מה הדין אם נעשה קרע בבתי התפילין של ראש ?

י"ח תמוז- סימן ל"ג- סעיף א'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע תפילין של יד שנקרעו פסולות ?ומה הוא הסימן לדעת האם התפילין חדשים או ישנים? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ג סעיף א']  

נקב או קרע שנעשה בבתי התפילין של ראש

אדם שנעשה לו נקב או קרע בבתים של תפילין של ראש, יש הבדל בין אם הקרע או הנקב נעשה בשני בתים הסמוכים אחד לשני שאז זה חמור יותר, לבין אם הקרע או הנקב נעשה בשני בתים בתפילין של ראש שאינם סמוכים אחד לשני, שאז זה קל יותר, ולכן, אם הקרע או הנקב נעשה בשני בתים הסמוכים אחד לשני, הדין הוא, שאם התפילין הם ישנים, פסול, ואם הם תפילין חדשים, כשר, וטעם הדין הוא, משום שאם התפילין ישנים, ברגע שנעשה קרע בשני בתים בתפילין של ראש, אנחנו אומרים, שכל התפילין מקולקלים, והם כבר התיישנו, אבל אם התפילין חדשים, כאשר נעשה נקב, אנחנו תולים את זה במקרה, אבל גם להכשיר בתפילין חדשות כאשר נעשה נקב בשני בתים, זה לא כשר בכל מקרה אלא רק בשני תנאים:

א. שהתיתורא, דהיינו, המושב של התפילין יהיה קיים.

ב. שהנקב נעשה בחלק הפנימי שבין הבתים באופן שלא רואים את הנקב מבחוץ, אבל אם יראו את הנקב מבחוץ, בכל מקרה הוא פסול, גם אם התפילין חדשות.

ויש שיטה הפוכה שסוברת, שאם התפילין ישנים, זה כשר, ואם התפילין ישנים, זה פסול, משום שכאשר התפילין חדשים ועם כל זאת נעשה בהם נקב, סימן שהעור שהתפילין נעשו ממנו, זה עור מקולקל ולא משובח, אבל אם התפילין ישנים, אנחנו אומרים, קורה שלאחר כמה שנים נעשה בהם נקב, וכל זה אמור בנקב שנעשה בשני בתים הסמוכים אחד לשני, אבל אם הנקב נעשה בשני בתים שאינם סמוכים אחד לשני, כגון שנעשה נקב בבית הראשון ובבית השלישי, בזה הדין הוא, שכיוון שיש בית שלם שאין בו נקב והוא מפסיק ביניהם, הדין הוא, שגם כאשר התפילין ישנות, זה כשר, אבל הרמ"א פוסל בשני המקרים.

תפילין של יד שנעשה בהם נקב

כל זה אמור רק בתפילין של ראש, שמכיוון שיש בהם ארבעה בתים, אם ניקבו שניים מתוך ארבעה, מכיוון שנשארו עדיין שניים אחרים שלמים, הם כשרים, כמו התנאים דלעיל, דהיינו, בזמן שהתיתורא קיים, ובזמן שלא רואים את הנקב מבחוץ, ודווקא אם יש בית שמפסיק ביניהם, אבל בתפילין של יד שניקב, ודאי שזה פסול, משום שיש בהם בית אחד בלבד, ולכן, כל נקב שקורה בתפילין של יד, פוסל את כל התפילין.

הסימן לדעת האם התפילין חדשים

הכלל כדי לדעת האם התפילין חדשים הוא, שכל זמן שלוקחים את הרצועות שבמעברתא ומושכים וזה נמתח, סימן שזה חדש, אבל אם זה לא נמתח, סימן שזה התקשה, וממילא זה נקרא ישן, ומבאר המשנה ברורה, שזה הכל כאשר עושים את המעברתא מאותו עור של הבתים עצמם, אבל אם עושים את המעברתא מעור אחר, ודאי שאין מזה ראיה לבית עצמו, שהרי העור עשוי מבית אחד, והמעברתא עשוי מבית שני.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן