הדף היומי מסכת מנחות דף כ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אפשר לנדב עצים למערכה?

האם מולחים את המנחות?
וכיצד יתכן שצריך למלוח גזרי עץ?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף כ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים