מה היא מחלוקת רש"י ורבינו תם בעניין התפילין ?

כ"ב תמוז - סימן ל''ד - אמצע סעיף ב' ''ויכוון בהנחתם''
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה נפסק להלכה במחלוקתם  ?וכיצד ינהג ירא שמים? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ד סעיפים א' – ב']  

מחלוקת רש"י ורבינו תם בתפילין

ההבדל בין תפילין של רש"י לבין תפילין רבינו תם הוא, כידוע, תפילין של ראש, יש בהם ארבעה בתים, וכותבים בהם ארבעה פרשיות על ארבעה קלפים שונים, פרשת קדש, פרשת והיה כי יביאך, פרשת שמע, ופרשת והיה אם שמוע, וכל קלף וקלף מכניסים לבית בפני עצמו, ויש סדר בהכנסתם לבתים, ובזה נחלקו, רש"י סובר, שהפרשה הראשונה שהיא פרשת קדש, נכנסת לבית השמאלי מצד שמאל של המניח, ופרשת והיה כי יביאך שהיא השנייה, לבית השני, ופרשת שמע שהיא השלישית, לבית השלישי, ופרשת והיה אם שמוע שהיא הרביעית, לבית הרביעי, ורבינו תם חולק וסובר, שהפרשה האחרונה שהיא והיה אם שמוע, נכנסת לבית השלישי, ופרשת שמע שהיא השלישית, נכנסת לבית הרביעי, וגם רבינו תם מסכים, שהפרשיות צריכות להיכתב כסדר, וכפי שמבואר לעיל שצריכים הפרשיות להיכתב כסדרן, אלא שרבינו תם סובר, שיש סדר שונה בהכנסתם לבתים, וכן לגבי תפילין של יד שנכתבים כל הפרשיות בקלף אחד, לשיטת רבינו תם, הפרשה השלישית שהיא פרשת שמע, נכתבת לאחר הפרשה הרביעית, ולכן, משאירים קטע חלק, מתחילים לכתוב את הפרשה הרביעית, ואז חוזרים לכתוב באמצע את הפרשה השלישית, ולהלכה, פוסקים כרש"י, אבל ירא שמים ייצא את דעת רבינו תם, ויעשה לעצמו שתי תפילין, הראשונים של רש"י, והשניים של רבינו תם, בין על היד ובין על הראש, וברצועות, יחביא את רבינו תם תחת רש"י.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן