הדף היומי מסכת פסחים דף סז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד הכניס משה רבינו את עצמות יוסף למחנה לוייה?

מה עונשו של מצורע שנכנס אל המחנה?

והאם היו מנהרות בבית המקדש?

דף סז עמוד א
* למסקנת הגמרא המקור לכך שהקרבת פסח דוחה את הטומאה הוא מהפסוק "איש איש כי יהיה טמא לנפש".
* גם מי שהיו בי"ד בניסן זבים מצורעים ובועלי נדות עושים פסח שני (אם נטהרו).
* לדעת רב חסדא: מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו (לפנים מחומה של אחת מערי ישראל) פטור ממלקות, ולמסקנת הגמרא נחלקו בכך התנאים.
* הטמאים משתלחים מהעזרה, זב משתלח אף מהר הבית, ומצורע משתלח אף ממחנה ישראל. (ונחלקו התנאים מה המקור לכך).

דף סז עמוד ב
* מצורע טעון פריעה ופרימה ואסור בתשמיש המטה, מה שאין כן זב.
* זב מטמא משכב ומושב ומטמא כלי חרס בהיסט, מה שאין כן במצורע.
* לדעת רבי אליעזר (ורבי יהודה סובר כמותו): אם נדחקו זבים ומצורעים ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה – לא חייבים על כך כרת.
* לדעת רבי יוחנן: מחילות שתחת העזרה לא נתקדשו בקדושתה, (2) בעל קרי משתלח מחוץ לשני מחנות (וכפי שהתבאר בגמרא קודם לכן בדעת רבי שמעון).

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף סז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

5/1480
דילוג לתוכן