מאלו אותיות מורכבת האות ח' ?

ד' אב- סימן ל''ו - מאמצע סעיף ג' אות ה' עד אות ח'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד מודדים את שיעור המרחק של הרגל השמאלית של האות ה"א מהגג שלה?ומה עושים כאשר הרגל של האות וא"ו קצרה? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ו 'משנת סופרים' צורת האותיות ה' – ח']  

צורת האות ה'

האות ה"א, צריך להיות למעלה כדל"ת, לא כרי"ש עגול, אלא כדל"ת חד, אבל לא כמו דל"ת שצריך להרחיק את הגג בצד הימני מהרגל, אלא גם אם הגג לא הולך הלאה לצד ימין מהרגל, הדין הוא, שהאות כשרה אם היא עגולה למעלה, וכן, צריך שיהיה לאות ה"א רגל קטנה שמאלית, ושתהיה כמו יו"ד הפוכה, וצריך שהרגל השמאלית של האות ה"א תהיה שווה לסוף האות, שלא תהיה באמצע האות מתחת אמצע גג הה"א, אלא בסוף בצד שמאל, וכן צריך להיזהר, שאותה יו"ד שהיא הרגל השמאלית של האות ה"א, לא תיגע בגג, אלא תהיה רחוקה מהגג בשיעור כזה, שכאשר הספר תורה עומד על הבמה, אדם בינוני מבחין שיש רווח בין הרגל השמאלית לבין האות ה"א עצמה, ואם אותה רגל שמאלית נוגעת בגג הה"א, האות פסולה.

צורת האות ו'

האות וא"ו, צריך שהגג שלה יהיה קצר ולא ארוך, שאם יהיה מדאי ארוך, זה יהיה כמו רי"ש, ולכן יהיה הגג קצר כמלוא רוחב קולמוס, והרגל של הוא"ו יהיה כשיעור שני קולמוסים, שלא יהיה מדאי קצר משום שזה דומה ליו"ד, ולא מדאי ארוך משום שזה יהיה דומה לנו"ן פשוטה, ואם זה כשיעור של יותר מיו"ד קטנה, ועדיין לא כשני קולמוסים, צריך להראות אותה לתינוק האם הוא מבחין שזה אות וא"ו, או שהוא חושב שזה יו"ד, וכן יש עניין, שהאות וא"ו תסתיים למטה בצורה חדה.

צורת האות ז'

האות זיי"ן, צריכה להיות כמו האות וא"ו, ולמעלה כעובי קולמוס, ולמטה הרגל שני קולמוסים, אם כי יש שיטה הסוברת, שהמפגש של הרגל עם הראש קצר, מתרחב, ושוב נהיה קצר.

צורת האות ח'

האות חי"ת, מורכבת משני זיינין וחטוטרת למעלה, כמין גג, ואם עשה אותה כמין דל"ת וזיי"ן, או כמי שני ואווי"ם וחטוטרת עליהם, בדיעבד כשר, ולכתחילה, צריך שהראש של הזיי"ן הימני של האות חי"ת, תהיה עגולה בצידה הימני.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן