orn1

הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

רהוט, ברור וקצר. מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

likrat2

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים והעלון הפופולארי 'לקראת שבת' להורדה

%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%9b%d7%93-%d7%a9%d7%91%d7%981

אירוע ובו כמה נאומים - מי נואם ראשון?

באיזה מקרה אסור להקדים את הכהן לישראל? | האם ראוי בזמננו שבעל הבית יכבד אורח ב'זימון'?

הנואם הראשון

אירוע ובו כמה נאומים - מי נואם ראשון? | באיזה מקרה אסור להקדים את הכהן לישראל? | האם ראוי בזמננו שבעל הבית יכבד אורח ב'זימון'?

orn2

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

matchil

צעד ראשון בגמרא ובמשנה

בבהירות ובהסברה מדהימה מבית היוצר של 'אחינו'

צעד ראשון בגמרא ובמשנה

בבהירות ובהסברה מדהימה מבית היוצר של 'אחינו'

%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99

עזוב את ביתי ואל תוסף ראות את פני. עשה בכספי מה שתרצה

האם מותר למסור אבידה למחלקת האבידות של המשטרה? מה אעשה בחפץ המונח בארון חשמל? האם מספיק לפרסם מודעה במקומון השכונתי?

סיפור תימני אותנטי

האם מותר למסור אבידה למחלקת האבידות של המשטרה? מה אעשה בחפץ המונח בארון חשמל? האם מספיק לפרסם מודעה במקומון השכונתי?

MICHAEL1

בגיל 9 בלבד הדהים הבעל שם ממיכלשטאט את הדוכס בעירו

איך מצא הבעל שם ממיכלשטאט בתוך הארמון הענק את חדרו של הדוכס?
ומה ענה כששאל אותו מדוע באמונה אתם היהודים אינכם הולכים אחר הרוב

איך יִמַצא החדר?

בגיל 9 בלבד הדהים הבעל שם ממיכלשטאט את הדוכס בעירו

%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%90%d7%9f-%d7%9b%d7%91%d7%a9%d7%94

האם איסור צער בעלי חיים כולל גם את בני האדם? מה המקור לאיסור זה?

והאם מותר לצער בעלי חיים לצורך האדם?

צער בע"ח כולל גם בנ"א?

והאם מותר לצער בעלי חיים לצורך האדם?

zman3

זמני היום בהלכה

לחודש שבט תשע"ז

123

על דא ועל הא

כאן תוכלו לצפות באקטואליה יהודית, סיפורים ורעיונות קלילים, קטעי מוזיקה חסידית יהודית ועוד...

על דא ועל הא

אקטואליה יהודית, סיפורים ורעיונות קלילים, קטעי מוזיקה חסידית יהודית ועוד...

chidud1

לחידודי שמעתתא

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'

מידע-לנבחנים

מידע לנבחן

על מה נבחנים והיכן, מתי מתקיים המבחן הבא? לוח לימודים להורדה, ועוד...

VILLON

רשימת הדרישות המיוחדת של נשיא ארה"ב כשהגיע לבקר בישיבה

איזה פגם מצאו אנשי בית הנשיא בוילונות המהודרים ששמה הישיבה לכבודו? ומה גרם להם להחליף אותם למרות מראיהם המהודר?

נשיא ארה"ב מבקר בישיבה

איזה פגם מצאו אנשי בית הנשיא בוילונות המהודרים ששמה הישיבה לכבודו? ומה גרם להם להחליף אותם למרות מראיהם המהודר?

%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94

תבערה בעיירה // יא

פרק יא // ביקור המושל

REFUHA1

האם מותר להתרפאות ע"י רופא כומר בפיליפינים שעושה ניתוחים בלי סכין?

''רק שבתו יתן ורפא ירפא-מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות''

ניתוחים בלי סכין!

''רק שבתו יתן ורפא ירפא-מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות''

TOCNIYOT1

תוכניות דרשו

בחר לך תוכנית מותאמת והצטרף עוד היום!

TAKZI

הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים

תקציר הדף היומי בהלכה אצלך במייל

1

צור קשר עם ארגון דרשו

צור קשר עם ארגון דרשו