הדף היומי מסכת חולין דף קיח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם קליפת בננה מקבלת טומאה?

מהו יד ומהו שומר?
ומה דינו של כתר הרימון?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קיח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים