הדף היומי בבלי

נדרים דף ה'

הדף היומי הבהיר ביותר מיוחד לאתר דרשו, מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט"א
""