הדף היומי מסכת חולין דף פו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי הסתפק בקב חרובים לשבוע שלם?

מדוע זכות הצדיקים מגינה על כולם מלבד עליהם עצמם? ומנין שאומרים: "הב לן ונבריך"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף פו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים