הדף היומי מסכת חולין דף פה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד מסלקים תולעי בגדים?

על מה אמר רבי חייא: "אין לי תשובה"?
והאם עובר במעי אמו טעון שחיטה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף פה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים