הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

רהוט, ברור וקצר. מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים והעלון הפופולארי 'לקראת שבת' להורדה

הבית שניצל משריפה בזכות שמירת השבת

בית שנבנה בשבת על ידי יהודים חילונים – האם מותר לגור בו? | באיזה מקרה אסור לאדם מסוים לגור בבית מסוים לעולם?

הצלה בזכות שמירת שבת

בית שנבנה בשבת על ידי יהודים חילונים – האם מותר לגור בו? | באיזה מקרה אסור לאדם מסוים לגור בבית מסוים לעולם? | הבית שניצל משריפה בזכות שמירת השבת

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

מצמרר: גורלו של בחור 'עז פנים' בישיבתו של ר' אלחנן וסרמן

הפוחז השתולל בהיכל הישיבה, עד שניגש אליו ר' אלחנן וסרמן לגרשו, בתגובה אמר לו הפוחז 'בלי ידיים'!

הלוחשת של העיר

הפוחז השתולל בהיכל הישיבה, עד שניגש אליו ר' אלחנן וסרמן לגרשו, בתגובה אמר לו הפוחז 'בלי ידיים'! ענה לו ר' אלחנן 'אתה בלי ידיים'! ותהום כל העיר...

מה הסינים אוכלים?

סרטון מיוחד לנוער המתחזק מבית היוצר של ארגון 'אחינו' זרוע הקירוב של 'דרשו'

"הכרתי אדם שידע ללמוד הרבה מאוד, אבל היו לו מידות רעות מאוד''

מרן בעל ה'שבט הלוי' זיע"א על מסורת ההוראה שקיבל ממרן החזו"א זיע"א

קשה להוכיח בן 70

מרן בעל ה'שבט הלוי' זיע"א על מס"הכרתי אדם שידע ללמוד הרבה מאוד, אבל היו לו מידות רעות מאוד, שאלתי את מרן החזו"א: 'הרי האיש הזה היה מבאי ביתו, למה אינו מוכיחו על המידות הרעות?' ענה לי מרן החזו"א שלאדם בן 70 אי אפשר לומר תוכחה..."ורת ההוראה שקיבל ממרן החזו"א זיע"א

"בהיותו בן 98, ישב רבי שלום משאש והתעמק, כדי להתיר 29 עגונות''

הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט״א על כח הדבקות בתורה

דבקות בתורה בגיל 100

"חודש ימים לפני פטירתו, בהיותו בן 98, ישב רבי שלום משאש והתעמק, כדי להתיר 29  נשים מכבלי עגינותן''

זמני היום בהלכה

לחודש תמוז תשע"ז

לחידודי שמעתתא

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'

מידע לנבחן

על מה נבחנים והיכן, מתי מתקיים המבחן הבא? לוח לימודים להורדה, ועוד...

"בבית מרן החזו''א הייתי נרעש ונפחד, ולא מצאתי את דברי ה'חתם סופר'''

מרן החזו''א נושא ונותן בהלכה עם מרן הגר''ש וואזנר על שאלות שונות שבאו לפניו

ריתחא דאורייתא בבית החזו''א

מרן החזו''א נושא ונותן בהלכה עם מרן הגר''ש וואזנר על שאלות שונות שבאו לפניו

הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א על מסעות ומידות רעות

החל היהודי לחשוב: אבוי לנפשי, הנה מה צדקו בני ביתי שגוי זה אינו אלא גנב, ועתה לא די שאינו משלם לי דמי הנסיעה, אף את מעילי לקח

בין מסעות ומידות רעות

החל היהודי לחשוב: אבוי לנפשי, הנה מה צדקו בני ביתי שגוי זה אינו אלא גנב, ועתה לא די שאינו משלם לי דמי הנסיעה, אף את מעילי לקח

המכתב שלא הגיע ליעדו וגרם לאש המחלוקת לבעור ולכלות את אנשי המדון

שני השוחטים היו ידידים טובים, הם חיו בשלום ובשלוה, אך היצר הרע יודע לנצל הזדמנויות כאלו, ומטבעם של דברים השלום והשלווה הפכו למדון ומריבה,...

המכתב, הסערה והמדון

שני השוחטים היו ידידים טובים, הם חיו בשלום ובשלוה, אך היצר הרע יודע לנצל הזדמנויות כאלו, ומטבעם של דברים השלום והשלווה הפכו למדון ומריבה, כל שוחט הקהיל סביבו פעילים ומשפיעים, הללו טוענים בכה והללו בכה

תוכניות דרשו

בחר לך תוכנית מותאמת והצטרף עוד היום!

הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים

תקציר הדף היומי בהלכה אצלך במייל

צור קשר עם ארגון דרשו

צור קשר עם ארגון דרשו