orn-ca1t

הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

רהוט, ברור וקצר. מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

אהל

יוצאים לטיול בקברי צדיקים?

מה דינו של האהל הבנוי על קברו של הצדיק, האם יש בו משום קדושת בית הכנסת?

zil-cat1

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

zman3

זמני היום בהלכה

לחודש אב תשע"ו

netilatyadaim

בברכת על נטילת ידיים לסעודה עושים תיקונים גדולים בעולמות העליונים

על מה צריך להתפלל לפני גשת האדם לסעוד את סעודתו

ברכת על נטילת ידיים לסעודה

על מה צריך להתפלל לפני גשת האדם לסעוד את סעודתו

הרב גרוסמן

והנה הגיע לבית הכנסת הגאון הנודע רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל. כשהבחי...

רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, עם סיפור מדהים על הילד ששאל 'כמה פעמים מוזכר 'אביי' בש"ס'

nivchanim

מהפכת 'הדף היומי בהלכה' מכה שורשים ומניבה פירות

בפנמה ובהונגריה הצטרפו ללימוד 'הדף היומי בהלכה', ובארה"ק הצטרפו בחודש האחרון 1,500 נבחנים חדשים ל'הדף היומי בהלכה'.

מהפכת 'הדף היומי בהלכה'

בפנמה ובהונגריה הצטרפו ללימוד 'הדף היומי בהלכה', ובארה"ק הצטרפו בחודש האחרון 1,500 נבחנים חדשים ל'הדף היומי בהלכה'.

עלים

"בלאדור" הוא סם אחד שטבעו חם עד מאוד והאוכלו מסתכן בעצמו מרוב חמימו...

מהו עשב ה"בלאדור" שאכלוהו כמה תלמידי חכמים והשתפר להם כח הזיכרון?

likrat

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים לכבוד פרשת השבוע

TOV

שבוע טוב

כל מה שמעניין השבוע בראי ההלכה ועולם התורה

שבוע טוב

כל מה שמעניין השבוע בראי ההלכה ועולם התורה

לחידודי שמעעתא-02

לחידודי שמעתתא

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'

מידע-לנבחנים

מידע לנבחן

על מה נבחנים והיכן, מתי מתקיים המבחן הבא? לוח לימודים להורדה, ועוד...

Av-18

האם יכול אדם לאסור את חלקו בבית הכנסת על אחֵר?

האם יכול אדם לאסור את חלקו בבית הכנסת על אחֵר? | אדם שיש בבעלותו בית כנסת פרטי – האם רשאי לאסור על אדם מסוים להתפלל בו? | מה הור...

הרב-שטיינמן

שאל אותו ר' יצחק לוינשטיין: 'כמה זמן הרב לא אכל לחם באמצע השבוע?' ...

הגאון הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצ״ל, על הבחור הריקני שפגש את מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, בשיחה על אוכל ומתיקות התורה

TOCNIYOT1

תוכניות דרשו

בחר לך תוכנית מותאמת והצטרף עוד היום!

TAKZI

הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים

תקציר הדף היומי בהלכה אצלך במייל

lemi

מאיזה שעה בבוקר אפשר לקרוא קריאת שמע

הדף היומי בהלכה ז כסלו תשע"ה סימן נח סעיפים ב-ד

CNISA

זמני השבת

פרשת עקב - כ"ג במנחם אב תשע"ו

לחידודי שמעעתא-01

לחידודי שמעתתא - חודש אב

חידה חודשית נושאת פרסים והגרלות ע''פ הנלמד ב'דף היומי בהלכה'