האם יש חשש של בל תוסיף בהנחת תפילין של רבינו תם ?

כ"ה תמוז- סימן ל"ד- מאמצע סעיף ב' ''ויכוון בהנחתם'' - אמצע הסעיף ''לא יוכל''
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהו סדר הנחת הפרשיות בבתים לשיטת רבינו תם  ?וכיצד סדר הנחת תפילין של רש"י ורבינו תם? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ד סעיף ב' באמצעו]  

מחלוקת רש"י ורבינו תם בתפילין

נחלקו רש"י ורבינו תם בסדר הנחת הפרשיות בבתים של ראש, לפי רש"י, מתחילים להניח את הפרשיות מהבית השמאלי של המניח, ומניחים אותם לפי הסדר שנכתבו בתורה, פרשה ראשונה 'קדש', פרשה שניה 'והיה כי יביאך', פרשה שלישית 'שמע', פרשה רביעית 'והיה אם שמוע', אבל רבינו תם חולק וסובר, שמתחילים מהבית השמאלי, פרשה ראשונה 'קדש', פרשה שניה 'והיה כי יביאך', ובבית השלישי, מכניסים את הפרשה הרביעית שהיא 'והיה אם שמוע', וכאשר מכניסים פרשה שלא בבית המיוחד לה, זה מעכב ופוסל את התפילין, ממילא יש כאן מחלוקת מהותית בין רש"י לבין ר"ת, לפי רש"י התפילין של ר"ת פסולות, ולפי ר"ת התפילין של רש"י פסולות.

סדר הנחת תפילין של רש"י ורבינו תם

מבואר בשולחן ערוך, שירא שמים יניח גם את רש"י וגם את ר"ת, כדי לצאת ידי חובת שניהם, ויעשה כן רק מי שהוא מפורסם בחסידות, אבל יש בזה חשש של בל תוסיף, ולכן מבואר, שצריך לכוון בהנחת התפילין, שהוא רוצה לצאת ידי חובת תפילין באותם תפילין שבהם יוצאים ידי חובה, ויניח את שניהם יחד, כיוון שמקום יש בראש ובזרוע להניח שני תפילין, ויש בזה גם מעלה מסוימת, שהרי יש עניין, שהברכה תעלה לשני זוגות התפילין, אז אמנם בהתחלה יניח את התפילין של רש"י שזה העיקר להלכה, אבל יש גם עניין שהברכה תעלה לתפילין של ר"ת, ואם אינו יכול להניחם יחד, יניחם מיד זה אחר זה, והכרעת האחרונים, להניח קודם את של רש"י יד וראש בשלימות, ויסלקם מיד, ויניח ר"ת, כדי שהברכה תעלה גם על ר"ת.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן