האם מותר לכתוב שוב על מקום שמחק ?

כ"ז בסיון תשפ"ב- סימן ל"ב- מאמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא'' - אמצע סעיף כ''ה ''או שהיתה''
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה היא העצה הטובה בעניין מחיקת אות? ומה הם ג' הכללים שהביא המשנה ברורה בדין 'שלא כסדרן'? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיף כ"ד]  

כתיבה על מקום המחיקה או הגרירה

סופר שכתב מילה מיותרת בתפילין או בספר תורה או במזוזה, מוחק את אותה מילה, ויכול לכתוב על מקום המחק ועל מקום הגרר, כלומר, בין אם הוא מחק, דהיינו, לפני שהתייבש הדיו, ובין אם גרר, דהיינו, לאחר שהתייבש הדיו, יכול לכתוב עליו מחדש, אבל העצה הטוב היא, שימתין עד שהדיו יתייבש טוב, ואז ימחק אותו, ונאמרו בזה ב' ביאורים:

א. כי אם הדיו לא יתייבש טוב, קשה למחוק את זה.

ב. אם הדיו לא יתייבש טוב, אלא נשאר שם רושם של המילה הקודמת שהוא כתב, הוא לא יכול לכתוב שם מילה חדשה, כיוון שזה כתב על גבי כתב.

ג' כללים בעניין שלא כסדרן

סופר שכתב מילה, והיא פסולה כיוון שלא נכתבה כהלכתה, והמשיך כבר לכתוב הלאה, וחוזר תקן את אותה האות, יש לפעמים שזה בעיה גדולה, כיוון שאחרי שהוא המשיך לכתוב הלאה, אם הוא יחזור לתקן את אותה האות, נמצא שהתפילין כתובים שלא כסדרן, ומביא המשנה ברורה ג' כללים, מתי תיקון נחשב כסדרן, ומתי אינו נחשב כסדרן:

א. אם צורת האות לא קיימת, כמו יו"ד שחסר הרגל הימני הקטן, ודאי שאם יחזור אחר כך תקן אותה, זה בעיה של שלא כסדרן.

ב. אם צורת האות קיימת, אלא שהיא פסולה, למשל, אות א' מורכב מקו אמצעי, עם יו"ד למעלה ויו"ד למטה, באופן שהיודי"ן צריכים לגעת בקו האמצעי, ואם הם לא נוגעים, אבל האל"ף נראה כמו אל"ף, אז צורת האות קיימת, רק יש כאן בעיה שהם לא נוגעים, וצריך לחבר אותם, בכזה תיקון אין בעיה של שלא כסדרן.

ג. האות ה"א שהרגל השמאלית נוגעת בגג למעלה, צריך למחוק את אותה רגל ולכתוב אותה מחדש, ויש בזה בעיה של שלא כסדרן, וכן האות קו"ף שרגלה הארוכה מחוברת לגג של הקו"ף, צריך למחוק את הרגל ולכתוב אותה מחדש, ולכן, אם המשיך בכתיבה הלאה, אינו יכול לתקן את הקו"ף, משום שלא כסדרן.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן