האם זיעה של אדם מחמיצה ?

ה' ניסן תש"פ - סימן תס"ו- מאמצע הסעיף "ואם נתייבש בפסח"- סעיף ה'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הדין בספק האם הקמח נרטב במים?האם 'טל' מחמיץ את העיסה? ומה יועיל אם דם לא מחמיץ את העיסה והרי דם אסור באכילה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"ו סעיפים ד' (בחלקו האחרון) – ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, שק של קמח שנפלו עליו מים, וחלק מהקמח נרטב מהמים, וחלק נשאר יבש, הדין הוא, שהקמח שנרטב, נאסר, כיוון שיש חשש שמא הוא החמיץ, אבל שאר הקמח שבשק, מותר, וצריך להפריד את הקמח שנרטב, משאר הקמח שנשאר יבש, ויש לו בזה שני אפשרויות, או שיאחוז את הקמח שנרטב ואת שאר הקמח ישפוך החוצה, או שינפה את כל הקמח שבשק, וממילא הקמח שנרטב, ישאר למעלה, כיוון שהוא נעשה גוש, ושאר הקמח, ייפול דרך נקבי הנפה.

והעצה הזאת לנפות את הקמח, מועילה רק בעוד הקמח עדיין רטוב, אבל אם הקמח התייבש, לא מועיל לנפות אותו בנפה, והטעם, כיוון שכאשר הקמח התייבש, הוא נעשה פריך, וכאשר ינפו אותו, הוא יתפורר לפירורים קטנים, והם יתערבו עם הקמח היבש, ויאסרו אותו.

כהמשך לכך אומר השו"ע, שאם הקמח התייבש לפני פסח, הוא כבר התפורר והתערב עם שאר הקמח לפני פסח, וממילא הוא יתבטל, כי חמץ שנתערב לפני פסח, בטל בשישים, אבל אם הקמח התייבש בפסח עצמו, ונמצא שבכניסת הפסח הוא עדיין לא התבטל, והוא נעשה פירורים בפסח עצמו, א"כ הוא מתערב עם שאר הקמח, וכיוון שכך, הקמח בפסח אסור אפילו במשהו.

אומר המ"ב, כל מה שמבואר בסעיף הזה, הוא באופן שידוע לנו שהשק נרטב ממים, אבל אם הדבר בספק שמא נרטב ממי פירות, יש להקל לאוכלו אפילו בפסח וע"י ניפוי, כיוון שיש בזה ספק ספיקא, שמא הוא נרטב במי פירות, וגם אם הוא נרטב במים והוא החמיץ, אולי הצליחו להפריד אותו משאר הקמח, ומ"מ, אם יכול למצוא בקלות קמח אחר לפסח, לא כדאי לכתחילה לסמוך על ספק ספיקא כדי לאכול אותו בפסח, אלא יצניע אותו לאחר הפסח.

טל, דינו כמים והוא מחמיץ, ולכן עיסה שלשו אותה בטל, אותה עיסה מחמיצה, ואומר המ"ב, שהעיסה מחמיצה רק אם היא שהתה ללא עסק שיעור מיל, אבל אם העיסה לא שהתה שיעור מיל, לא גרע מכל עיסה שנילושה במים, שהיא לא מוגדרת כחמץ אם היא לא שהתה ללא עסק שיעור מיל.

מי רגלים של אדם, בין של אדם גדול ובין של קטן, מחמיצים, אבל מי רגלים של בהמה או שאר בעלי חיים, יש דעות בין הפוסקים האם הם מחמיצים.

מי פה ומי חוטם ומי האוזן, מחמיצים כמים, ואומר המ"ב, בין של אדם ובין של בהמה, וטעם הדין בכל אלו הוא, כיוון שכל אלו הם כתולדת המים, והם מחמיצים כמו המים.

אומר הרמ"א, דם, ומוסיף המ"ב, וכן מי המרה, אינם מחמיצים, כיוון שהם כדם וליחה סרוחה, וא"כ, מותר לעשות ממנו עיסה לרפואה.

אומר הרמ"א, חלב (בקמ"ץ) ומוסיף המ"ב, וכן חלב (בציר"י) וכן שומן, אינם מחמיצים, ולכאורה, אך יתכן עיסה שנילושה בחלב או דם, והרי היא אסורה באכילה? ואומר המ"ב, באופן שנתבטל בשישים, שמצד האיסור עצמו אין בעיה, אבל צריך לבדוק שזה לא יהיה חמץ, וקמ"ל שהם לא מחמיצים.

זיעת אדם אינו מחמיץ, ומביא המ"ב נידון, האם צואת אדם ובעלי חיים מחמיצה, ואומר, שאינה מחמיצה, ולכן, אם שק של קמח נעשה לח בצואה, ינפה את הקמח, ויזרוק החוצה את הבצק שנמצא שם, והשאר מותר, אבל מים היוצאים מפי הטבעת, וכן בצואה רכה מאוד, י"א שדינה כמי רגלים והיא מחמיצה.

כתבו הפוסקים, חיטים הנמצאים בגללי בהמה, אפילו אם הם מרוככים, לא אומרים שהם נתחמצו ע"י הלחות כיוון שצואה אינה מחמיצה.

אומר המ"ב, זיעה, דם, חלב וחלב, צואה, אינם מחמיצים, אבל כשר הם מעורבים עם מים יש חילוק ביניהם, שהחלב, וכן חלב ושומן ודם, דינם כמי פירות לכ"ע, וכשהם מתערבים עם מים יחד הם ממהרים להחמיץ, אבל זיעת אדם וכן כל צואה של כל בע"ח, כמה אחרונים סוברים שהם לא מחמיצים אפילו כאשר הם מעורבים עם מים, ויש מחמירים גם בזה שאם הם מתערבים עם מים, דינם כמי פירות שממהרים להחמיץ.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

13/50
דילוג לתוכן