הדף היומי מסכת מנחות דף יח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע שמח יוסף הבבלי?

מדוע בכה רבי אלעזר בן שמוע?ומהו מקור השיר "אשריכם תלמידי חכמים"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף יח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים