כמה מצות צריכים לשני ליל הסדר שבחו"ל ?

ח' סיון תש"פ - סימן תפ"ב- מאמצע סעיף א' בהגה "ומי שאין לו"- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה עושה אדם שחסר לו מצות לליל הסדר השני שבחו"ל?ומה הרווח בזה שישאיר את הכזית של הלילה הראשון לצורך הלילה השני? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תפ"ב סעיף א' בדברי הרמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר הרמ"א, לשני הסדרים של ליל הסדר בחו"ל, צריך ד' מצות שלימות, שניים לליל הסדר הראשון, ושניים לליל הסדר השני, ולכן, אדם שיש לו ג' מצות שלימות בלבד, בליל ראשון יקח את כל ג' המצות כפי שהוא נוהג בכל ליל הסדר, ויבצע מצה אחת לשתיים, את הפרוסה הגדולה יניח לאפיקומן, ואת החצי הקטן יותר יקח כדי לצאת בו ידי חובת אכילת מצה, וכן 'כורך' יקח מהפרוסה, ויצא ידי חובת הכל, שהרי היה לו 'לחם משנה', ויש לו לכזית מצה, ויש לו לכורך וכן לאפיקומן, ואת שתי המצות השלימות הנותרות, ישאיר לליל יו"ט שני, ומוסיף המ"ב, שבליל הסדר השני שיש לו ב' מצות שלימות, יבצע את המצה השלימה לאחר שבירך 'המוציא', וקודם שבירך 'על אכילת מצה', ובכך הוא מרוויח, שברכת המוציא תהיה על לחם משנה, דהיינו, על שתי מצות שלימות, ולפני שהוא מברך על אכילת מצה, הוא יבצע את המצה לשתיים, וברכת על אכילת מצה, תהיה על המצה החצויה, דרך עוני.

עוד מביא המ"ב בשם המג"א, שאם יש לו אפשרות, ישאיר כזית אחד מליל הסדר הראשון, ואת אותו כזית יניח בליל הסדר השני בין שתי השלימות, ובכך הוא מרוויח שיש לו ג' מצות בליל הסדר השני, שתיים שלימות ועוד אחת חצויה, לצאת בה ידי חובת מצה.

עוד אומר המ"ב, אם לא מספיק לו מצה אחת לליל הסדר הראשון, והוא צריך מצה נוספת, יקח עוד מצה ויחצה אותה, ויסמוך על השיטות שסוברות, שבליל הסדר לא צריך לחם משנה, אלא גם באחת שלימה ואחת פרוסה, מקיימים בזה את דין מצות בליל הסדר, ואח"כ ישאיר את השלימה והחצויה לליל הסדר השני.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/123
דילוג לתוכן