orn-ca1t

הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

רהוט, ברור וקצר. מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

elyashiv

הרופא אמר כי נשאר למרן רק כשלושים ושש שעות - נס הצלתו של הרב אלישיב

סיפור הצלתו הפלאית של מרן הגרי''ש אלשיב והניתוח שהציל את חייו לקראת יום היארצייט כ"ח תמוז תשע"ב

נס הצלתו של הרב אלישיב

סיפור הצלתו הפלאית של מרן הגרי''ש אלשיב והניתוח שהציל את חייו לקראת יום היארצייט כ"ח תמוז תשע"ב

zil-cat1

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

TOV

שבוע טוב

כל מה שמעניין השבוע בראי ההלכה ועולם התורה

שבוע טוב

כל מה שמעניין השבוע בראי ההלכה ועולם התורה

darshan

האם מותר לדרשן לעמוד כשגבו מופנה לארון הקודש?

באיזה צד צריך לקבוע את הפתח הראשי של בית הכנסת? | מדוע ב'קבלת שבת' עומד הש"ץ ליד הבימה גם למנהג בני אשכנז? | האם מותר לדרשן לעמוד...

likrat

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים לכבוד פרשת השבוע

zman3

זמני היום בהלכה

לחודש תמוז תשע"ו

מידע-לנבחנים

מידע לנבחן

על מה נבחנים והיכן, מתי מתקיים המבחן הבא? לוח לימודים להורדה, ועוד...

רבי חיים פנחס שיינברג

''אם תחלים ממחלתך ותשוב לאיתנך הראשון, אניח לך ללמוד תורה כאוות נפשך''

סיפור ההחלמה המופלא של הגאון רבי אברהם פטאל

''נדרתי נדר על מנת שתבריא''

''נדרתי נדר אמר לו בקול מתייפח, שאם תחלים ממחלתך ותשוב לאיתנך הראשון, אניח לך ללמוד תורה כאוות נפשך, ולא אמנע אותך עוד מלימוד התורה'' סיפור ההחלמה המופלא של הגאון רבי אברהם פטאל

אוניה

האוניות התנגשו, ואוניה אחת עלתה על האוניה של הסבא.

הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל עם סיפור מיוחד שהתרחש בלב ים

נס בתאונת האוניות

הסבא רבי יצחק דוד ניגש למזוודתו והוציא את מלבושי השבת ▪ הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל עם סיפור מיוחד שהתרחש בלב ים

TOCNIYOT1

תוכניות דרשו

בחר לך תוכנית מותאמת והצטרף עוד היום!

TAKZI

הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים

תקציר הדף היומי בהלכה אצלך במייל

lemi

מאיזה שעה בבוקר אפשר לקרוא קריאת שמע

הדף היומי בהלכה ז כסלו תשע"ה סימן נח סעיפים ב-ד

cnisat

זמני השבת

פרשת מסעי - ב' במנחם אב תשע"ו