הדף היומי מסכת עבודה זרה דף נא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

על ראשו של מי הניחו ספל הפוך?

מנין שנח לא היה טריפה?
ומה מיוחד בצואר החגב?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף נא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים