orn-ca1t

הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

רהוט, ברור וקצר. מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

cnisat

זמני השבת

פרשת ניצבים - כ"ח באלול תשע"ו

%d7%95%d7%90%d7%96%d7%a0%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99

א'מלכותדיגע הרגשה

"האם בשביל להתחזק בקבלת עול מלכות שמים, צריך לחיות בערי פאר כמו בוינה ולהבין מהי מוראה והדרה של מלכות?!"

א'מלכותדיגע הרגשה

"האם בשביל להתחזק בקבלת עול מלכות שמים, צריך לחיות בערי פאר כמו בוינה ולהבין מהי מוראה והדרה של מלכות?!"

zil-cat1

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

likrat

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים לכבוד פרשת השבוע

radin_76

אמת מה נהדר היה כהן גדול

מעמד נורא הוד על ציונו הקדוש של מרנא החפץ חיים עת זעקו עשרות גדולי תורה: "רבי תורתך אנו לומדים"

MIB

הדים נרחבים לקמפיין '3 סיבות' ללימוד הדף היומי בהלכה

ראשי ישיבות ואישי חינוך משבחים את היוזמה בכל פה וקוראים להצטרף לעזרת ה' בגיבורים ולהיות מלומדי 'הדף היומי בהלכה'

קמפיין בן 3 סיבות

ראשי ישיבות ואישי חינוך משבחים את היוזמה בכל פה וקוראים להצטרף לעזרת ה' בגיבורים ולהיות מלומדי 'הדף היומי בהלכה'

video1

אמרתי לרב שך: "הראש ישיבה, אנחנו נופלים!" אבל הוא: "תקיע'ס, תקיע'ס..."

סיפורים ועובדות מדהימות, עם הרבנים החשובים העוסקים בצורכי ציבור באמונה ה''ה הרב חנניה צ'ולק הרב אברהם רובינשטיין והרב יצחק רביץ שליט''א

אלול בעולם המעשה

לקט סיפורים ועובדות מדהימות ומעוררות, עם הרבנים החשובים העוסקים בצורכי ציבור באמונה ה''ה הרב חנניה צ'ולק הרב אברהם רובינשטיין והרב יצחק רביץ שליט''א

SHOFAR1

תקיעת שופר ברגעים האחרונים לפני העקידה על ידי הצוררים הנאצים ימ"ש

תיאור מזעזע ממסירות נפשם של קדושי ישראל שהיו חפצים כל כך לזכות במצוות תקיעת שופר

לשמוע קול שופר

תקיעת שופר ברגעים האחרונים לפני העקידה על ידי הצוררים הנאצים ימ"ש

zman3

זמני היום בהלכה

לחודש אלול תשע"ו

TOV

שבוע טוב

כל מה שמעניין השבוע בראי ההלכה ועולם התורה

שבוע טוב

כל מה שמעניין השבוע בראי ההלכה ועולם התורה

לחידודי שמעעתא-02

לחידודי שמעתתא

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'

מידע-לנבחנים

מידע לנבחן

על מה נבחנים והיכן, מתי מתקיים המבחן הבא? לוח לימודים להורדה, ועוד...

%d7%99%d7%99%d7%9f

מה תועלת תהיה לבעלי החוב באם יישב בכלא הרי לא יוכל להחזיר משם חובותיו

מצד אחד "זוחלים ורועדים" מאימת הדין, ומצד שני לובשים בגדי חג

רעד או שמחה?

מצד אחד "זוחלים ורועדים" מאימת הדין, ומצד שני לובשים בגדי חג

GALINSKI

הזה זלמן?! קומתו גבהה, ואור בעיניו, ועטוי הוא קפוטה חדשה ומבהיקה!

רבי יעקב גלינסקי זצ״ל על התירוצים, החרטות ויום הדין

עטוי זלמן קפוטה חדשה...

רבי יעקב גלינסקי זצ״ל על התירוצים, החרטות ויום הדין

MOZ

במה אכין את עצמי לקראת ראש השנה?

הגה״צ רבי אלימלך בידרמן על ההכנה ליום הדין

ההכנה ליום הדין

הגה״צ רבי אלימלך בידרמן על ההכנה ליום הדין

TOCNIYOT1

תוכניות דרשו

בחר לך תוכנית מותאמת והצטרף עוד היום!

TAKZI

הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים

תקציר הדף היומי בהלכה אצלך במייל

lemi

מאיזה שעה בבוקר אפשר לקרוא קריאת שמע

הדף היומי בהלכה ז כסלו תשע"ה סימן נח סעיפים ב-ד

לחידודי שמעעתא-01

לחידודי שמעתתא - חודש אב

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'