שאיבת מים מבאר שבין שתי חצרות

י"ח אייר תשע"ט - סימן שע"ו סעיף ב'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהו טעם ההיתר לבני החצרות לשאוב מים מהבאר באופן שלא עירבו ביניהם?חצרות הסמוכות לחורבות למי מהם מותר השימוש בחורבות? ובאיזה אופן בית הכסא שבין שתי חצרות מותר בשימוש לשניהם אע"פ שלא עירבו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ו סעיף ב' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי חצרות הסמוכות אחת אל השנייה, וביניהם יש שביל, ויש בו באר מים, ובני שתי החצרות יש להם חלון בכותל החצרות, שממנו הם משלשלים חבל עם דלי וכך הם שואבים מים מהבאר שנמצא בין שניהם, אם לא עירבו אחד עם השני, בכ"א שניהם ממלאים מים מהבאר, וטעם ההיתר הוא מבאר המ"ב, שמכיוון שהם ממלאים מים דרך החלון, והם לא יוצאים בגופם לתוך השביל לשאוב מים מהבאר, תשמיש דרך אוויר לא אוסרים אחד על השני, כיוון שזה לא תשמיש חשוב, וחז"ל לא ראו צורך לאסור אותו כאשר החצרות לא עירבו אחת עם השנייה.

מה שמוסיף השו"ע 'ואינם צריכים זיזים על גבן', מבאר המ"ב, שיש מ"ד בגמ' שסובר, שמותר למלאות מים מאותו באר רק כאשר בני החצרות הניחו זיז להיכר שלא יבואו להוציא ולטלטל מרשות לרשות, קמ"ל ששתי החצרות יכולים לשאוב מים מהבאר דרך החלון, כיוון שלא אוסרים אחד על השני בתשמיש שהוא דרך אוויר.

כל מה שאמרנו שאע"פ שהחצרות לא עירבו יחד, מותר להם למלאות מים מהבאר ששייך לשניהם ונמצא ביניהם, זה רק כאשר שאיבת המים מתבצעת דרך החלון שפתוח לשביל, אבל אם יש פתח לשביל, שיכולים לצאת דרכו ולשאוב מים מהבאר, אע"פ שהם ממלאים מים מהחלון, הם אוסרים אחד על השני, כיוון שיש להם אפשרות למלאות שלא דרך אוויר.

יש אומרים, שאם הבאר נמצא בתוך ד' טפחים לכותל החצרות, אע"פ שהם משתמשים דרך אוויר, הם אוסרים אחד על השני, מכיוון שהתשמיש נוח לשניהם, וממילא נחשב לתשמיש חשוב, ומביא המ"ב שכך היא ההלכה.

שתי חצרות שביניהם ג' חורבות, כל חצר וחצר מותרת להשתמש בחורבה הסמוכה אליה, והחצר שליד, אע"פ שגם היא משתמשת באותה חורבה דרך זריקה, היא לא אוסרת, כיוון שהחורבה סמוכה לחצר והיא שייכת לאותה חצר, ורק הסמוכה מותרת, אבל הרחוקה אסורה להשתמש באותה חורבה, והחורבה האמצעית מותרת לשתיהם, כיוון שהתשמיש לבני שתי החצרות, הוא שווה ביחס לחורבה האמצעית, וזה הכל אם האמצעית רחוקה בשווה לשתיהם, אבל אם האמצעית סמוכה לשתי החצרות, שתיהם אסורות באמצעית, ומק' המ"ב, מדוע שתי החורבות לא יהיו אסורות מדין נפרצה למקום האסור לה שהרי הם פרוצות לחורבה האמצעית? מבאר המ"ב, שבחורבה לא גזרו על 'נפרצה', כיוון שאין שם דיורים.

החצר השלישית הקרובה לשתי החצרות, אסורה לשתיהם, כיוון שלבני שתי החצרות יש תשמיש נוח בחורבה האמצעית.

בית הכסא שבין שני בתים ולא עירבו יחד, רשות שניהם שולטת בו ואסורים, ומוסיף המ"ב, זה הכל כאשר מקום המושב שייך לכל אחד ואחד בנפרד, והחפירה שבה הצואה מתגלגלת שייכת לשניהם, וא"כ הם מוציאים את עצמם מרשות לרשות, כלומר, מהרשות המיוחדת לרשות המשותפת, אבל אם גם מקום המושב שייך לשניהם, הם לא מוציאים מרשות לרשות, כיוון שהכל באותה רשות, ומותר, ומובא במ"ב בהוצאת 'דרשו' בשם החזו"א ששואל, הרי הצואה לא נחשבת לכלי בית והיא לא קנתה שביתה, ומדוע שיהיה איסור להוציא אותה מרשות לרשות? ונשאר בצ"ע.

כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים