הדף היומי מסכת פסחים דף סו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע מינו את הלל הבבלי לנשיא?

איזו הלכה נלמדה מן המנהג?

ומדוע חכמתו של האדם מסתלקת ממנו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף סו

דף סו עמוד א
* הלל עלה מבבל ושימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון.
* הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן.
* להלל היה מקור מגזירה שוה לכך שהקרבת קרבן פסח דוחה את השבת, אך עבור בני בתירא שלא למדו את הגזירה שוה מרבותיהם הביא הלל גם לימוד בקל וחומר, אך הם דחו את הקל וחומר שהוא הביא.
* אין אדם דן גזירה שוה מעצמו, בניגוד לקל וחומר.

דף סו עמוד ב
* אמרו עליו על הלל: מימיו לא מעל אדם בעולתו אלא מביאה חולין לעזרה ומקדישה וסומך ידו עליה ושוחטה.
* חובות שקבוע להן זמן – מותר להקדיש בשבת וביום טוב.
* כל המתיהר / כל אדם שכועס – אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו.
* כל שכועס אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמים מורידין אותו.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שתמיד ופסח דוחים טומאה.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/1282
דילוג לתוכן