איזה תפילין נכתבות קודם ?

ג' בסיון תשפ"ב - סימן ל"ב- סעיף א'- סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מניין לנו שארבע פרשיות של תפילין צריכות להיכתב כסדר כתיבתם בתורה? ומהו השיעור של האות דל"ת שבמילה 'אחד'? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיפים א' -ב']  

ארבע פרשיות הנכתבות בתפילין

סימן ל"ב עוסק בעניין כתיבת הפרשיות של התפילין, ומבואר, שצריך לכתוב בתפילין ארבע פרשיות, פרשה ראשונה היא פרשת 'קדש לי כל בכור, הפרשה השנייה היא פרשת 'והיה כי יביאך', הפרשה השלישית היא פרשת 'שמע', והפרשה הרביעית היא פרשת 'והיה אם שמוע'.

סדר כתיבתם של ארבע הפרשיות

ארבע פרשיות אלו, הסדר שלהם הוא מעכב, שנאמר 'והיו הדברים האלה', בהווייתם יהיו, כלומר, כפי הסדר שלהם, כך הם צריכות להיכתב, ומדגיש המשנה ברורה, שאדם שכתב קודם כל פרשת 'שמע' ואחר כך פרשת 'קדש לי', אין פסול בעצם הפרשה, אלא היא פסולה רק אם הוא יכניס לאותם תפילין את הפרשה הקודמת שנכתבה אחר כך, ולכן, כאשר כתב 'שמע' ואחר כך 'קדש לי', אינו יכול להכניס לאותם תפילין את אותם שתי פרשיות, אבל יכול לקחת את פרשת 'שמע', ולצרף אליה קלף שכתוב עליו 'קדש לי' או 'והיה כי יביאך' שנכתב כבר קודם, ולהכניס אותם לתפילין, וכל שכן שבאותה פרשה עצמה יכתוב כסדר, אבל אם אות אחת או מילה אחת נפסלה, או דילג מילה אחת, לאחר מכן אינו יכול להשלים אותה, משום שצריך לכתוב את הפרשיות כסדרן, ודין זה הוא מן התורה ממש, ולכן, אם יש לו ספק, צריך להחמיר בזה.

שיעור אות דל"ת של המילה 'אחד'

דל"ת של המילה 'אחד', צריך להגדיל אותה באופן שיהיה בו ארבע דלתי"ן, ולאו דווקא מאותו כתב שבו הוא כתב את הפרשיות, אלא מספיק ארבע דלתי"ן בעלמא.

סדר כתיבת התפילין

צריך לכתוב קודם כל את התפילין של יד, ולאחר מכן תפילין של ראש, שהרי כך כתוב בתורה 'וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך', ויש אומרים להפך, קודם כל תפילין של ראש ולאחר מכן תפילין של יד, משום שתפילין של ראש קדושתם חמורה יותר.

מניין הקלפים שעליהם נכתבות הפרשיות

תפילין של יד כותבים הכל בקלף אחד שנאמר 'והיו לאות על ידך', אות אחת, ותפילין של ראש בארבעה קלפים.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן