באיזה יום בשנה לא מניחים תפילין של רבינו תם ?

ב' בסיון תשפ"ב - סימן ל"א
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע שבת ויום טוב אסורים בהנחת תפילין? ומה הדין בעניין הנחת תפילין בחול המועד? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"א]  

ימים האסורים בהנחת תפילין

הימים שבהם אסור להניח תפילין, הם שבת ויום טוב, משום ששבת נחשבת 'אות', שנאמר, 'כי אות היא ביני ובין בני ישראל', וגם תפילין נחשבים 'אות', ולכן אם יניח תפילין בשבת, זה זלזול בשבת, שהרי שבת היא אות, ולא צריך אות נוסף של תפילין, וכן יום טוב נחשב 'אות', שהרי כתוב בפסח מצרים את המילה 'אות', ולומדים את כל המועדים מפסח מצרים, שגם הם נחשבים 'אות', ולכן, אם מניח תפילין שגם הם 'אות' שנאמר 'והיו לאות על ידך', זה זלזול ביום טוב.

הנחת תפילין בשבת שלא לשם מצוה

אדם המניח תפילין בשבת, עובר בזה משום 'בל תוסיף', אבל אם הניח תפילין בשבת שלא לשם מצוה, לכאורה אין בזה שום בעיה, שהרי אין בזה 'אות', וגם לא משום 'בל תוסיף', ומביא הביאור הלכה, שהשאלה האם תפילין מוקצה בשבת או לא, זה יהיה תלוי האם מותר להניח תפילין בשבת ויום טוב שלא לשם מצוה, שאם הדבר מותר, אז התפילין אינם מוקצה, ובהנחה זו יש לו שמירה על עצמו, וממילא הם אינם נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, אבל אם הדבר אסור, התפילין מוגדרים ככלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטל אותם סתם, כגון מחמה לצל, אלא רק לצורך גופו ומקומו.

הנחת תפילין בחול המועד

נחלקו, האם מניחים תפילין בחול המועד, יש מי שאומר, שכשם ששבת ויום טוב הם אות, גם חול המועד הוא אות, בפסח אכילת מצה, ובסוכות ישיבה בסוכה, ולכן לא יניח תפילין בהם, ויש מי שחולק וסובר, להניח תפילין בחול המועד, מאחר וימי חול המועד הם מותרים בעשיית מלאכה, הם אינם נחשבים אות לעניין הנחת תפילין בחול המועד, ולמעשה, הגר"א אמר שלא להניח תפילין בחול המועד, וכך המנהג בארץ ישראל, אבל גם במקומות שמניחים תפילין בחול המועד, עושים זאת בצנעה, כדי שלא להיכנס למחלוקת, ובכל מקרה לא יניח תפילין של רבינו תם, ובטעם הדבר, מובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', להסביר בשם הפרי מגדים, משום שבלאו הכי הזוהר מחמיר מאוד במי שמניח תפילין בחול המועד, ולכן, די לנו בהנחת תפילין של רש"י.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן