הדף היומי מסכת עבודה זרה דף נ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע נקרא רבי מנחם "בנן של קדושים"?

מה התועלת בניקוב הפירות?
וכיצד נראה מרקוליס?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף נ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים