הדף היומי מסכת מכות דף כב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מפני מה סבר רבא כי האנשים טיפשים הם?

כמה מלקות לוקים מהתורה?
וכיצד היו מלקים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף כ"ב.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים