תוכנית 'הדף היומי בהלכה' נחשבת לתוכנית הדגל של 'דרשו'. במסגרתה נלמדים מדי חודש כ-22 עמודים של משנה ברורה עם השו"ע, וכן לימוד בספרי המוסר של מרנא החפץ חיים.

מגוון מסלולי לימוד ובחינה על תלמוד בבלי: קנין תורה – מבחנים חודשיים על שלושים דף | דף הכולל – לימוד דפי גמרא בזמני הכוללים | קנין משניות – השלמת לימוד המשניות שאין עליהן תלמוד בבלי | קנין ש"ס – בחינות חצי שנתיות על מתחילת הש"ס עד המקום שהגיעו אליו בדף היומי.
תכנית קנין תורה | תכנית דף הכולל | תוכנית קנין משניות | תוכנית קנין ש"ס

תכנית 'דף הכולל דרשו' מסייעת לאברכים הלומדים דף ליום במסגרת הכולל, להיבחן מידי חודש על ידיעתם, בלא להפסיק ברצף המסכת בימי שישי, שבת ובין הזמנים.

במסגרת התכנית יילמדו פרקי חכמה ומוסר מספריהם של גאוני הדורות הראשונים

תוכנית 'קניין הלכה' מורכבת משני מסלולי לימוד. המסלול הראשון כולל את לימוד הלכות שבת, נדה, בשר בחלב, תערובות, מליחה, פסח ושביעית, ובמסלול השני שמיועד למי שכבר סיימו בהצלחה מרובה את המסלול הראשון, לומדים בין היתר את הלכות מקוואות, ריבית, עירובין, סת"ם ועוד. 

לצד מסלולי הלימוד בהלכה ובדף היומי, מפעיל 'דרשו' גם שלוש תוכניות ייעודיות לישיבות הקדושות בארץ ובעולם: תוכנית תלמודו בידו, תוכנית דרשו בוקר ותוכנית מקדשי שביעי

תכניות עונתיות

נוסף על התוכניות הקבועות של 'דרשו', מפעיל הארגון גם מספר תוכניות עונתיות, בהתאם לצורך ועל פי החלטת הנהלת הארגון. 
סדר הכנה | קנין שבת | קנין סוכה | קנין שביעית