הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עו הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עו הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עה הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עה הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עד הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עד הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון