הדף היומי מסכת חולין דף קלה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם בית של שותפים חייב במזוזה?

מהו שיעור ראשית הגז?
והאם מותר לגזוז בהמות הקדש?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קלה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים