הדף היומי מסכת מכות דף כג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

היכן הופיעה רוח הקודש?

את מי ראוי להשליך לכלבים?
לאיזה שכר עצום זוכה מי שנמנע מעבירה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף כ"ג.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים