הדף היומי מסכת חולין דף קלד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מנין שיש לתת לפנים משורת הדין?

איזו הלכה נאמרה בקשר לעטלפים?
וכנגד מה ניתנו הזרוע הלחיים והקיבה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קלד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים