במה צריך להיזהר בעת כתיבת האות ב' ?

ג' אב - סימן ל''ו - מאמצע סעיף ג' אות א' עד אות ד'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יש חיסרון של 'שלא כסדרן' במחיקת האות וא"ו של המילה 'לאבותיך'?ומה היא צורת האות א'? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ו 'משנת סופרים' צורת האותיות א' – ד']  

כתיבת הפרשיות כסדרן בתפילין ומזוזות

בתחילת חיבורו של המשנה ברורה 'משנת סופרים' בעניין צורת האותיות, מקדים המשנה ברורה הקדמה בעניין של 'כסדרן', הדין הוא, שתפילין ומזוזות צריכים להיכתב כסדרן, שנאמר, 'והיו הדברים האלה', ולא רק שאין לסופר להקדים פרשה שנכתבה מאוחר לפרשה שנכתבה מוקדם, כגון, שלא יקדים פרשת 'והיה אם שמוע' לפרשת 'שמע' אלא אפילו מילה שנכתבה מאוחר, לא יקדים הסופר לכתוב אותה לפני המילה שנכתבה מוקדם בתורה, ואפילו לא אות אחת, ובכל זאת מביא המשנה ברורה, שכאשר האות נכתבה אלא שיש בה פסול, כגון שכתב הסופר את האות יו"ד בלי הקוץ השמאלי, הדין הוא שהאות פסולה, אבל מכיוון שצורת היו"ד ניכרת, הדין הוא, שאפשר לתקן אותה גם אחרי שהסופר המשיך וכתב הלאה את האותיות, וכן באותיות אל"ף, שי"ן, ועיי"ן, צריך שהיודי"ם שלהם יגעו באות עצמה, ואם היודי"ם שבהם לא נוגעים באות עצמה, פסולה, ואם הסופר כתב את האותיות האלו והיודי"ם שלהם לא נוגעים באות עצמה והוא המשיך לכתוב הלאה את האות, כאשר הוא חוזר לתקן את האות, אין כאן פסול של שלא כסדרן, מכיוון שניכר עליהם צורת אות, ואומר המשנה ברורה, שאם לקולא אנחנו אומרים, שאם הסופר המשיך הלאה לכתוב ואחר כך הוא חוזר לתקן את האל"ף והשי"ן והעיי"ן, הדין הוא, שאין בזה חיסרון של 'שלא כסדרן', כיוון שהאות כבר נכתבה ויש עליה צורת אות, כל שכן שלחומרא אנחנו אומרים כך, כלומר, כאשר הסופר כתב אות אל"ף, והיא נכתבה שלא בדקדוק כי היודי"ם לא נוגעים באות עצמה, ואחר כך רוצה לכתוב אות מוקדמת יותר, אף על פי שהאות אל"ף היא פסולה, אינו יכול לכתוב אות מוקדמת יותר, משום שהאל"ף כתובה כצורתה, והיא נחשבת לעניין 'שלא כסדרן' כמו שהיא כתובה, עוד כותב המשנה ברורה, אותו הדבר אם האותיות נוגעות אחת בשנייה, אותיות בלי תגין, גם בזה כאשר הוא חוזר לתקן אותם, אין בזה חיסרון של 'שלא כסדרן', משום שצורת האות קיימת, עוד כותב המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, שכאשר סופר טעה ובמקום לכתוב 'לאבתיך' חסר, כתב אותה מלא עם וא"ו, והרי צריך למחוק את הוא"ו, וממילא יוצא שיש חלל ריק באמצע תיבה וזה נראה כשתי תיבות, וממילא צריך למשוך את הבי"ת, שאז התיבה לאבתיך תיראה כמו תיבה אחת ולא כשתי תיבות, בכל זאת, אין בזה חיסרון של 'שלא כסדרן'.

צורת האות א'

האות א', צורתה היא קו באמצע ושני יודי"ם אחד למעלה ואחד למטה, ולכתחילה, צריך שיהיה בנקודה התחתונה עוקץ קטן למטה בצד ימין, ויו"ד למטה ויו"ד למעלה צריך שייגעו באות, ואם אינם נוגעים באות, יש בזה פסול.

צורת האות ב'

האות ב', צריך מאוד להיזהר בריבוע שלה, שלא תיראה כמו האות כ"ף, והאות בי"ת מורכבת מדל"ת וכן וא"ו למטה, דהיינו, החלק העליון, הדל"ת, נכנס בתוך גרונו של הוא"ו, ולכן, צריך שהמושב יהיה לו קוץ כלפי מעלה בחלקו הימני.

צורת האות ג'

האות ג', מורכבת כמו זיי"ן ועוד ירך, וצריך שהירך יהיה שווה למטה, וקצת נוטה כלפי מעלה.

צורת האות ד'

האות ד' גגה ארוכה, ורגלה קצרה, שאם הרגל תהיה ארוכה, זה ייראה כמו כ"ף פשוטה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן