הדף היומי מסכת מכות דף כד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אלו ארבעה נביאים ביטלו את גזירות משה רבינו?

איזו מצוה היא היסוד לכל האחרות?
ומדוע צחק רבי עקיבא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף כ"ד.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים