עד איזה גובה נחשב רשות הרבים?

ד' בשבט תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף י'- סעיף י"ב
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין של ערימת חול הנמצאת ברה"ר?עמוד העומד ברה"ר ומשמש להניח עליו משא ולסדרו על הכתף, כיצד הוא נידון? באיזה אופן גומא ברה"ר נחשבת רה"י? ומה הדין בכותל העומד בסמוך לרה"ר ויש בו חורים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף י' – סעיף י"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

עמוד או תלולית עפר שנמצאים ברה"ר, הדבר תלוי, אם יש בגובהם פחות מג' טפחים, הם בטלים לרה"ר ונידונים כרה"ר, וכאשר הם גבוהים למעלה מג' טפחים, מג' ועד ט' טפחים, אם יש ברוחבם שיעור של ד' על ד' טפחים, הם נידונים ככרמלית, וכרמלית היא רשות מדרבנן, ואסור להוציא מרה"י אל כרמלית, ואסור להכניס חפץ מכרמלית לרה"י, ואסור להוציא או להכניס מכרמלית לרה"ר מדרבנן, והמ"ב אומר, שצריך להיות דווקא ד' על ד', דהיינו, ששה עשר טפחים  מרובעים, ואם יש שם אורך יותר מרוחב וסה"כ ישנם ד' על ד' טפחים אבל כדי לרבע, דהיינו, יש ששה עשר טפחים אבל לא ד' על ד', אין זה כרמלית, ואם אין ברוחבם של התלולית או העמוד ד' על ד' טפחים, הם נידונים כמקום פטור שמותר להוציא ולהכניס ממנו או אליו מרה"י ומרה"ר מדאורייתא ומדרבנן.

עמוד ברה"ר שהוא גבוה ט' טפחים מצומצמים, וי"א ט' ועד י' טפחים, נידון כרה"ר, וטעם הדבר הוא, כיוון שהעמוד משמש את בני רה"ר כדי לכתף עליו כאשר הם נושאים משאות על גבם, שלפעמים רוצים לסדר את המשא על גבם ומניחים אותו על העמוד כדי לסדרו.

המ"ב מביא מחלוקת, הם צריך שבני רה"ר יכתפו עליו בפועל, או שמספיק שהוא ראוי לכתף עליו כדי להחשיבו לרה"ר.

עמוד או כל תלולית עפר הנמצאים ברה"ר שיש בגובהה י' טפחים ורוחבה ד' על ד' טפחים, נחשבת כרה"י מן התורה, ואם אין בו ד' על ד', הוא מקום פטור, ואע"פ שהוא צמוד לכותל ואפשר לחקוק בכותל ואז יהיה בו רוחב ד' על ד', לא מועיל, אלא צריך שיהיה בו עצמו ד' על ד' בלי חקיקה.

גומא שהיא לעומק רה"ר, אם היא עמוקה פחות מג' טפחים, היא נחשבת רה"ר, ואם היא בעומק מג' ועד י' טפחים, אם רוחבה ד' על ד' טפחים, נחשבת ככרמלית, ואם אין בה ד' על ד' טפחים, נחשבת כמקום פטור, ואם היא עמוקה י' טפחים ויש בה רוחב ד' על ד' טפחים, נחשבת כרה"י.

גומא עמוקה י' ורחבה ד', והיא מליאה במים או פירות, מביא המ"ב שהדבר תלוי, כאשר היא מליאה במים, מים לא מבטלים מחיצות והיא רה"י, וטעם הדבר שמים לא מבטלים מחיצות הוא כיוון שהמים הם שקופים והמחיצות ניכרות, אבל אם הגומא מליאה בפירות, הפירות מבטלים את הגומא ואינה נחשבת לרה"י, ואע"פ שאפשר ליטול את הפירות, מביא המ"ב דעת הרשב"א, שרק פירות שהם מוקצה, הם מבטלים את הרה"י שבגומא וכגון פירות טבל, אבל פירות המותרים בטלטול, אינם מבטלים את המחיצות שהרי אפשר ליטול אותם והגומא תיחשף, אמנם יש חולקים וסוברים, שפירות לעולם מבטלים את המחיצות גם כאשר אפשר ליטול אותם, ואפילו שדעתו לפנותם, הם מבטלים את רה"י שבגומא.

למעלה מי' טפחים אין זה נחשב רה"ר, ולכן, אדם העומד ברה"ר וזרק חפץ למעלה מי' טפחים, אע"פ שהחפץ נח למעלה מי' טפחים, וכגון שזרק תאנה ונדבקה בכותל, אינו חייב משום מעביר ד"א ברה"ר, כיוון שזה מקום פטור.

כותל העומד בסמוך לרה"ר ויש בו חורים, הדבר תלוי, אם החורים בגובה של עד' ג' טפחים בכותל, הם נידונים כרה"ר, ומג' ועד י' טפחים ורוחבם ד' על ד' טפחים, נידונים ככרמלית, ואם החורים בגובה י' טפחים ורוחבם ד' על ד' טפחים, נידונים כרה"י, ואם אין ברוחבם ד' על ד' טפחים, הם נידונים כמקום פטור.

את זה אתם לא מפספסים!
שאלו אותו: "ר' יעקב, למה אתה לבוש במעיל פרווה חם, הלא חודש אב היום?"
"אל תשכחו לצרף במשלוח המנות שלכם קצת לֵב עם חבילת הבונבוניירה..."
"שלושה ימים ביקשתי מהשי"ת שהוא יתפגר באופן מוחלט. ואכן לאחר שלושה ימים הוא התפגר ומת"...
מהו המסר המרכזי ביותר של חג הפורים?
סגולה לתענית אסתר
אומר הכומר: "למה אצלכם קוברים עם פיג'מה? אצלנו שמים לו כובע, עניבה - שולחים אותו כמו בן אדם!"
צפו: טיש פורים בחצר הקודש מודז'יץ
כשבגור עושים מצ'ינג, אז גם אם אתה לא חסיד גור, וגם אם אתה לא יכול לתרום – יש לך הרבה מה לשמוח!!
"באותם ימים קשים לא חלמתי, שיום אחד אעמוד בראש משימה שמשגרת חללית ישראלית לירח...''
לפתע קריין שדה-התעופה התחיל לצעוק: ''פוקס - תל אביב''. הרגשתי שהלב שלי דופק. מה קרה?
פורים - ללמד את ההיסטוריה
נגמר לכם המצב רוח? אולי תקנו גלידה, אולי תעשו התעמלות, מה הכי טוב?
כמה זה חצי רוח הקודש? ומה ההבדל בין בו"ה לרפו"ש?
לפליאתם על כוחו לכבוש צחוקו, השיב רבינו בחרדה: "הרי הלבנת פנים היא!"
משתה פורים בחסידות פינסק קרלין
שלחו לו משלוח מנות ע"י ילד המחופש לקוף...
צפו: איך מצליחים לשמור על שמחה ומצב רוח?
מה אתם עושים לפני שאתם נרדמים בלילה? - העצה של מרן הגר"ח
הסכים לתרום סכום גדול לישיבת מיר, בתנאי שבביהמ"ד ימחאו לו כפיים 5 דקות. ענה רבינו: "יש לשלוח אותו לבית רפואה למשוגעים"...
"וכי צריך רב? הרי יש כאן כזה רב חשוב והגון, הרב של פורים..."
"ברוך מרדכי היהודי" - משתה פורים אצל הגרב"מ אזרחי שליט"א
"ומה לא עושים למען הפרנסה?!"…
צפו: ''לא נולד האדם שהפסיד מתפילה בציבור''
מחפש להיות בריא? לא להזדקק לרופאים?
מרן זצ"ל התהלך אנה ואנה, ולבסוף אמר: "מבטיח אני"...
"חשוב שתדעי: ילד יהודי שבוכה, השכינה בוכה ומצטערת עמו..."
'השרת של הישיבה' נכנס לחדר-השיעורים והתחיל למסור שיעור...
תוך כדי שירת "כל מקדש שביעי כראוי לו"', צלצל אחד הטלפונים הניידים שלי...
הראיתי את הכתבה למרן, וכשסיים לקוראה אמר לי: "יתכן מאד שכולה דמיון". שאלתי אותו: "עד כמה אדם יכול לדמיין?!"
"מה אתה עושה שם בראש הסולם? אולי אוכל לעזור לך?". מה, אתה חשמלאי? – גיחכתי...
"חזרתי השבוע מארה"ב, מישהו שם שלח לך מעטפה. הנחתי אותה במשרד..."
היינו הולכים ברגל, בגשם ובשלג, בשביל לחסוך את החצי גרוש הזה...
"בלילות הוא חלם את החזון איש, והיה מתווכח איתו בלימוד, ובבוקר היה מספר לנו על איזה נושא הם דיברו בחלום"...
"מורי חמי שליט"א מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי המשיח"
ב'לוח שנה' שתלוי בגן עדן מאירה שנת תשמ"ט ב"אור יְרָקוֹת"...
היכן עדיף להתפלל על חולה – בכותל המערבי או על קברי אבותיו?
צפו: הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן
"אנשים רבים מתלוננים באוזניי שהילד שלהם 'סגור'. למה זה קורה?
השבת תובעת עלבונה: מנכ"ל רכבת ישראל מצייר תמונת מצב עגומה...
''בחיים שלי לא חלמתי שאני אתרום כסף לבית חב"ד בהודו'' • נפלאות המאצ'ינג
"אני אומר לכם: מההבטחה של הרבי מבעלזא לא נפלה שערה ארצה!"
בבני ברק הקטנה של אותם הימים, לא היה ניתן לשמור בסוד ידיעה כה עסיסית, ורבים היו מתעכבים לחזות בתופעה המרעישה...
"הצטמררתי! כמעט שנתיים שאנו גרים בדירה בלי מזוזות!"
מרן שליט"א אמר שמדפיס אחד עם הארץ צייר שנֵי שמואל: שמואל א' ושמואל ב'...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
הוא מעולם לא למד רפואה, אך הוא אחד מאנשי המפתח בתחום!
אני יודע שזה נראה לכם מוזר, שכל הסיפורים הללו נגמרים אותו הדבר, אבל זה בדיוק מה שקרה איתנו...
איך יתכן שעשרות מכנסי שעטנז נקנו על ידי יהודים חרדים??
מסמך היסטורי: תעודת פטור משירות צבאי של מרן הגרי''ש אלישיב זצוק"ל
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
"כל הדרך חזרה לברוקלין חשבתי לעצמי: 'למה?'"
כזה עוד לא ראיתם: הנגן שמבצע שיר שלם בעזרת... שופר
ואז שאג לפתע הגוי שאגה מבהילה: 'שמריהו!!! אני שואל אותך קושיה קטנה בתוספות ואתה צריך לחשוב?!'
החזן המיתולגי יוסל'ה רוזנבלט
הרבה מוניות חנו ליד בתי הכנסת. שאלתי מישהו לפשר הדבר, והוא הסביר לי: "אלו נהגי המוניות שחזרו בתשובה"...
''נמצאה הסגולה לחיים טובים ולאריכות ימים''
פתאום ניגש אליו מלאך וניסה להפילו מהסולם, אך הוא זעק: 'אל תפיל אותי!'
"האם אתה מבין שעד מחר בערב לא ישאר זכר לחפציך? הערבים ישדדו הכל!"
הוא צחק: "תמימים שכמוכם, וכי מה חשבתם, כמה זמן יחזיק הדבר מעמד? נו, יעבדו במקומו שבת אחת, שבת שניה, ומה הלאה?"
"איך יתכן שגדלתי והתחנכתי בארץ-ישראל, שומע את הדברים פעם ראשונה??"
המלמד היה מסנן מבין שיניו תיבות משונות, ונשמע כאילו הוא "מברך" (בלשון נקיה) אותם

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה