הרואה את אור הנר ולא את הנר עצמו – האם מברך?

הדף היומי בהלכה י"ד בשבט- סימן רצ"ח סעיף ט"ו- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אברכה על נר הבדלה הנמצא בתוך כלי זכוכית

מה הדין כאשר רואה את הנר אבל לא נהנה ממנו? האם יכול לברך על אור שיודע שהוא בא מהנר ולא רואה את הנר עצמו?  שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן רצ"ח סעיף ט"ו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיטת השו"ע היא, שכדי שיהיה אפשר לברך על נר ברכת 'בורא מאורי האש', צריך שיהיה הנר גלוי, ולא יהיה בתוך חיקו, או בתוך כלי, ואפילו לא בתוך זכוכית, ומביא המשנה ברורה, שהאחרונים חולקים על זה וסוברים, שאם הנר נתון בתוך זכוכית, אפשר לברך עליו, אבל בבה"ל מביא כמה פוסקים כשיטת השו"ע, ולכן לא כדאי לכתחילה להקל בזה.

בכדי שיהיה אפשר לברך 'מאורי האש', צריך שני דברים, גם שיהנה מאור הנר, וגם שיראה את אור הנר, דהיינו, אדם שרואה את אור הנר אבל לא נהנה ממנו, כגון שנמצא במרחק ולא יכול להבדיל בין מטבע למטבע, זה לא נחשב שנהנה, וכן אם נהנה מאור הנר ולא רואה אותו, כגון שעומד מן הצד ויש משהו שמסתיר את הנר עצמו, לא מברך עליו.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים