תינוק שננעל בשבת בחדר האם מותר לפרוץ את הדלת?

א' חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף י"ג- סעיף ט"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אחולה הזקוק לבשר, מדוע עדיף לשחוט עבורו בהמה ולא לתת לו בשר נבילה? חולה הזקוק לאכילת גרוגרת אחת ע"פ החלטת הרופא, והלכו עשרה אנשים והביאו כל אחד גרוגרת, מה דינם של תשעת האנשים שהליכתם הייתה לחינם? ובמקרה שחולה צריך שני גרוגרות ויש ענף אחד עם שלשה או ענף עם אחד ויצטרכו לקצוץ שני פעמים, כיצד יעשו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף י"ג – סעיף ט"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כאשר יש מצב של פיקו"נ, מצוה להזדרז ולחלל את השבת, וגם באופן שתוך כדי ההצלה הוא נזקק לעשות איסור דאורייתא שלא קשור לעצם ההצלה, מותר, כגון, כאשר נפל תינוק לתוך הנהר, וצריך להזדרז ולהציל את התינוק, ולצורך כך הוא פורס מצודה כדי להעלות את התינוק מהנהר, אע"פ שתוך כדי זה הוא צד דגים, מותר, ואפילו שהוא צריך את הדגים, כיוון שהוא לא מכוון לכך, מותר, וכן תינוק שננעל בחדר שהוא מצב של פיקו"נ שמא התינוק ייבהל וימות, אע"פ שאפשר לעמוד מבחוץ ולהרגיע את התינוק, מותר לחלל את השבת כדי לחלץ אותו מהמקום הנעול ע"י שבירת הדלת, ואע"פ שתוך כדי שבירת הדלת הוא יוצר קיסמים, הדבר מותר ואפילו שהוא צריך את הקיסמים וכנ"ל.

חולה שיש בו סכנה והוא נזקק לבשר לצורך רפואתו, ועומדים לפנינו ב' אפשרויות, או לשחוט עבורו בהמה, או לתת לו בשר נבילה, האם עדיף לחלל שבת ולשחוט בהמה כדי שיאכל בשר שחוטה, או שעדיך שלא לחלל את השבת, ולתת לו בשר נבילה? מבואר, שמחללים את השבת ע"י שחיטת הבהמה כדי שיאכל בשר היתר,

ונאמרו בזה ג' טעמים:

א. שבת הותרה במקום פיקו"נ וכמו שיו"ט הותר במקום אוכל נפש.

ב. חששו חז"ל, שאם ניתן לו לאכול נבילה, החולה יקוץ באכילת הנבילה וימנע מלאכול ויבוא לדי סכנה.

ג. עדיף לעבור על איסור אחד גדול, מאשר לעבור על כמות מרובה של איסורים קטנים, ולכן עדיף להאכילו שחוטה מאשר להאכילו כמה כזיתים של נבילה.

דן המ"ב, באופן שהחולה אומר שלא יקוץ באכילת הנבילה, האם שוחטים עבורו בהמה, וכן דן המ"ב, האם גדול מצווה לשחוט בהמה לצורך קטן המסוכן אצל בשר, או שנאכילהו נבילה, ואומר המ"ב, שמאכילים אותו נבילה.

כאשר הזמן דחוק והנבילה מוכנה לפנינו, לא עושים חשבונות, אלא נותנים לו מיד לאכול כדי לחזק אותו.

חולה שאמדוהו הרופאים שצריך לאכול גרוגרת, והלכו עשרה אנשים להביא לו גרוגרות, וכל אחד הביא לו אחת, כולם פטורים, ויותר מזה, כולם עשו מעשה טוב, ואע"פ שהוא כבר הבריא מיד מהגרוגרת של הראשון, בכ"א כיוון שהאחרים לא ידעו מזה, יש להם שכר טוב מאת ה' שעסקו בדבר מצוה בהיתר.

חולה שאמדוהו הרופאים לשני גרוגרות, ועומדים בפנינו שני אפשרויות, או לקוץ לו שני גרוגרות משני ענפים שונים, כלומר, לעשות שני מעשי קצירה, או לקוץ ענף שגדלים בו שלשה גרוגרות, ואע"פ שמרבה בשיעורים, בכ"א עושה מעשה קצירה אחד, מבואר, שעדיף לעשות מעשה קצירה אחד אפילו שמרבה בשיעורים, מאשר לעשות שני מעשה קצירה נפרדים, ואם היו שני גרוגרות בעוקץ אחד, ושלשה  בעוקץ אחר, יקצצו את הענף שיש בו שניים, ולא יקצוץ את הענף שיש בו שלשה, שבזה מרבה בשיעורים, וכן לעניין בישול אפילו בקדירה אחת אסור לבשל אלא מה שהחולה צריך בצמצום, ואם הדבר בהול, לא מדקדקים ולא עושים חשבונות, אלא תולשים במהירות כדי להציל את חייו של החולה אפילו שגדלים בו גרוגרות יותר ממה שהחולה צריך.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים