הדף היומי מסכת חולין דף עה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה המקור לאמירת "יישר כח"?

מה דין דג שנמצאו בו סימני טריפה?
ועל מי התנפל דוב טורף?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף עה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים