הדף היומי מסכת סנהדרין דף ק הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת סנהדרין מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא מסכת סנהדרין דף ק' בסגנון קליט ובהיר מפי הרב חגי ינוקא שליט''אפוסטים נוספים