הדף היומי מסכת עבודה זרה דף נב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שעבודה זרה טעונה גניזה?

היכן גנזו החשמונאים את אבני המזבח?
ומדוע ביקשו חכמים לגנוז את דינרי אדריינוס?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף נב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים