orn-ca1t

הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

רהוט, ברור וקצר. מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

cnisat

זמני השבת

פרשת ראה - ל' במנחם אב תשע"ו

בכה

מתי בכה מרן הרב אלישיב זצ"ל

כידוע שיכל בחייו את רעייתו הרבנית ע"ה וכן ארבע מבנותיו, ובשום אחד מהם לא ראו אותו מוזיל דמעות, עם כל זה, אני זוכר פעם אחת שמו"ח הוריד דמעות מעיניו, ומעשה שהיה כך היה

מתי בכה מרן הרב אלישיב

כידוע שיכל בחייו את רעייתו הרבנית ע"ה וכן ארבע מבנותיו, ובשום אחד מהם לא ראו אותו מוזיל דמעות, עם כל זה, אני זוכר פעם אחת שמו"ח הוריד דמעות מעיניו, ומעשה שהיה כך היה

zil-cat1

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

likrat

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים לכבוד פרשת השבוע

הרב-שטיינמן

9 שעות פגישה בין הגראי"ל שטיינמן שליט"א והאדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל

וההמלצה של מרן שליט"א לעשיר לעשות שותפות עם הקב"ה ולחלוק עמו מחצית מרווחיו

מפגש גדולי הדור

שאל אותו האדמו"ר מי כתב לך את הקויטל ? תשע השעות של הפגישה בין מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א והאדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל וההמלצה של מרן שליט"א לעשיר לעשות שותפות עם הקב"ה ולחלוק עמו מחצית מרווחיו

נעליים

התחיל יוסי לבכות לאמו האלמנה: ''אמא, גם אני רוצה נעלים חדשות''!

הסיפור המיוחד על עזרה לזולת, ועל עניינים שבין אדם לחברו שהקב"ה משלם שכר גם כאן, בעולם הזה

נעליים ב- 150 אלף $

התחיל יוסי לבכות לאמו האלמנה: 'אמא, גם אני רוצה נעלים חדשות! • הסיפור המיוחד על עזרה לזולת, ועל עניינים שבין אדם לחברו שהקב"ה משלם שכר גם כאן, בעולם הזה

הרב גרוסמן

''ר' זלמן סימן בידו שאתקרב, חשבתי שכבר הוא רוצה להיפרד ממני''

רבי ישראל גרוסמן זצ"ל על כח השמחה וגדלות הנפש של ידיד נפשו, הרה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל

שמחה על ערש דווי

רבי ישראל גרוסמן זצ"ל על כח השמחה וגדלות הנפש של ידיד נפשו, הרה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל

רבי-אלימלך-בידרמן

זכית בסכום אדיר, אך לצערנו 'מקח טעות' היה כאן, ועליך להחזיר הכל

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, על העושר וההון מה' הוא, ואי אפשר להרוויח מאומה כשפועלים אפילו כמלא נימה נגד רצונו יתברך

זכית בלוטו בטעות

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, על העושר וההון מה' הוא, ואי אפשר להרוויח מאומה כשפועלים אפילו כמלא נימה נגד רצונו יתברך

zman3

זמני היום בהלכה

לחודש אב תשע"ו

TOV

שבוע טוב

כל מה שמעניין השבוע בראי ההלכה ועולם התורה

שבוע טוב

כל מה שמעניין השבוע בראי ההלכה ועולם התורה

לחידודי שמעעתא-02

לחידודי שמעתתא

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'

מידע-לנבחנים

מידע לנבחן

על מה נבחנים והיכן, מתי מתקיים המבחן הבא? לוח לימודים להורדה, ועוד...

הרב אלישיב - ויקיפדיה

חמותי, סיפרה מעשה מופלא שראתה אצל האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל ואשתו הרבנית

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א עם סיפור מופלא על השפה המלכותית בין כ"ק ה'אמרי חיים' לזוגתו הרבנית

שפה זוגית מלכותית

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א עם סיפור מופלא על השפה המלכותית בין כ"ק ה'אמרי חיים' לזוגתו הרבנית

דגים (3)

איזה דג עולה ליבשה בערב שבת וחוזר לים במוצאי שבת?

דג של שבת

איזה דג עולה ליבשה בערב שבת וחוזר לים במוצאי שבת?

סוכה-פתוחה-עם-קישוטים-מי

פעם אחת, בעיצומו של חודש אלול הוא פגש את היצר הרע השטן המשטין מתהלך...

בימי חג הסוכות פגע בו בשלישית ועתה חשך משחור תוארו. אמר לו רבי שמשון "מפני מה אתה עצב והרי עלתה מזימתך יפה"?

TOCNIYOT1

תוכניות דרשו

בחר לך תוכנית מותאמת והצטרף עוד היום!

TAKZI

הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים

תקציר הדף היומי בהלכה אצלך במייל

lemi

מאיזה שעה בבוקר אפשר לקרוא קריאת שמע

הדף היומי בהלכה ז כסלו תשע"ה סימן נח סעיפים ב-ד

לחידודי שמעעתא-01

לחידודי שמעתתא - חודש אב

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'