הרב נתן לפידות שליט"אעברית
מודיעין עיליתאולם שע"י ביהכנ"ס קמ"חמשך חכמה 4106:55 - 07:20הרב נפתלי שפיגל שליט"אעברית
מודיעין עיליתכולל עטרת שלמהנודע ביהודה 3619:30 - 19:50הרב אברהם ישעיהו פרויליך שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס נפש חייםשדרות יחזקאל 3316:00 - 16:20הרב יוסף בן כליפה שליט"אעברית
מודיעין עיליתמשובב נתיבותנתיבות המשפט 10309:00הרב מרדכי הכהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס קצות החושןקצות החושן09:00 - 09:30הרב יעקב גרוזמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת מיר ברכפלד (בעזרת נשים)רבי עקיבא 2714:00 - 14:20הרב נתנאל אלחדד שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדמתמידיםר' יהודה הנשיא 2107:10 - 07:25הרב שמואל צרנוביצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבותשדרות יחזקאל 1109:10הרב שמואל פדר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד משכנות יעקברב ושמואל 910:25 - 10:45הרב שלמה ראקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ביאלה (בבנין החדש)רשב"י 41 21:00 - 21:20הרב ישראל צוקרמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלד ישיבת מיר (בחדר שיעורים)ישיבת מיר ברכפלד20:30הרב יששכר מאיר כהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס שד' יחזקאליהודה הנשיא 4322:30 - 22:45הרב בועז מילצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדמכינה ליש"ק פרי התורהשד' יחזקאל 614:00 - 14:50הרב יצחק שטוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד נפש חייםרב ושמואל 219:50 - 20:06הרב יואל מייער שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבות (בעזת נשים)רשב"י 3620:15 - 20:45הרב משה הוניגסברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץרבי טרפון 819:40 - 20:00הרב ברוך שטרנבוך שליט"אאידיש
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ברסלב ברכפלדרב ושמואל 514:45הרב עקיבא שינפלד שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדהמדרשהאביי ורבא09:30 - 10:00הרב אוהד דוידזון שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס מרכז ר' עקיבא (בח"ש)ר' עקיבא 2321:00הרב יואל לטס שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תפארת ברדוגורב ושמואל 120:00הרב אבישי מאור שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ברסלברשב"י 2109:15 - 10:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדקהילת רבי עקיבא (באוה"ס)ר' עקיבא 1620:20 - 20:40הרב אשר שטרנברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס לומדי תורהאביי ורבא פינת יהודה הנשיא09:30 - 09:45הרב אליעזר שפירא שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדסדיגורהאביי ורבא21:55הרב מאיר שטייף שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבות - שיח יצחקשד' אביי ורבאלאחר תפילת ותיקיןהרב טוב יצחק סימן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד יערוסלבר' שמעון בר יוחאי 2110:15 - 11:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץסימטת רבי טרפון20:50 - 21:15הרב חיים ידלר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדחסדי אבותרב ושמואל 1שחרית: 06:15 השיעור: 07:00 - 07:20הרב יוסף סגל שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדת"ת קנין התורהרב ושמואל17:30הרב אבישי ניסנזון שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תוצאות חייםר' יהודה הנשיא 3507:00 - 07:20הרב מתתיהו גינסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ויזניץ "ישועות משה"רבי עקיבא 33ימים ג' ד' ה' 21:35-22:00
יום ב' 20:45-21:00
יום א' לסירוגין 20:45-21:00/21:35-22:00
הרב חיים ויזניצר שליט"אאידיש
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס קהילת שדרות יחזקאלשדרות יחזקאל 209:00 - 09:15הרב משה פאלק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תורה ותפילהר' יהודה הנשיא 1919:45הרב שמואל לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אהל תורהרחוב יהודה הנשיא 3520:00הרב משה קניג שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס קהילת שדרות יחזקאלשדרות יחזקאל15:45הרב דב פכמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדבית החסידים - נחלת דן (מודז'יץ)רשב"י 2120:45הרב צבי יוסף לרנר שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס בני הישיבות (בעז"נ)פונוביז 722:15הרב ברוך גניחובסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס ברכת חיים שלוםפונוביז 721:15הרב אריה מרדכי שיש שליט"אאידיש
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס קרית אביעזריחזו"א 121:15 - 21:40הרב נח קזצקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקישיבת אהל יוסףמנחת יהודה 2208:30 - 09:00הרב עובדיה מזוז שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס הגר"אישועות דוד 14בין מנחה למעריבהרב יעקב פויכטוונגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקכולל זכרון גבריאלחזון איש 117:30 - 18:00הרב אליהו אסרף שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס בית אהרן וישראלהרב מפונוביז' 7בין מנחה לערביתהרב משה בוקשפן שליט"אאידיש
מודיעין עיליתחפציבהישיבת אחינו לצעיריםהבעש"ט 1020:45 - 21:15הרב אברהם שחר שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס המרכזי חפציבה בית שלישיאביעזרי 2422:10, לאחמ"כ מעריבהרב בן ציון זילבר שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהישיבת כנסת מרדכיהריטב"א 3013:00 - 13:15הרב יחיאל ליבוביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהישיבת מנחת חינוךרבינו תם 415:30הרב אהרון דויטש שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהכנ"ס נאות עיליתמהרי"ל 721:00 - 21:15הרב אוריאל פרייליך שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהכנ"ס משכן אלעזררמב"ם 1221:15 - 21:30הרב אליעזר גניחובסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דביר הקודשמסילת ישרים 2ימים א-ד' 23:00 - 22:00הרב מרדכי ברנט שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרקהילת מרומי שדה ( בחדר השיעורים)מרומי שדה 1319:30 - 19:50הרב יעקב ישראל לקס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול יעקבנתיבות המשפט 720:00 - 20:30הרב ינון זאבי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד היכל יצחק (חדר שיעורים)חפץ חייםימים ב'-ה' 22:05 - 22:30הרב יוסף שוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס 'משובב נתיבות'נתיבות המשפט 9013:00הרב יהודה אריה רותן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1721:00 - 21:40הרב יהושע שאול לוקסנבורג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת מרומי שדהמרומי שדה 13אחר הנץהרב יעקב ישראל לקס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל תפארת שלמהמסילת ישרים 5 (מאחורי עזר מציון)19:45 - 20:05הרב דוד פודולסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נתיבות חייםשערי תשובה 16הרב משה אולמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס היכל ראובןקצות החושן 719:40הרב צבי רותן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת שערי חכמהמסילת ישרים 10הרב מרדכי שוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס תורה ותפילהנתיבות המשפט 1507:10 - 07:30הרב מרדכי אהרוני שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 - בח"ש של ביהכנ"ס08:30הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמד13:10 - 13:30הרב משה רביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס בן איש חימסילת יוסף פינת אור החיים19:45הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט20:40 - 21:00הרב אפרים רוטשילד שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בית תפילהנתיבות המשפט 7320:50הרב גבריאל שוורץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרחניכי הישיבותנתיבות המשפט 7322:00 - 22:20הרב יצחק גולדברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריה - היכל רוטשטייןשאגת אריה20:00הרב אברהם דולינגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת באר יצחקמנחת חינוך 122:00 - 22:20הרב אליעזר טויל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס מסילת ישריםשאגת אריה 118:40 - 19:00הרב משה דיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת אשכנזחתם סופר 213:45 - 14:00הרב שלמה אלטשולר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פוניבז'שדי חמד 1123:30הרב יחזקאל גולדנטל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס יחל ישראלנתיבות המשפט 1-322:20 - 22:40הרב אלימלך פרייליך שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה 1008:50הרב יעקב צבי מור שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס עטרת יוסףמסילת יוסף 1122:00 - 22:30הרב משה דיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שערי דניאלח"ח פינת מסילת יוסף16:15 - 16:35הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמה (בעז"נ)משך חכמה 4122:00הרב משה ברוך רוזנבאום שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון שמואלאבני נזר 10-12 (בחניה)22:00הרב יחזקאל סנדומירסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול תורהנתיבות המשפט 7321:00הרב יוסף וולברשטיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביר יעקבמשך חכמה 212:20 - 12:40הרב ישראל כץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3112:00 - 12:30הרב אליהו גוטפרב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בית תפילהנתיבות המשפט 7318:00 - 19:00 במסגרת שיעור דף היומיהרב אברהם שמואל קורלנסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמהמשך חכמה 31יום ג' 22:00 - 22:30הרב נתנאל עומסי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמנין אברכיםנתיבות המשפט 41-43 ליד שיר ושבחה05:30 - 06:00הרב יואל חיימזון שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת משך חכמהמשך חכמה 4118:30 - 19:00הרב איתי פלץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 46 - קצות החושן 720:35 - 21:10הרב יצחק לוקסנבורג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרבית המדרש המרכזי נאות הפסגהריטב"א 121:00הרב יעקב וולברשטיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהםנודע ביהודה 4009:10הרב אהרן אולמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל שקידת התורהשערי תשובה 169:00 - 9:20הרב אפרים נויברט שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת חכמת התורהשדרות בית שמאי 1315:15הרב אהרן וייס שליט"אעברית
מודיעין-מכבים-רעותביהכנ"ס אהבת ישראלהנביאים 416:50 - 17:10הרב ישראל זוהר שליט"אעברית
מודיעין-מכבים-רעותקייזרביהכנ"ס אילת השחר(עמק זבולון 7 פינת רח' שני (בתוך השדרה13:30הרב יהודה אריה פייסט שליט"אעברית
מירוןהיכל התורה של הרבה שטרןמירון ע"י ציון הרשב"י13:00 - 13:30הרב מאיר ירבלום שליט"אעברית
מירון-ביהמ"ד מאור אלעזרמושב מירון13:32 - 13:50הרב מיכאל הילדסהיים שליט"אעברית
מעלה אדומיםביהכנ"ס עלי עשור ועלי נבלדרך מדבר יהודה 3721:00 - 21:15הרב אייל הררי שליט"אעברית
מתתיהו ד.נ. מודיעיןביהכנ"ס המרכזי אוהל ואסקמושב מתתיהו19:00הרב אריאל גליק שליט"אעברית
נהריהקרית עשורביהכנ"ס הפרסיםדרך השיירה 10 (מאחורי מכבי האש)11:00-11:30הרב יהודה קמרמן שליט"אעברית
נווה מיכאלביהכנ"ס המרכזי 'לב הכפר'מושב נוה מיכאל21:30 - 22:00הרב מאיר שטראוס שליט"אעברית
ניצן-ביהכנ"ס נוה שלוםמשעול היותםאחרי מעריבהרב אלדד שרעבי שליט"אעברית
נס ציונהמדרשיה של הרב יורם יפתויצמן 8מנחה 20 דק' לפני השקיעה, השיעור לאחמ"כהרב משה כהן שליט"אעברית
נס ציונה-ביהכנ"ס יד אליעזרנחשון 718:30 - 19:00 אחרי מנחה - אח"כ שיעור דף היומיהרב עזריאל שלמה קוזניץ שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה גביהכנ"ס תולדות אברהם יצחקהאדמו"ר מבעלזא 720:30 - 21:15הרב אברהם יצחק לויפר שליט"אאידיש
נתיבותישיבת שכר שכירחזון איש 5ימים ב ו- ה 19:30 - 20:00הרב יצחק קוזניץ שליט"אעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 208:50 - 09:15הרב יוסף חיים גוטקוביץ שליט"אעברית
נתיבותת"ת נטעי ראובןהרב מזוז06:35 - 06:55הרב שמחה שברין שליט"אעברית
נתניהישיבת תפארת למשהבן אליעזר 4021:00 - 22:00הרב אברהם אהרן שליט"אעברית
נתניהביהמ"ד שערי שלום ואסתרחטיבת הראל 7בימי ו' בין השעות: 10:45 - 11:10הרב אהרן מושיוב שליט"אעברית
נתניהביהכנ"ס צאנזדברי חיים 518:30 - 19:05הרב מרדכי לוינשטיין שליט"אאידיש
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס רינת ציוןיהודה הלוי 35בין מנחה למעריב (משתנה כל יום)הרב משה בן שלום שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר מנין אברכיםגבע 2520:45הרב אהרן ולדנברג שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר כולל מקדש מרדכי - ויז'ניץאברהם שפירא 1221:00 - 22:00הרב אליהו אליעזר אילן שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס חסידי רדיזיןויצמן 2520:30 - 21:30הרב טל רביד שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס ישראל הצעירדוקטור שרייבר 1008:45 - 9:00הרב נתנאל הרמן שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס בית ינוקאאלון צבי 2בין מנחה למעריבהרב יעקב שטרית שליט"אעברית
נתניהקרית צאנזבית חולים לניאדודברי חיים07:30הרב שמואל ברנשטיין שליט"אעברית
נתניהקרית צאנזביהמ"ד אהבת תורהר' מאיר 1421:15הרב דוד משה שוורץ שליט"אאידיש
נתניהקרית צאנזביהכנ"ס אוהל נחמיה - בית שלמהדברי חיים 419:05 - 19:30הרב חיים רפאל אייזנבאך שליט"אעברית
עפולהעפולהמרכז תורני משכן יחיאהעליה 3516:50 - 18:30הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"אעברית
עפולהעפולה עיליתביהכנ"ס קרעסטירעריצמחק שדה 5020:05 - 21:15הרב יצחק איזיק ורטהיימר שליט"אאידיש
ערדחלמישביהכנ"ס בית יצחק דודאתרוג 3120:15הרב יעקב צבי סברסקי שליט"אעברית
פרדס חנה-כרכוריפה נוףביהכנ"ס היכל עמרםחשמונאים 78בין מנחה למעריב - מנחה 15 דק' לפני השקיעההרב רפאל אסולין שליט"אעברית
פתח תקווהביהכנ"ס אילת השחרשבט אשר 416:00 - 16:20הרב אליהו פישמן שליט"אעברית
פתח תקווהישיבת 'אחינו'נצח ישראל 1519:00 - 19:30הרב אברהם איזנטל שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהם (עזר"נ)קהילות יעקב 118:00 - 18:30הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי הישיבותמנחת שלמה 321:45 - 22:15הרב אריאל כהן שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהםקהילות יעקב 1מעריב: 23:00 השיעור: 23:15 - 23:45הרב שלמה גוטפריד שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס יוצאי חברוןמנחם בגין 10222:45הרב חננאל כץ שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס יוצאי חברון (בעזרת נשים)בגין 10708:50 - 09:20הרב מרדכי רביד שליט"אעברית
צפתכולל ישיבת צפתהרב שמחה קפלן 216:30 - 17:00הרב אליהו כהן שליט"אעברית
צפתביהמ"ד ערלויזגגי21:15 - 21:30הרב אהרן עמדור שליט"אעברית
צפתישיבה לצעירים מצוינםהאר"י 10011:30- 12:15הרב גדליה ברזסקי שליט"אעברית
צפתביכנ"ס ביאלההרצל 2119:15 - 19:30הרב ישראל יצחק ולדשין שליט"אעברית
צפתכולל ברסלבהאר"י 10012:00 - 12:20הרב יחזקאל בורשטיין שליט"אעברית
צפתביכנ"ס לעלובפינת הנשיא21:45 - 22:05הרב יעקב חנניה רייזנר שליט"אעברית
צפתביכנ"ס לעלובהט"זאחר הנץהרב אברהם לויסון שליט"אעברית
צפתכולל זוהר הגלילרמז דודלפני הנץהרב דורון בר שליט"אעברית
צפתכולל יתד התשובהבנין הסוכנות הנרייטה סולד09:00 - 09:15הרב ישראל כהן שליט"אעברית
צפת-ביהכנ"ס ומדרש הארי האשכנזימעלות גורי האריבין מנחה למעריבהרב מרדכי דב קפלן שליט"אעברית
צפתעיר העתיקהכולל אור צדיקיםמרדכי אליהו21:15 - 21:25הרב אפרים קיוואק שליט"אעברית
צפתעיר העתיקהישיבת אור יקרהרמ"ק 216:00 - 16:30הרב עמנואל חקשורי שליט"אעברית
קרית אונוביהכנ"ס עץ החייםשי עגנון 1310:30 - 11:15הרב גיא רחמים שליט"אעברית
קרית ארבעישיבה תיכונית אור מנחםיוני נתניהו 106:45 - 07:15הרב יואב כהן שליט"אעברית
קרית ארבעקרית ארבעביהכנ"ס חסדי אבותבניין ישיבת נירבין מנחה למעריבהרב חיים סיימונס שליט"אעברית
קרית אתאביהכנ"ס היכל שלמהיהודה לוי 7בין מנחה למעריבהרב חיים וינשטוק שליט"אעברית
קרית אתאביהכנ"ס הגדולהמייסידם 3520:30 - 21:15הרב שלמה ויספיש שליט"אעברית
קרית אתאביהכנ"ס הגדולהמייסדים 1509:20הרב יעקב פפרוביץ שליט"אעברית
קרית גתביהכנ"ס צעירים - גורמאחורי פרת 1720:40 - 21:00הרב פנחס מונדרי שליט"אעברית
קרית גתהקריה החרדיתבאיאן - תפארת מרדכי שלמההאדמו"ר מחב"ד 4021:30 - 22:00הרב שמואל בנימין גולדשטיין שליט"אאידיש
קרית יעריםהקריהביהכנ"ס בני הישיבותהגר"א20:45הרב אהרן שקרקה שליט"אעברית
קרית יעריםהקריהישיבת 'מאורות התורה'דרך אברהם 2815:50הרב צבי שנלזון שליט"אעברית
קרית מלאכיישיבת קרית מלאכיהרב יצחק ניסים 1015:00 - 15:15הרב עקיבא לויליכט שליט"אעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס ספראאופירה 213:15 - 13:30הרב משה אלבוים שליט"אעברית
ראשון לציוןישיבת כנסת מאירעזרא 421:00 - 21:15הרב יצחק מאיר רוזנפלד שליט"אעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס ישועת ישראלפופל 2010:00 - 10:45הרב אליהו רוני אלמלם שליט"אעברית
ראשון לציוןראשוניםביהכנ"ס אור חייםסמילנסקי 3612:20-12:40הרב מרדכי שנקר שליט"אעברית
רחובותביהכנ"ס אהלי תורהאחד העם 2407:15הרב עזרא יגיל שליט"אעברית
רחובותביהמ"ד בית אריאל (ע"י ישיבת חכמה ודעת)חכמה ודעת 120:00 - 20:40הרב נחום אייזעמאן שליט"אעברית
רחובותביהכנ"ס היכל זרחאמרי חיים 609:00 - 09:15הרב יאיר כהן שליט"אעברית
רחובותביהכנ"ס היכל זרחאמרי חיים07:10הרב אוריאל דב ולוסקי שליט"אעברית
רחובותבהיכנ"ס פא"יעזרא19:20-19:45הרב משה רוזנשטיין שליט"אעברית
רחובותביהכנ"ס דורשי השםזכריה מדאר21:40 - 21:50הרב יהודה לוקסנברג שליט"אעברית
רחובותביהכנ"ס לב לאחיםמדאר 3118:15 - 18:45הרב אריאל הרמן שליט"אעברית
רחובותמרכז תורני יד לשביםשוסיוב 209:30 - 10:30הרב אמיתי גדסי שליט"אעברית
רחובותכולל הליכות חייםמדר 3109:05הרב יצחק דרוק שליט"אעברית
רחובותהאזור החרדיביהכנ"ס קהילות יעקב - בת"ת הבארהרואה 25שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם יצחק רובין שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס בר שאולמרים מזרחי 822:10 - 22:35הרב אברהם יצחק רובין שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס זכור לאברהםזכריה מדר 3109:00 - 09:40הרב שלמה מלכה שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3012:00הרב מנחם יצחקוב שליט"אעברית
רכסיםביהכנ"ס בני הישיבותצומת בנה ביתך20:30 - 21:00הרב יואל סלנט שליט"אעברית
רכסיםאהבת רעים/הונגריםהרב קוק 1008:30הרב אברהם אדלר שליט"אעברית
רכסיםישיבת כנסת חזקיהו הגדולהשמעונוביץ 120:40הרב יהושע ליבוביץ שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד משכן מרדכי ואברהםסביון 318:30 - 19:30הרב ברק שלמה בלומנפלד שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךחיידר תשב"ר הרבמעלות דוד 107:10 - 07:25הרב יאיר נוסבכר שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד המרכזי בנה ביתךדקל 33מעריב: 20:30 השיעור: 20:45הרב יצחק שכטר שליט"אעברית
רכסיםגבעה ג'אהל מלכהחזון איש 122:20הרב ישראל מאיר אלטמן שליט"אעברית
רכסיםגבעה ג'אהל מלכהחזון איש 117:40הרב ישראל מאיר אלטמן שליט"אעברית
רמת גןבית כנסת אהל רחלתלפיות 1910:30 - 11:15הרב אריה שינפלד שליט"אעברית
רמת גןכולל ברכת אהרןהנגיד 315:00 - 15:15הרב דוד שלום רפאלי שליט"אעברית
רמת גןביהכנ"ס תפארת שלמהסוקולוב 1413:45 - 14:15הרב מאיר ניסן (אצל משפחת לוי) שליט"אעברית
רמת גןהגפןביהכנ"ס אהל רחלתלפיות 19בין מנחה למעריבהרב אברהם לוין שליט"אעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס משכן יעקבחזון איש 9020:30 - 21:00הרב ערן פנחס שליט"אעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס תל השומר (בבנין ביה"ח השיקומי)ביה"ח תל השומרבין מנחה למעריבהרב יעקב יוסף מילר שליט"אעברית
רמת השרוןביכנ"ס גאולת ישראלרבנו תם 413:20 - 13:00 (עשרים דק לפני מנחה גדולה)הרב ישראל איזנקרפט שליט"אעברית
רעננהביהכנ"ס יחד אחיםשוורץ פינת אחוזה20:00 - 20:30הרב נועם רוזנבלט שליט"אעברית
רעננהביהמ"ד קול חייםאחוזה 96 מרכז אלרם20:00 - 20:20הרב יוסף צלינקר שליט"אעברית
שוהםכולל תורת משההחבל 220:00 - 22:00הרב יואב אברהם כהן שליט"אעברית
שורששורשביהכנ"ס פורטאהשורששחרית: 06:55 לאחמ"כ השיעורהרב יצחק ויזל שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס תפארתק"ם 87לפני תפילת מנחההרב משה אהרון דולברג שליט"אעברית
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8212:00 - 12:20הרב שמחה יעקובוב שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 1915:00 - 15:20הרב נועם חממה שליט"אעברית
תל אביב - יפוישיבת אור מרדכיהונא 920:20הרב אורי סבאג שליט"אעברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהדרך ההגנה 10409:15 - 09:30הרב משה שמש שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס בית דודאבן גבירול 19018:30 - 16:50הרב משה כהן שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי שיכון דןבנימין מתודלה 10בין מנחה למעריבהרב משה דהאן שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס יסוד ציוןמח"ל07:00 - 07:20הרב ישראל יוספי שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףז'בוטינסקי 37בין מנחה למעריבהרב אלחנן גוטמן שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס 'שלום'יהושע בן נון 6706:45 - 07:00הרב עמנואל בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואלבת ציון 909:45 - 10:30הרב משה בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואל - שערי תורה למטהבת ציון 9חורף: אחרי מעריב - קיץ: לפני מנחההרב משה בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויפו ד'ביהכנ"ס נס ישראלסימטת באר שבע 6419:45 - 19:00 קיץ עד 20:15הרב משה חיים טוטיאן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה צהלביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 1909:15 - 09:45הרב אהרן כהן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה שרתבית החסידים דרכי איש - (בעז"נ מזרח)הדף היומי 809:30 - 10:00הרב יעקב ויגדור שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבביהכנ"ס בית יהודהאור החיים18:30 - 19:00הרב אסף יעקב הרוש שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבגבעה-תפרחביהכנ"ס בית יוסףהגבעה21:00הרב אברהם משה קניגסופר שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחביהכנ"ס האשכנזי המרכזימרכז הישוב07:30 - 08:00הרב אליהו בנדריים שליט"אעברית