תינוק שננעל בשבת בחדר האם מותר לפרוץ את הדלת?

א' חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף י"ג- סעיף ט"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אחולה הזקוק לבשר, מדוע עדיף לשחוט עבורו בהמה ולא לתת לו בשר נבילה? חולה הזקוק לאכילת גרוגרת אחת ע"פ החלטת הרופא, והלכו עשרה אנשים והביאו כל אחד גרוגרת, מה דינם של תשעת האנשים שהליכתם הייתה לחינם? ובמקרה שחולה צריך שני גרוגרות ויש ענף אחד עם שלשה או ענף עם אחד ויצטרכו לקצוץ שני פעמים, כיצד יעשו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף י"ג – סעיף ט"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כאשר יש מצב של פיקו"נ, מצוה להזדרז ולחלל את השבת, וגם באופן שתוך כדי ההצלה הוא נזקק לעשות איסור דאורייתא שלא קשור לעצם ההצלה, מותר, כגון, כאשר נפל תינוק לתוך הנהר, וצריך להזדרז ולהציל את התינוק, ולצורך כך הוא פורס מצודה כדי להעלות את התינוק מהנהר, אע"פ שתוך כדי זה הוא צד דגים, מותר, ואפילו שהוא צריך את הדגים, כיוון שהוא לא מכוון לכך, מותר, וכן תינוק שננעל בחדר שהוא מצב של פיקו"נ שמא התינוק ייבהל וימות, אע"פ שאפשר לעמוד מבחוץ ולהרגיע את התינוק, מותר לחלל את השבת כדי לחלץ אותו מהמקום הנעול ע"י שבירת הדלת, ואע"פ שתוך כדי שבירת הדלת הוא יוצר קיסמים, הדבר מותר ואפילו שהוא צריך את הקיסמים וכנ"ל.

חולה שיש בו סכנה והוא נזקק לבשר לצורך רפואתו, ועומדים לפנינו ב' אפשרויות, או לשחוט עבורו בהמה, או לתת לו בשר נבילה, האם עדיף לחלל שבת ולשחוט בהמה כדי שיאכל בשר שחוטה, או שעדיך שלא לחלל את השבת, ולתת לו בשר נבילה? מבואר, שמחללים את השבת ע"י שחיטת הבהמה כדי שיאכל בשר היתר,

ונאמרו בזה ג' טעמים:

א. שבת הותרה במקום פיקו"נ וכמו שיו"ט הותר במקום אוכל נפש.

ב. חששו חז"ל, שאם ניתן לו לאכול נבילה, החולה יקוץ באכילת הנבילה וימנע מלאכול ויבוא לדי סכנה.

ג. עדיף לעבור על איסור אחד גדול, מאשר לעבור על כמות מרובה של איסורים קטנים, ולכן עדיף להאכילו שחוטה מאשר להאכילו כמה כזיתים של נבילה.

דן המ"ב, באופן שהחולה אומר שלא יקוץ באכילת הנבילה, האם שוחטים עבורו בהמה, וכן דן המ"ב, האם גדול מצווה לשחוט בהמה לצורך קטן המסוכן אצל בשר, או שנאכילהו נבילה, ואומר המ"ב, שמאכילים אותו נבילה.

כאשר הזמן דחוק והנבילה מוכנה לפנינו, לא עושים חשבונות, אלא נותנים לו מיד לאכול כדי לחזק אותו.

חולה שאמדוהו הרופאים שצריך לאכול גרוגרת, והלכו עשרה אנשים להביא לו גרוגרות, וכל אחד הביא לו אחת, כולם פטורים, ויותר מזה, כולם עשו מעשה טוב, ואע"פ שהוא כבר הבריא מיד מהגרוגרת של הראשון, בכ"א כיוון שהאחרים לא ידעו מזה, יש להם שכר טוב מאת ה' שעסקו בדבר מצוה בהיתר.

חולה שאמדוהו הרופאים לשני גרוגרות, ועומדים בפנינו שני אפשרויות, או לקוץ לו שני גרוגרות משני ענפים שונים, כלומר, לעשות שני מעשי קצירה, או לקוץ ענף שגדלים בו שלשה גרוגרות, ואע"פ שמרבה בשיעורים, בכ"א עושה מעשה קצירה אחד, מבואר, שעדיף לעשות מעשה קצירה אחד אפילו שמרבה בשיעורים, מאשר לעשות שני מעשה קצירה נפרדים, ואם היו שני גרוגרות בעוקץ אחד, ושלשה  בעוקץ אחר, יקצצו את הענף שיש בו שניים, ולא יקצוץ את הענף שיש בו שלשה, שבזה מרבה בשיעורים, וכן לעניין בישול אפילו בקדירה אחת אסור לבשל אלא מה שהחולה צריך בצמצום, ואם הדבר בהול, לא מדקדקים ולא עושים חשבונות, אלא תולשים במהירות כדי להציל את חייו של החולה אפילו שגדלים בו גרוגרות יותר ממה שהחולה צריך.

אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים