האם מותר להפריד אותיות שם השם שנדבקו ?

כ"ט סיון תשפ"ב- סימן ל"ב -סעיף כ"ו-סעיף כ"ז
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד ינהג סופר המסופק מתי נדבקו האותיות אחת לשנייה? ובאיזה אופן מותר להעביר קולמוס על אותיות שהתיישנו? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיפים כ"ו – כ"ז]  

הפרדת אותיות שם השם שנדבקו

הדין הוא, שאסור שאותיות יהיו דבוקות אחת לשנייה, אלא כל אות צריכה להיות מוקפת קלף סביבה, ואותיות של שם השם שנדבקו אחת לשנייה, מותר להפריד אותם, והחידוש בזה הוא, משום שהיה מקום לומר שאסור להפריד אותם, כיוון שבהפרדה הוא מוחק מעט מכל אות, ואסור למחוק את שם השם, על זה מחדש השולחן ערוך, שמותר, משום שעל ידי המחיקה הוא מתקן את שם השם, ומוסיף המשנה ברורה פרט, שכל ההיתר למחוק אותיות של שם השם שנדבקו אחת לשנייה, הוא רק כאשר נדבקו בשעת כתיבתם, אבל אם נדבקו לאחר כתיבתם, אסור להפרידם, משום שיש תירוץ בבית יוסף, שהתירוץ הזה סובר, שכל הדין שאותיות דבוקות הם פסולות, זה רק כאשר הם נדבקו בשעת הכתיבה, אבל אותיות שנדבקו לאחר הכתיבה, בהם לא נאמר הדין שהם צריכות להיות מוקפות גוויל, וממילא, כאן שמדובר במחיקת שם השם, וכל הסיבה שמותר למחוק שם השם זה רק כדי לתקן, עד כמה שבאמת אין חיסרון במה שהאותיות דבוקות אחת לשנייה, אז גם אסור לתקן אותם, ואם באמת לפי התירוץ השני של הבית יוסף, שהדין של 'דבוקות', זה רק בשעת הכתיבה ולא לאחר מכן, אז באותיות של שם השם אסור להפריד אותם, כיוון שהם כשרות גם כשהם דבוקות.

סופר המסופק מתי נדבקו האותיות

דן הביאור הלכה, בסופר המסופק האם האותיות נדבקו בשעת הכתיבה או לאחריה, ואומר הביאור הלכה, שיכול לגרד אותם משום ספק ספיקא, ספק א', אולי גם אם הם נדבקו אחר כך, הדין הוא, שיש חיסרון שזה לא מוקף גוויל, וממילא מותר למחוק כדי לתקן שם השם, ספק ב', אולי זה קרה בשעת הכתיבה.

העברת קולמוס על אותיות שהתיישנו

אותיות של תפילין שנכתבו כהלכתן, אלא שאחר כך הדיו התיישן ונחלש, מותר להעביר קולמוס עם דיו על האותיות שנחלשו, ומבאר המשנה ברורה, שהחיסרון שיכול להיות בזה, הוא 'שלא כסדרן', כיוון שהפרשה כבר נגמרה, והוא עכשיו מתקן איזה שהוא אות מוקדמת, ואומר המשנה ברורה, שכיוון שהאות כמו שהיא היא אות כשירה, והוא רק רוצה לחזק אותה כדי שהיא לא תיפסל, אין בזה בעיה, ורק כאשר האות נפסלה, לא יועיל לה תיקון.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן