הדף היומי מסכת חולין דף עו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה אירע לגוזל שהיה בבית רב יצחק?

כמה חוטים יש בעופות?
ומי מכונה בשם "אריוך"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף עו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים