האם ניתן להניח את המזון של 'עירוב תחומין' בבית הקברות?

י"א אב תשע"ט - סימן ת"ח- סעיף ג'- סימן ת"ט סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים