הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

רהוט, ברור וקצר. מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

הדף היומי בבלי

בסגנון קליט ובהיר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב חגי ינוקא שליט''א

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים והעלון הפופולארי 'לקראת שבת' להורדה

"אתה הרי אינטלקטואל, אז בוא לסמינר 'אפיקים' במלון 'גלי צאנז' בנתניה"

הרב שלמה לוונשטיין שליט"א, מתאר את ההתרחשות במצרים והגאולה

"אינטלקטואל? בוא לסמינר!"

הרב שלמה לוונשטיין שליט"א, מתאר את ההתרחשות במצרים והגאולה

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

טופס רישום / עדכון פרטים לתוכניות הלימוד של דרשו

לתשומת לבכם: ההרשמה בדף זה מיועדת לתושבי ארץ ישראל בלבד

המתחילים היום בלימוד מסכת ע"ז יזכו לסיימה בע"ה בחג הפסח

לרגל התחלת מסכת עבודה זרה ב'דף היומי' נערכים ב'דרשו' להרחבת מעגל הלומדים והנבחנים ומגישים ליקוט מספרי הקדמונים והאחרונים על הסגולות המיוח...

היום מתחילים מסכת ע"ז!

לרגל התחלת מסכת עבודה זרה ב'דף היומי' נערכים ב'דרשו' להרחבת מעגל הלומדים והנבחנים ומגישים ליקוט מספרי הקדמונים והאחרונים על הסגולות המיוחדות שבלימוד המסכת

כיצד יתכן ששתיית מים תחייב להתפלל ערבית פעם נוספת?

מדוע אומרים 'אתה חוננתנו' דווקא בברכת 'חונן הדעת'?| מי שהבדיל על הכוס לפני ערבית – האם צריך לומר 'אתה חוננתנו'?| כיצד יתכן ששתיית מים תחי...

חיוב להתפלל ערבית שוב

מדוע אומרים 'אתה חוננתנו' דווקא בברכת 'חונן הדעת'?| מי שהבדיל על הכוס לפני ערבית – האם צריך לומר 'אתה חוננתנו'?| כיצד יתכן ששתיית מים תחייב להתפלל ערבית פעם נוספת?

באחת השבתות כבה הגנרטור בבתי הכנסת ברמת אלחנן, בשל תקלה.

באחת השבתות כבה הגנרטור בבתי הכנסת, והיה זה בדיוק ב'שבת חזון איש'

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על החושך והאור, ומדוע היו שלא לקחו מוסר ממה שראו אצל המצרים?

היה זה בדיוק ב'שבת חזון איש'

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על החושך והאור, ומדוע היו שלא לקחו מוסר ממה שראו אצל המצרים?

זמני היום בהלכה

לחודש שבט תשע"ח

לחידודי שמעתתא

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'

מידע לנבחן

על מה נבחנים והיכן, מתי מתקיים המבחן הבא? לוח לימודים להורדה, ועוד...

הצוואה המופלאה: הבן יקבל 10 מיליון שקל והבת 2 מיליון, אך בתנאי מראש...

והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך (אבות ב יב)

הבן - 10 מיליון, הבת - 2 מיליון

הצוואה המופלאה: הבן יקבל 10 מיליון שקל והבת 2 מיליון, אך בתנאי מראש שהבן יאמר אחריו קדיש כל יום מבלי להחסיר פעם אחת

ממתינים לברית, ורבינו מכין קפה?

בעל 'האור לציון', הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל, נותן דוגמא להתנהגות אצילית

בדרך לברית, ורבינו מכין קפה

בעל 'האור לציון', הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל, נותן דוגמא להתנהגות אצילית

זיכרונות מביקוריו רבי הרושם, של הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצ"ל

הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א על השראת השכינה בשבתות ובראשי חדשים

ביקוריו של הגאון ר' אלחנן וסרמן זצ"ל

הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א על השראת השכינה בשבתות ובראשי חדשים