איזה אות כשירה אפילו אם התינוק אומר שהיא אות אחרת ?

כ"ח בסיון תשפ"ב- סימן ל"ב-מאמצע סעיף כ''ה ''או שהיתה''- סוף הסעיף
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע יש בעיה של 'שלא כסדרן' באות קו"ף שנדבקה רגלה לגופה? ואיזה חיסרון יש בשני אותיות דבוקות אחת לשנייה? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיף כ"ה]  

כתיבה על מקום המחיקה או הגרירה

סעיף זה, עוסק בעניין 'שלא כסדרן', כאשר סופר כתב פרשה של תפילין, והנה הוא רואה שאחת מן האותיות פסולה, וחוזר לתקן את אותה האות, לכאורה, יש בזה בעיה של 'שלא כסדרן', שהרי התפילין צריכות להיכתב כסדרן, פרשה ראשונה, שנייה, ושלישית, וכן בתוך אותה פרשה עצמה, הכל צריך להיכתב כסדר שנכתבה בתורה, וכאשר סופר כותב פרשת 'שמע', ואוחז בפסוק 'וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך', ופתאום הוא רואה שיש בעיה באיזה אות בפסוק 'ובכל נפשך ובכל מאודך', אם עכשיו הוא יחזור לתקן את אותה האות, יש כאן בעיה של 'שלא כסדרן', משום שתחילת הפרשה נכתבה לאחר סוף הפרשה.

בסעיף זה, יש כללים איזה תיקון באות נחשב לתיקון מהותי שהוא יוצר בעיה של 'שלא כסדרן', ואיזה תיקון באות לא נחשב לתיקון מהותי שבכך הוא לא יוצר בעיה של 'שלא כסדרן', ואלו הם:

א. אם האות נפסלה באופן כזה שלא ניכר עליה צורת אות, כגון, אם כתב יו"ד ללא הרגל הימני שלה באופן שהיא נראית סמ"ך או מ"ם סופית, אם הוא חוזר ומתקן את אותה האות, יש בזה בעיה של 'שלא כסדרן', כיוון שאין כאן צורת האות.

ב. אם האות כתובה, אבל היא פסולה, כגון, האות אל"ף שמורכבת מקו אמצעי, ושני יודי"ן אחד למעלה ואחד למטה, ושניהם צריכים לגעת בגוף האל"ף, ואם אותם שני יודי"ן לא נוגעים בגוף האל"ף, או אפילו אחד מהם לא נוגע בגוף האל"ף האות פסולה, ואפילו שצורת האות ניכרת, אבל אם יש חוט השערה שמבדיל ביניהם, צורת האות ניכרת, ולכן אין בזה בעיה של 'שלא כסדרן'.

ג. האות ה"א או האות קו"ף שהרגל השמאלי שלהם נוגע בגג האות, פסולה, וצריך למחוק את הרגל ולכותבה מחדש, ולכן, יש בזה בעיה של 'שלא כסדרן'.

כתב שתי אותיות ונדבקו אחת לשנייה, החיסרון הוא רק בכך שזה לא מוקף גוויל, ולכן, אם חוזר להפרידם, אין בזה בעיה של 'שלא כסדרן', כיוון שצורת האות קיימת.

אות אל"ף שהיודי"ן שלה לא נוגעים בגופה, אין בזה חיסרון של 'שלא כסדרן', אלא זה פסול באות, ויש מי שאומר, שכך הדין גם בגג החי"ת למעלה, וצריך שתינוק שאינו חכם ואינו טיפש יקרא אותה, ויש דעה הסוברת, שהאות חי"ת המורכבת משני זיינין שהגג מחבר ביניהם, אם הגג התפרק, אין בזה בעיה אף על פי שזה נראה שני זיינין, משום שבלאו הכי כל תינוק רואה באות חי"ת שני זיינין.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן