orn1

הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

רהוט, ברור וקצר. מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

likrat2

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים והעלון הפופולארי 'לקראת שבת' להורדה

%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%97%d7%a8%d7%96

"הסייד כמעט השתמש בסיד שנפל לו מחוץ לקערה, אוי לעיניים שכך רואות!!"

שיחה מיוחדת עם רב קהילת 'קהל עדת ישורון' באשדוד, הגאון רבי שלמה יוסף חרז שליט"א, על ההכנות לפסח בימים ההם בזמן הזה

"אוי לעיניים שכך רואות!"

שיחה מיוחדת עם רב קהילת 'קהל עדת ישורון' באשדוד, הגאון רבי שלמה יוסף חרז שליט"א, על ההכנות לפסח בימים ההם בזמן הזה

orn2

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

matchil

צעד ראשון בגמרא ובמשנה

בבהירות ובהסברה מדהימה מבית היוצר של 'אחינו'

צעד ראשון בגמרא ובמשנה

בבהירות ובהסברה מדהימה מבית היוצר של 'אחינו'

%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%99-1

סיפר רבינו: "היה אברך ת"ח שלווה סכום כסף ולא החזירו תקופה ארוכה..."

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, על הגמ"ח שהיה ברשותו וסיפור על האריז"ל

מעלילות הגמ"ח:

"היה אברך ת"ח שלווה סכום כסף ולא החזירו במשך תקופה ארוכה. כדי לרמוז לו להחזיר בדרך שלא תבייש אותו, כתבתי לו מכתב ובו 'שאלה' על דברי המשנה" • מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, על הגמ"ח שהיה ברשותו וסיפור על האריז"ל

זילברשטיין

"כזה תורם חיפשתי, אבל בדיוק כזה. שיכתבו רק את השם שלו על הספר"

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על צדיקים נסתרים

"כזה תורם חיפשתי!"

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על צדיקים נסתרים

%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a3-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa

מיד בתחילת השכירות, התקשרה השוכרת והתלוננה על מכה של עכברים בדירה

רבי שלמה לוינשטיין שליט"א על כוחה של צדקה

תעלומת העכברים נפתרה!

רבי שלמה לוינשטיין שליט"א על כוחה של צדקה

%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a4%d7%a5-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-1

ספסלי המנוחה ליד ציון הרשב"י במירון הצילו מאיסור גזל!!

ועל איזו מצוה התבטא החפץ חיים, שיש להתפלל שלא יזדקק לקיימה כל ימיו?

הספסלים ליד ציון הרשב"י

על איזו מצוה התבטא החפץ חיים, שיש להתפלל שלא יזדקק לקיימה כל ימיו?

zman3

זמני היום בהלכה

לחודש ניסן תשע"ז

chidud1

לחידודי שמעתתא

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'

מידע-לנבחנים

מידע לנבחן

על מה נבחנים והיכן, מתי מתקיים המבחן הבא? לוח לימודים להורדה, ועוד...

%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d

מוצרים - הכשרם לפסח

מוצרים - הכשרם לפסח

%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%97

קוביות קרח: כל מה שצריך לדעת ולהזהר בשימוש בקרח בשבת

כהמשך לדינים שהובאו מדיני סוחט מובא פרק זה של הפשרת קרח בשבת

אכילת איגלו בשבת

כהמשך לדינים שהובאו מדיני סוחט מובא פרק זה של הפשרת קרח בשבת

%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a5-%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%9f

עלינו לברך מיד בתחילת החודש, כדי לתקן את הנשמות המגולגלות בעץ זה...

כיצד קשורה הברכה לגלגולי נשמות? ברכת האילנות - לכל הפוסקים והדעות

ברכת האילנות ונשמות

עלינו למהר ולברך את הברכה מיד בתחילת החודש, כדי... לתקן במהירות את נשמותיהם של קרובינו, שאולי מגולגלים דווקא בעץ זה • כל המידע על ברכת האילנות

TOCNIYOT1

תוכניות דרשו

בחר לך תוכנית מותאמת והצטרף עוד היום!

TAKZI

הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים

תקציר הדף היומי בהלכה אצלך במייל

1

צור קשר עם ארגון דרשו

צור קשר עם ארגון דרשו