הדף היומי מסכת מנחות דף יט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אפשר להתקין קומץ מלאכותי?

האם לומדים מהוראת שעה הלכה לדורות?
ומדוע נכתבה פרשת הנשיאים 12 פעמים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף יט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים