מתי מברכים על שני מאכלים שברכותיהם שונות ברכה אחת?

הדף היומי בהלכה כ"ד בניסן סימן רי"ב מאמצע סעיף א' 'הא דמברכין' עד סימן רי"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רי"ב סעיף א' [בחלקו השני]

- שהעיקר פוטר הטפל -

מה הדין כאשר אכל הטפל לפני העיקר? | אכל מרקחת ע"ג פת, האם מברך על הפת?

כאשר אדם מברך ברכה על העיקר, הטפל נפטר בברכת העיקר, כגון ששותה יי"ש וכדי להפיג חריפותו, אוכל פת, פוטרת ברכת היי"ש את הפת בין בברכה ראשונה ובין בברכה אחרונה.

הרמ"א אומר, שזה הכל כאשר הוא קודם מברך על היי"ש ואח"כ אוכל את הפת, או שאוכל את הפת עם היי"ש, אבל אם קודם אוכל את הפת ואח"כ שותה את היי"ש, אע"פ שאכילת הפת טפילה, אינה נפטרת בברכת היי"ש, כיוון שקודם הוא אוכל את הפת ועדיין לא בירך על היי"ש, ממילא אין את ברכת שהכל שתפטור את הפת.


סעיף ב'
כאשר אוכל מרקחת ומניח אותה ע"ג פת, הפת טפילה למרקחת, כיוון שהסיבה שהוא אוכל את הפת היא כדי שלא יטנפו ידיו.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים