הדף היומי בבלי

כתובות דף פ"ג

הדף היומי הבהיר ביותר מיוחד לאתר דרשו, מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

עלון היומי בהלכה

להורדה - לחץ כאן

ז' אייר תשע׳׳ה

הדף היומי בהלכה

ז' אייר תשע׳׳ה

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה מפי הרב אריה זילברשטיין שליט"א
""