העצוֹת לשימוש בכלי הטעון טבילה – בשבת

סימן שכ"ג - סעיף ו'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשטיפת כלים בשבת

באיזה אופן מותר להשתמש בשבת בכלים שאינם טבולים? האם מותר לשטוף כלים לאחר סעודה שלישית? ומדוע אסרו חז"ל טבילת כלים בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ג סעיף ו' - סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

במשך השבת מותר לאדם להדיח כלים, גם אם הוא מדיח הרבה כלים באופן שהוא צריך רק כלי אחד, כיוון שכל הכלים ראויים לו, וכן מותר להסיע אפילו עשרה מיטות אע"פ שצריך רק מיטה אחת, כיוון שכל המיטות ראויים לו, אבל לאחר סעודה שלישית אסור להדיח יותר כלים, כיוון שכבר לא צריך את הכלים, וההדחה היא טירחה שלא לצורך, אא"כ מדובר בכוסות שמותר, כיוון שאדם זקוק לשתייה גם לאחר סעודה שלישית, ואם ברור לו שהוא לא צריך לשתות, גם הדחת כוסות אסורה לאחר סעודה שלישית.

בגמרא ביצה יח. נחלקו הדעות למה אסור להטביל בשבת כלים טמאים, י"א שמא יעביר את הכלי ד' אמות ברה"ר, וי"א גזירה שמא יסחוט בגד שנטמא, ובכלים שלא שייך סחיטה, גזרו אטו בגדים, וי"א שחוששים שמא ישהה את הכלי בטומאתו, דהיינו, שיחכה ליום השבת שאז הוא יום פנוי לו, ובינתיים הכלי ישהה בטומאתו ויבוא לידי תקלה שהטהרות שלו ייטמאו, וי"א שהאיסור להטביל כלים טמאים בשבת הוא משום 'מתקן כלי'.

נ"מ בין הטעמים, מה הדין בכלי חדש שנקנה מגוי, לפי הטעם שהאיסור הוא שמא ישהה אותו בטומאתו, זה לא שייך בכלי שנקנה מגוי, ולפי הטעם שמא יסחוט, ג"כ לא שייך בכלי שנקנה מגוי כי מדובר על כלים ולא על בגדים, ולפי הטעם שמא יעביר ד"א ברה"ר וכן הטעם שנראה כמתקן, זה שייך גם בכלים חדשים שנקנו מגוי, ופסק השו"ע לעיקר כהדעות שמותר להטביל בשבת כלים אלו, ואפילו כלים שטעונים טבילה מדאורייתא כגון כלי מתכת, כיוון שפסק השו"ע כהטעמים שנזכרו בגמרא, גזירה שמא יסחוט וישהה את הכלי בטומאתו, ויש מחמירים.

מביא השו"ע שיש שתי עצות להשתמש בכלים לא טבולים:

א. יתן את הכלי במתנה לגוי ואח"כ יחזור וישאל אותו מהגוי, וכלים של גוי פטורים מטבילה. (ומה שנותן מתנה בשבת, לצורך שבת הקילו.)

ב. יקח את הכלי וימלא בו מים מהמקווה, ובזה הוא גם מטביל את הכלי, אבל לא יברך, דא"כ ניכרים הדברים שהוא עוסק בטבילה, אבל בבה"ל דן, שיתכן שכיוון שעצם המילוי לא מוגדר כטבילה, אין בזה בעיה.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים