ZARI

מה לא צריך לבער מהבית בפסח?

מה עושים עם אורז? ומה עם כלים חד פעמיים? והאם צריך לקנות חומרי ניקוי מיוחדים לפסח הרב יוסף זריצקי שליט"א, המתמחה בתחום הכשרות, מסביר על מגוון רחב של מוצרים, האם הם נחשבים לחמץ, מה צריך לשרוף ומה אפשר להשאיר ללא חשש

GRACH

'אני עצמי ראיתי כבר לפני ארבעים שנה את מו"ח מרן שר התורה הגר"ח שליט"א בליל הסדר שנראה שלא מעלמא הדין'.

הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א מספר: מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היה נראה בליל הסדר כפני מלאך והיה מספר שזקנו בעל הלשם כך היה נראה, שמעתי גם שמרן הסטייפלר זצוק"ל היה נראה מיוחד בליל הסדר.

הגאון-רבי-משה-שטיין-שליטא

"הייתי במכירת חמץ אצל מרן הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א, כשהגיע יהודי והביא חבילה עם ביסקוויטים ובשעה של המכירה הוא שם את זה על השולחן של הרב, זה לא היה עטוף כמו שצריך וכל השולחן התמלא באבקת ביסקוויטים... היה מחזה לראות את השלווה של הרב"

הגאון רבי משה שטיין מדייני ביה"ד של בעל ה'שבט הלוי' ומחבר סדרת הספרים מ'בית הלוי', בראיון מיוחד על מכירת החמץ עם מרן הרב שך, והתקנות של בעל ה'שבט הלוי' • סיפורים מיוחדים והכוונה על מכירת וביעור חמץ